Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Vahel on tark elu üle järele mõelda

Hollo_Toivo_ek

1Ts 5:16–24 Apostel Paulus on saatnud kaks kirja tessalooniklastele. Esimene neist on vanim apostel Pauluse säilinud kirjadest ja ühtlasi vanim osa Uues Testamendis. Apostel Paulus rõõmustab, et kogudus on usus jäänud kindlaks ja on jõudnud lühikese aja jooksul osutada armastust. Pauluse nõuanded Tessaloonika kogudusele on nagu pärlid, mis ühtekokku moodustavad kauni kee. Apostel kirjutab: „Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida ...

Palve

Kõigeväeline, Püha Igavene, Püha Surematu Jumal, kes sa möödunud aastal oma armu ja ustavusega oled olnud meie lähedal. Sulle me toome tänu kõige Sinu hoidmise eest ja palume, õnnista meid alanud aastal oma armu ja rahuga. Õnnista meie tulemist ja minemist auks Sinule ja meile päästeks. Sinu Poja Jeesuse Kristuse läbi.

Palve

Issand Jumal, kes Sa jälle meid rõõmustad jõulusõnumiga. Anna meile armu, et nii nagu me nüüd Jeesust vastu võtame Issandana, nõndasamuti võiksime julgena Teda vastu võtta, kui Ta taas tuleb kohtumõistjana elavate ja surnute üle.

Palve

Issand Jumal, taevane Isa, ärata meie südamed valmistama teed Sinu ainusündinud Pojale, et me tema tulemise vastu valmistuksime puhta südamega. Anna meile armu rännata siin ajas Sinu lastena.

Palve

Taevane Isa, Sinu Poeg Jeesus Kristus on sellelgi advendiajal tulemas meie südamesse, et anda rahu ja rõõmu. Elevusega ootame Issanda tulemist. Vajame ja palume teda külla, sest tema suudab meid puhastada ja uuendada. Suudab muuta meie elus, mis keerdus või segi. Suudab meid tagasi kutsuda valest ja hirmust, anda rahu ja tasakaalu.

Ei ole võitu ilma kannatuse ja vaevata

Hollo_Toivo_ek

Js 50:4–10 Jesaja ülesanne ei ole kerge ega tänuväärne. Pagenduses on Iisraeli rahvas Jumalast võõrdunud. Inimese südames on koha leidnud ebajumalad. Mure igapäevase leiva pärast on kõrvale tõrjunud vaimse elu. Segaabielud ja võõraste rahvaste kultuuride mõju on uuristanud Iisraeli rahva iseteadvust ja usku Jumalasse. Sellises olukorras saab prohvet Jesaja ülesande kuulutada Jumala armu rahvale, kes on tema vastu eksinud. Rahvas tuleb argisest lahti raputada, et ta ...

Jeesus ei tule tühjade kätega

Hollo_Toivo_ek

Hb 3:12–15 Uue Testamendi läbivaks jooneks on Jeesuse taastulemise ootus. Kirikuaasta viimastel nädalatel mõtleme siit maailmast lahkunud omastele, aga ka sellele, et meiegi aeg siin maailmas on piiratud. Oleme samuti minemas siit kord saladuste juurde – Tõe juurde, kuhu meie eel on läinud meie lähedased, omaksed ja sõbrad. Johannese ilmutuse raamatus laseb Jeesus oma sulase suu läbi teada anda, et tema tuleb varsti tagasi, ta ei viivita oma taastulemisega. Ta ei tule ...

Jürikuu viis palverändurid vennastekoguduse lätetele

Hageri koguduse liikmed Silja Lepik ja Sigrid Põld korraldasid aprilli algul palverännaku Prahasse ja Herrnhuti, hommikupalvused pidas bussis praost Jüri Vallsalu. Reisijuhid olid uurinud põhjalikult kiriku ajalugu ja andsid seltskonnale hea ülevaate Määrimaal (Tšehhi idapoolsem ala) ja Böömimaal (Tšehhi läänepoolsem ala) toimunud sündmustest, usureformatsiooni algusest ning kujunemiskäigust. Herrnhuti vaimsuses Herrnhutis viibisime viis päeva. Saime osa pühapäevasest ...

Palve toetada oreli taastamist

Misso orel

Misso kiriku orel on ehitatud 1886. aastal vendade Kriisade poolt Võrumaal. Kuna pill on esimene Kriisade poolt kirikusse ehitatud orel, siis omab nimetatud instrument erilist tähtsust nii oreliehitusfirma kui ka Eesti oreliehituse ajaloos. Nimetatud pillil on üks manuaal, kuus helisevat registrit ja manuaalist sõltuv pedaal. Kahjuks on orelil olnud väga kirev käekäik ja juba aastaid on pill mittekasutatav. Samas on orel suhteliselt hästi säilinud ja seega täielikult ...