Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Eesti Kirikuloo Selts 25

Dr Mikko Ketola ettekannet pidamas. Priit Rohtmets. Eesti Kirikuloo Selts tähistas 14. oktoobril oma 25. aastapäeva konverentsiga „Eesti kirikuloo uurimisest tagasi- ja edasivaates“.  Soomes rajati selline selts 19. sajandi viimasel kümnendil, teistes Euroopa riikides mitmel pool juba varem. Eestis jõuti kirikuloo seltsi ametliku asutamiseni alles uue poliitilise ja usulise vabaduse tuules 1997. aastal. Seltsil on läbi aastate olnud tihe side Tartu Ülikooli ...