Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Aegviidu Aleksandri kogudus sündis vajadusest

Kolm aastakümmet tagasi otsustas konsistoorium võtta Aegviidu koguduse iseseisva kogudusena Järva praostkonna koosseisu. Mind määrati kogudust diakonõpetajana hooldama.  Selleks ajaks olid meie ühiskonnas toimunud suured muutused. Eesti oli vabaks igatsetud, võideldud ja palvetatud. Kiriklike talituste – ristimiste ja leeritamiste – arv tõusis hüppeliselt. Suhtlus välisilmaga oli hoogne.  Aegviidu kirikurahval olid selleks ajaks juba kahe aasta vanused ...

Liigume elus edasi Püha Vaimu toel

Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!“ Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui ...

Sõna ja sakrament valgustavad, julgustavad ja kinnitavad meid

 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Ma ei ütle seda teie kõikide kohta. Mina tean, keda ma olen valinud. Kuid Kiri peab minema täide: „See, kes minu leiba sööb, on pöördunud minu vastu.“ Ma ütlen teile seda juba praegu, enne kui see sünnib, et kui see sünnib, te usuksite, et mina olen see. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes võtab ...

Meist endist sõltub meie igavikuline saatus

Linnasm2e_1.11.2008_f.SirjeSemm

Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ning neile ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja ...

Jõuluõhtul kirikus ja pühad koos pojaga

Minu jõuluaeg sai tänavu sissejuhatuse Aegviidu Aleksandri kiriku 120. aastapäeva pühitsemisega 2. advendipühapäeval, kus jutlustas minu hea ordinatsioonivend õpetaja Mihkel Kukk. Nädal enne seda viibisin veel operatsiooni järel Paide haiglas. Tänan ametivendi naaberkogudustest ja oma praktikanti, kes pidasid minu eest 1. advendi teenistused ja kalli ootusaja avamised koolis ja alevites kuuse all. Ambla abikirikuks ehitatud Aegviidu pühakoja tähtpäeva lauas tulid jutuks ka ...

Ylivieska koguduse tänu

Vaikse laupäeva õhtul saabus paljudesse kodudesse teade Ylivieska puukiriku süütamisest ja selle põlengust. Aegviidu sõpruskogudus kuulutas välja korjanduse Ylivieska uue kiriku ehituse toetuseks. Üleskutsega liitusid paljud inimesed Aegviidus ning mujal ja mitmed EELK kogudused. Headeks annetajateks olid Aegviidu Aleksandri kogudus, Reet Riispap, Kateriin Rikken, Leili Tingas, Tartu Pauluse kogudus, Hulda Võrk, Mona-Liisa Lille, Elfrida Gross, Silvi Kauge, Ambla Maarja ...

«Liset» sai mulda Ambla kirikuaias

Õunapuu istutamine Ambla kiriku aeda. Erakogu Ambla Maarja kogudus võttis kuulda peapiiskop Urmas Viilma üleskutset istutada reformatsiooni suure juubeli puhul kirikute juurde õunapuid. Pealegi meenutab see ka Martin Lutheri ilusat ja paljutsiteeritud lauset viimsest päevast ja õunapuust. Ambla kogudusel on palju häid sõpru Lehtse kammerkooris, kes on laulnud ligi veerandsada aastat oma kihelkonna kodukirikus Amblas jõuluõhtutel ja mitmel teisel olulisel üritusel. Suvel ...

Ylivieska kiriku taastamist on toetatud

Pühakoda tõuseb tuhast – nii on otsustanud Ylivieska kogudus ja kohalik kogukond. Pärast arheoloogilisi uuringuid kirikuaias kuulutatakse välja konkurss uue kiriku ehitamiseks. Seejärel alustatakse kiriku ehitustöödega. Kogudusel on tugev lootus kolme aasta pärast viibida juba uues pühakojas. Kuni laekub piisavalt annetusi oma oreli ehituseks, läheb käiku kasutatud orel Helsingist. Ainsana pääsesid kiriku seifis tulest 150 väikest armulaua hõbepeekrit, mida saab ...

Korjandus Ylivieska kiriku toetuseks

Õed ja vennad Issandas ning head kaasteelised! Vaikse laupäeva õhtul saabus meile väga kurb ja jahmatav uudis. Meie Ylivieska sõpruskoguduse puidust kirik süüdati ja on lühikese aja jooksul maha põlenud. Kahtlusalune on tabatud ja oma süü üles tunnistanud. Ylivieska kirik oli sealse piirkonna vanim puukirik, ehitatud 1786. aastal ja mahutas 700 istekohta. Kirikuõpetaja Timo Määttä sõnul levis tuli nõnda kiiresti, et päästa midagi ei õnnestunud: hävisid nii võimas orel, ...

Soomlaste abi Imastu koolkodu lastele

Viibisin Imastu koolkodus sealsete kasvandike ja nende soome ristivanemate ühiskohtumisel. Kohtumine oli pühendatud esimeste erivajadustega laste ja noorte ristimisele 15 aastat tagasi Tapa Jakobi kirikus. Aastatega on kogunenud ristituid ja leeritatuid mitme tosina jagu. Asja eestvedajaks ja hingeks on olnud kaastundliku ja armastava südamega naine Pieksamäelt, kes on tegelnud erivajadustega inimestega kaugelt üle poole sajandi, neist vaimulikuna üle kahekümne aasta. ...