Kõik autori postitused

Eesti kirik ja eestluse hoidmine

Salumäe,Tiit

Septembrikuu algas olulise kohtumisega. Esmakordselt pärast Kodu- ja Välis-Eesti kiriku nähtava ühtsuse kokkuleppe jõustumist 2010. a toimus tänavu 3. septembril Tallinna ja Toronto konsistooriumi ühine koosolek. Eesti kogudusi väljaspool kodumaad oli ka varem, aga 1944. aasta sügis tekitas uue olukorra, kuna kodumaalt pidi põgenema 70 000 – 80 000 kaasmaalast. Koguduseõpetajad hakkasid koondama nii põgenikelaagrites kui mujal eesti kogukondades pagulusse tulnud kaasmaalasi. ...

Hoiame pühakojad avatud

Salumäe,Tiit

Käesolev aasta on nimetatud kultuuripärandi aastaks. Käimas on veel muinsuskaitsekuu, mis avati 18. aprillil ja kestab 18. maini, rahvusvahelise muuseumipäevani. Seda päeva on kutsutud tähistama muuseumiööga, milles osalevad ka mitmed kirikud ja hoiavad pühakodade uksed lahti hilise õhtuni. Kirikul on auväärne koht kultuuripärandi hoidmisel. Üheks ajalooliseks tähtsündmuseks sai Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt eesti rahvusvärvide väljatoomine Tartu muinsuskaitsepäevadel ...

Eerik Hiisjärve meenutades

Alljärgnev on põgus pilk hea ametivenna praost Eerik Hiis­järve elukäigule läbi perekondliku ja isikliku prisma. Meie perel on mitmeid puutepunkte Eerik Hiisjärvega ja saime nautida häid perekondlikke suhteid. Lapsepõlv ja kujunemisaastad 30. aprillil 1913 sündis Tartus Kusta ja Friderike Hinriksoni peres poeg, kes sai ristimisel 19. mail nimeks Erich. Sel ajal oli tava laps ristida võimalikult kiiresti. Suure pere isa teenis leiba kingsepana ja ema õmblejana. ...

In memoriam Jaakko Launikari

In memoriam Jaakko Launikari 1940–2013 27. veebruaril kutsus Issand pärast rasket haigust Sigtunas Rootsis 72 aasta vanuses ajast igavikku suure Eesti sõbra praost Jaakko Herman Launikari. Launikari sündis 30. mail 1940 Soomes Kuusankoskil. Ta ordineeriti vaimulikuks 1964 Helsingis. Esimeseks väljakutseks oli talle diasporaatöö Rootsi asunud soomlaste keskel. 1964–1974 oli ta ametis Stockholmis, esmalt soome koguduse pastorina ja siis Rootsi soomekeelse kogudusetöö ...

Veebruar ja Eesti riik

Salumäe,Tiit

Veebruar on nii kiriku- kui rahvuslike sündmuste kalendri seisukohalt oluline kuu. 2. veebruaril pidasime küünlapäeva ehk Issanda templissetoomise püha ja meenutasime Jeesuse toomist templisse. 12. veebruaril on vastlapäev ehk lihast loobumise päev, järgmine päev, 13. veebruar on tuhkapäev, paastuaja algus ja palvepäev. Millised erinevad värvid: küünlapäev on valguse püha; palvepäev on paastuaja alguses ja vana traditsiooni kohaselt on see kogu rahva patukahetsuse päev, ...

Märka ja tunnusta – taotle autasu

I nelipühal, 19. mail annab peapiiskop Andres Põder Tallinna toomkirikus üle kiriklikud autasud ja tänab ning tunnustab kiriku tublisid töötegijaid. EELK autasude komisjoni koosolekul 22. novembril vaadati tagasi tegevusele ja tõdeti, et tänuüritus nelipühal Tallinna piiskoplikus toomkirikus on leidnud head vastukaja. Tublisid on tunnustatud Ühtekokku on siiani antud välja 154 Teeneteristi ordenit. Neist I järku 8, II järku 25 ja III järku 121. Tunnustusmärgi on andnud ...

Semper reformanda

Täna tuletame koos paljude kristlastega meelde seda, et augustiinlaste ordu munk Martinus naelutas Wittenbergi lossikiriku uksele 95 teesi sooviga, et teoloogia õppejõud ja kirikujuhid arutaksid analüüsi, kas ollakse ikka kõiges õigel teel. «Armastusest tõe vastu ja püüdlusest seda valguse kätte tuua väideldakse järgnevate lausete üle Wittenbergis auväärse isa Martin Lutheri, kunstide ja püha teoloogia magistri, kes on sealsamas ka nendesamade [ainete] korraline õpetaja, ...

Rahvuslikest tähtpäevadest

Olen jälginud arutelu, mis ühiskonnas on toimunud 20. augustil tähistatava taasiseseisvumispäeva kui riigipüha üle. Iseseisvumise taastamise päeva on vaadatud konkureeriva tähtpäevana iseseisvuspäevale ehk Eesti Vabariigi aastapäevale. Arvan, et rahvuslike tähtpäevade rohkus, olgu nad tänu- või leinapäevad, on rahva rikkus ja peegeldab meie arusaamist oma ajaloost. Tuues paralleeli juudi rahvaga on hea meenutada, et mitmel suurel pühal on seos Iisraeli rahva ajalooga. ...

Haapsalu kogudus annab üle teenetemärgi

Haapsalu Püha Johannese kogudus autasustas Korsnäsi (Soome) koguduse õpetajat Guy Kronqvisti koguduse teenetemärgiga. EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu otsustas 11. detsembril 2010 anda Soome Korsnäsi koguduse õpetaja Guy Kronqvistile koguduse teenetemärk. Käesoleval aastal anti teenetemärk Korsnäsi koguduse õpetaja Guy Kronqvist, kes sündis Purmos 11.03.1954. Ta ordineeriti preestriks ...

Head lehelugemist!

Armas lugeja, tere tulemast tagasi! Küllap mõnigi meist vaatas möödunud juulikuu kolmapäevahommikuti postkasti ja ootas, millal ometi ilmub jälle Eesti Kirik. Nüüd on lehe aeg käes. Pole parata, ka ajakirjanikud vajavad puhkust, et uue jõu ja rõõmuga asuda tööle. Juulis oli nii päikest kui vihma. Igaüks võis leida päikselise päeva rannas käimiseks, kodusteks toimetusteks, lugemiseks, mõtlemiseks. Uut tööperioodi alustades küsime, kas saame teha midagi teisiti ja paremini. ...