Kõik autori postitused

August on eriline kuu

Augusti sündmustel on palju öelda nii kuu kiriklikke mälestuspäevi, ajalugu kui lähiminevikku arvestades. Eestis on augustis toimunud väga erilised sündmused. Sellel aastal tohime 20. augustil tähistada taasiseseisvumise 25. aastapäeva. See, mida oleme võinud oma silmaga näha ja oma elus kogeda, on Jumala ime. Poliitiliselt oli hullumeelne ja isegi ohtlik tegevus murda võim, mis oli valitsenud maailma. Maailm muutus imekombel ja meie paljukannatanud rahvas oli ühtsem kui ...

Kirikuvarad jõudsid tagasi koju

31. mail toimus Lääne maavalitsuses pidulik üritus. Notari juuresolekul vormistati Rooslepa kabeli (koguduse) kirikuesemete tagasijõudmine Eestisse. Tegemist on ühe sammuga suuremas protsessis. Aastaid on käinud koos Rootsi ja Eesti esindajad, et luua pilt kirikuvarade seisust asukohamaades. Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku muuseumisaalis on mitme eestirootsi koguduse kirikuvara. Varad lähevad Rootsi Teatavasti viidi suurem hulk kirikuvara seoses eestirootslaste organiseeritud ...

Ikka veel nelipühatunnetes

salumae märts2016

Sellel aastal saime erakordse nelipühaelamuse. Midagi niisugust ei ole ma kunagi kogenud. Olen olnud küll jõuluööl Petlemmas ja ülestõusmispühal Jeruusalemmas, aga pühitseda nelipüha Ameerikas koos suure osa maailma rahvaste esindajatega, kus valged inimesed on vaid üks ja sugugi mitte kõige suurem hulk. Kus Euroopa, mida meie oleme harjunud pidama kristluse põhiliseks kantsiks, ei moodustagi otsustavat enamust. Eks me oleme ju lugenud esimesest nelipühast, et apostel ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis 1. mail

«Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas» (Ps 119:89). Läkitus Armsad kaaskristlased! Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Piibliseltsid on tegutsenud juba üle 200 aasta. Tänavu möödub 70 aastat päevast, mil kuus rahvuslikku piibliseltsi asutasid Ühinenud Piibliseltsid, et sõjajärgses maailmas ühiselt tegutseda. Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku ...

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi – taotle autasu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Taas on käes aeg vaadata tänades kõikidele kaastöölistele. Palun ettepanekud autasustamiseks esitada konsistooriumile hiljemalt 1. veebruariks. Ettepaneku autasu andmiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop. EELK autasud on aumärgid (kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk), tunnustuskirjad ...

Et hoiaksime kokku

Salumäe,Tiit

Hea Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ajalehe Eesti Kirik lugeja, õnnitlen Sind uue aasta puhul ning soovin Sulle Jumala juhtimist ja kuulekust temale. Aasta juhtmõte paneb meile südamele, et hoiaksime kokku ja paneksime üksteist tähele. Püha Paulus kirjutab: «Võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks» (Rm 15:7). Mul on südamel juhtida tähelepanu kolmele teemale. Esmalt kiriku avalikud suhted. Võime olla tänulikud, et kiriku hääl ...

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi – taotle autasu

Taas on käes aeg vaadata tänades kõikidele kaastöölistele. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös vastava taotluse alusel. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. Autasud annab üle EELK peapiiskop Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal 15. mail 2016. EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse: • aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, • tunnustuskirjad: ...

Suur-Eesti ja Kodu-Eesti!

Salumäe,Tiit

Asju võime vaadata erinevalt ning teha erinevaid järeldusi. Näiteks: kas 200 000 kaasmaalast, kes on valinud elu- ja töökohaks riigi naabruses või kaugemal, on kaotus või võit? Kas need, kes on kodumaalt läinud, on kadunud ka Eestile? Viimaste kuude jooksul olen EELK diasporaatöö piiskopina külastanud eesti kogudusi ja kogukondi ning püüdnud saada ülevaadet toimuvast. Helsingis alustas sügisest Kallio koguduse eestikeelse töö pastorina Mira Salmelainen. Rootsi praostkonna ...

Laul annab tiivad

salumae_tiit_leksikon

Hea Eesti Kiriku lugeja! Viis aastat on möödunud eelmisest laulupeost. Nüüd on kirikukoorid ja teised kiriku laulupeole tulijad paar aastat tublit tööd teinud. Peatselt on käes aeg anda aru ja tulla kokku Tartu lauluväljakule. Ma tõenäoliselt kordan ennast, kui kinnitan taas, et muusikatöö on meie kiriku kõikide tööliikide hulgas kõige arvukam ja kõige paremal tasemel. Eesti rahvas on jätkuvalt muusikarahvas. Imetlen meie laste- ja noortekooride taset ja noori heliloojaid, ...

Eestist siin- ja sealpool piiri

tiit salumäe_aug2014 copy

Möödunud nädalavahetusel olin EELK Välis-Eesti piiskopkonna Rootsi praostkonna sinodil. Rootsi sinod on teinud taotluse tulla Tallinna konsistooriumi alluvusse ja saada üheks osaks kodumaa kirikust. Oma ettekandes kõnelesin Eesti kiriku olukorrast XX sajandil ja väljavaateist XXI sajandil. Minu arvates on omaaegne peapiiskop Konrad Veem selgelt kirjeldanud meie olukorda aastal 1955: «Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on väliselt õige raskes olukorras. Kiriku tüvi, mis asub ...

Palveta ja mõtle oma kodumaa peale!

tiit salumäe_aug2014 copy

Hea Eesti Kiriku lugeja! Täna on palvepäev, mil kutsutakse kokku vanemad ja kogu rahvas, et kahetseda oma pattu, valmistuda paastuajaks ja võtta kuulda Jumala kümme käsku. Paastuaega langevad meie rahva jaoks nii riigi sünnipäev kui riigikogu valimine. Loodan, et kirikuleht on Sind saanud aidata ja juhatada, tuua uudiseid nii kiriku kui riigi elu puudutavates küsimustes ja olla avatud vabaks arutluseks. Kirikus on toimunud viimaste kuude jooksul mitmeid muudatusi. Usun, et ...

Autasude komisjoni tööst statistika abil

2014. aastal sai EELK aukirja konservaator Hilkka Hiiop, kes oli tegev Tallinna Kaarli kiriku altarimaali restaureerimisel. Pildil koos koguduse juhatuse esimehe Vootele Hanseniga, kes pälvis 2007. aastal EELK teeneteristi II järgu ordeni. Erik Peinar EELK autasude komisjoni koosolekul hinnati möödunud aastate tegevust. Tänuüritusest nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on kujunenud kaunis traditsioon. See on olnud helge päev, kus on võimalus tänada tublisid ...

Märka ja täna oma kaastöölisi

1. nelipühal, 24. mail annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. Autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse: • aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, • tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, • ...

In memoriam Aasa Ellerhein

Ellerhein,Asa2014

In memoriam Aasa Ellerhein 16.12.1913 – 25.11.2014 Aasa (ristitud Anastasia, neiuna Soom) sündis Saaremaal. Aasa hakanud enne laulma kui rääkima. Ta oli pere kahest vennast ja neljast õest vanim. Hiljem kolis pere Haapsallu, kus ta lõpetas kuus klassi tollases algkoolis, mida juhatas apostlikku õigeusku koolijuhataja Jakob Mutt. Ta laulis kirikukooris ja käis pühapäevakoolis vennastekoguduses. Õpetajakutse omandas ta Läänemaa õpetajate seminaris, kus sel ajal õpetas ...

Mitte probleemid, vaid väljakutsed!

tiit salumäe_aug2014 copy

Õnnitlen kõiki lugejaid oktoobrikuu puhul ja soovin kaunist sügist! Peatselt on lõikustänupüha ja see paneb meid märkama seda, mida Jumal meie heaks on teinud. Tänane juhtsõna kalendris on julgustav, püha Paulus ütleb: «Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses» (Fl 4:12). Möödunud nädalal olid Lääne praostkonnas külas meie sõpruspraostkonna esindajad ...