Kõik autori postitused

Üks küsimus

Seoses koguduse juhtorganite valimiste perioodiga EELKs uurib Eesti Kirik koguduste vaimulikelt, kuidas valimised õnnestusid. Piiskop Tiit Salumäe, Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja: Valimised sujusid väga hästi. Ütlesin koosolekut juhatades, et valime nõukogu, kes valib uue õpetaja. 222 hääleõiguslikust liikmest võttis valimistest osa 93 liiget. Möödunud valimistel oli valijaid 99, nii et see arv on üsna stabiilne. Aastatega oleme võtnud viisiks, et püüame uude ...

Märka ja täna oma kaastöölisi

Kirikukongressi lõpetamisel Tartus 27. mail 2017 annab peapiiskop Urmas Viilma Tartu Pauluse kirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. EELK autasude komisjoni koosolekul 15. novembril 2016 vaadati tagasi möödunud aastate tegevusele. Tänuüritus nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on leidnud hea vastukaja, sellest on kujunenud kaunis traditsioon. See on olnud rõõmus ja helge päev, kus kõigil on võimalus osaleda ja tänada oma tublisid töötegijaid ...

Piiridest ja piiritusest

salumae märts2016

Elame Eestis, Euroopas ja kogu maailmas ebakindlaid aegu. Mind on pannud mõtlema Inglismaa otsus astuda välja Euroopa Liidust, inetuks muutunud presidendivalimine USAs ja populismi levik mitmetes maades. Küllap oli õppetund Eestile ka presidendi valimise protsess ja valitsuse vahetus. Kõik see annab analüütikutele ja ühiskonnauurijatele mõtlemisainet. Eesti valitsuse vahetuse osas lähevad arvamused lahku: oli see peenhäälestus või poliitiline pööre. Öeldakse, et tark ei ...

Mis kord on alanud, lõppu sel pole …

Käesoleval aastal on põhjust vaadata ajas tagasi aastasse 1956. Stalin oli juba mõni aasta varem surnud ning Siberi vangilaagritest hakkasid pastorid ja koguduste aktiivsed liikmed tagasi tulema. Piiskop Johan Kõpp oli korraldanud kodumaalt põgenema sunnitud kaasmaalastele trükitegevuse põhiliselt Stockholmis, aga seda kirjandust ei õnnestunud toimetada okupeeritud Eestisse. Ilmumist jätkas Rootsis 1950. aastal Eesti Kirik. 1956. a ilmunud aastaraamat Olid toimunud Eesti ...

Kas kirikul on sõnum ühiskonnale?

tiit salumäe_aug2014 copy

Kui see leht teieni jõuab, oleme juba Karjala pealinnas Petroskois ja algab XIII soome-ugri vaimulike konverents teemal «Luterlik ja oikumeeniline». Lähen Petroskoisse suure huviga. Minu esimene külaskäik sinna oli 70ndate teises pooles. Pikemat aega ei olnud pastor Elmar Kull seal jumalateenistust pidanud ja armulauda jaganud ning siis saatis peapiiskop mind suure nädala jumalateenistusi pidama. Petroskois oli tänu aktiivsetele ingeri naistele asutatud ametlikult ...

August on eriline kuu

Augusti sündmustel on palju öelda nii kuu kiriklikke mälestuspäevi, ajalugu kui lähiminevikku arvestades. Eestis on augustis toimunud väga erilised sündmused. Sellel aastal tohime 20. augustil tähistada taasiseseisvumise 25. aastapäeva. See, mida oleme võinud oma silmaga näha ja oma elus kogeda, on Jumala ime. Poliitiliselt oli hullumeelne ja isegi ohtlik tegevus murda võim, mis oli valitsenud maailma. Maailm muutus imekombel ja meie paljukannatanud rahvas oli ühtsem kui ...

Kirikuvarad jõudsid tagasi koju

31. mail toimus Lääne maavalitsuses pidulik üritus. Notari juuresolekul vormistati Rooslepa kabeli (koguduse) kirikuesemete tagasijõudmine Eestisse. Tegemist on ühe sammuga suuremas protsessis. Aastaid on käinud koos Rootsi ja Eesti esindajad, et luua pilt kirikuvarade seisust asukohamaades. Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku muuseumisaalis on mitme eestirootsi koguduse kirikuvara. Varad lähevad Rootsi Teatavasti viidi suurem hulk kirikuvara seoses eestirootslaste organiseeritud ...

Ikka veel nelipühatunnetes

salumae märts2016

Sellel aastal saime erakordse nelipühaelamuse. Midagi niisugust ei ole ma kunagi kogenud. Olen olnud küll jõuluööl Petlemmas ja ülestõusmispühal Jeruusalemmas, aga pühitseda nelipüha Ameerikas koos suure osa maailma rahvaste esindajatega, kus valged inimesed on vaid üks ja sugugi mitte kõige suurem hulk. Kus Euroopa, mida meie oleme harjunud pidama kristluse põhiliseks kantsiks, ei moodustagi otsustavat enamust. Eks me oleme ju lugenud esimesest nelipühast, et apostel ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis 1. mail

«Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas» (Ps 119:89). Läkitus Armsad kaaskristlased! Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Piibliseltsid on tegutsenud juba üle 200 aasta. Tänavu möödub 70 aastat päevast, mil kuus rahvuslikku piibliseltsi asutasid Ühinenud Piibliseltsid, et sõjajärgses maailmas ühiselt tegutseda. Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku ...

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi – taotle autasu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Taas on käes aeg vaadata tänades kõikidele kaastöölistele. Palun ettepanekud autasustamiseks esitada konsistooriumile hiljemalt 1. veebruariks. Ettepaneku autasu andmiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop. EELK autasud on aumärgid (kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk), tunnustuskirjad ...

Et hoiaksime kokku

Salumäe,Tiit

Hea Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ajalehe Eesti Kirik lugeja, õnnitlen Sind uue aasta puhul ning soovin Sulle Jumala juhtimist ja kuulekust temale. Aasta juhtmõte paneb meile südamele, et hoiaksime kokku ja paneksime üksteist tähele. Püha Paulus kirjutab: «Võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks» (Rm 15:7). Mul on südamel juhtida tähelepanu kolmele teemale. Esmalt kiriku avalikud suhted. Võime olla tänulikud, et kiriku hääl ...

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi – taotle autasu

Taas on käes aeg vaadata tänades kõikidele kaastöölistele. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös vastava taotluse alusel. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. Autasud annab üle EELK peapiiskop Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal 15. mail 2016. EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse: • aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, • tunnustuskirjad: ...

Suur-Eesti ja Kodu-Eesti!

Salumäe,Tiit

Asju võime vaadata erinevalt ning teha erinevaid järeldusi. Näiteks: kas 200 000 kaasmaalast, kes on valinud elu- ja töökohaks riigi naabruses või kaugemal, on kaotus või võit? Kas need, kes on kodumaalt läinud, on kadunud ka Eestile? Viimaste kuude jooksul olen EELK diasporaatöö piiskopina külastanud eesti kogudusi ja kogukondi ning püüdnud saada ülevaadet toimuvast. Helsingis alustas sügisest Kallio koguduse eestikeelse töö pastorina Mira Salmelainen. Rootsi praostkonna ...

Laul annab tiivad

salumae_tiit_leksikon

Hea Eesti Kiriku lugeja! Viis aastat on möödunud eelmisest laulupeost. Nüüd on kirikukoorid ja teised kiriku laulupeole tulijad paar aastat tublit tööd teinud. Peatselt on käes aeg anda aru ja tulla kokku Tartu lauluväljakule. Ma tõenäoliselt kordan ennast, kui kinnitan taas, et muusikatöö on meie kiriku kõikide tööliikide hulgas kõige arvukam ja kõige paremal tasemel. Eesti rahvas on jätkuvalt muusikarahvas. Imetlen meie laste- ja noortekooride taset ja noori heliloojaid, ...

Eestist siin- ja sealpool piiri

tiit salumäe_aug2014 copy

Möödunud nädalavahetusel olin EELK Välis-Eesti piiskopkonna Rootsi praostkonna sinodil. Rootsi sinod on teinud taotluse tulla Tallinna konsistooriumi alluvusse ja saada üheks osaks kodumaa kirikust. Oma ettekandes kõnelesin Eesti kiriku olukorrast XX sajandil ja väljavaateist XXI sajandil. Minu arvates on omaaegne peapiiskop Konrad Veem selgelt kirjeldanud meie olukorda aastal 1955: «Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on väliselt õige raskes olukorras. Kiriku tüvi, mis asub ...