Kõik autori postitused

Et hoiaksime kokku

Salumäe,Tiit

Hea Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ajalehe Eesti Kirik lugeja, õnnitlen Sind uue aasta puhul ning soovin Sulle Jumala juhtimist ja kuulekust temale. Aasta juhtmõte paneb meile südamele, et hoiaksime kokku ja paneksime üksteist tähele. Püha Paulus kirjutab: «Võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks» (Rm 15:7). Mul on südamel juhtida tähelepanu kolmele teemale. Esmalt kiriku avalikud suhted. Võime olla tänulikud, et kiriku hääl ...

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi – taotle autasu

Taas on käes aeg vaadata tänades kõikidele kaastöölistele. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös vastava taotluse alusel. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. Autasud annab üle EELK peapiiskop Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal 15. mail 2016. EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse: • aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, • tunnustuskirjad: ...

Suur-Eesti ja Kodu-Eesti!

Salumäe,Tiit

Asju võime vaadata erinevalt ning teha erinevaid järeldusi. Näiteks: kas 200 000 kaasmaalast, kes on valinud elu- ja töökohaks riigi naabruses või kaugemal, on kaotus või võit? Kas need, kes on kodumaalt läinud, on kadunud ka Eestile? Viimaste kuude jooksul olen EELK diasporaatöö piiskopina külastanud eesti kogudusi ja kogukondi ning püüdnud saada ülevaadet toimuvast. Helsingis alustas sügisest Kallio koguduse eestikeelse töö pastorina Mira Salmelainen. Rootsi praostkonna ...

Laul annab tiivad

salumae_tiit_leksikon

Hea Eesti Kiriku lugeja! Viis aastat on möödunud eelmisest laulupeost. Nüüd on kirikukoorid ja teised kiriku laulupeole tulijad paar aastat tublit tööd teinud. Peatselt on käes aeg anda aru ja tulla kokku Tartu lauluväljakule. Ma tõenäoliselt kordan ennast, kui kinnitan taas, et muusikatöö on meie kiriku kõikide tööliikide hulgas kõige arvukam ja kõige paremal tasemel. Eesti rahvas on jätkuvalt muusikarahvas. Imetlen meie laste- ja noortekooride taset ja noori heliloojaid, ...

Eestist siin- ja sealpool piiri

tiit salumäe_aug2014 copy

Möödunud nädalavahetusel olin EELK Välis-Eesti piiskopkonna Rootsi praostkonna sinodil. Rootsi sinod on teinud taotluse tulla Tallinna konsistooriumi alluvusse ja saada üheks osaks kodumaa kirikust. Oma ettekandes kõnelesin Eesti kiriku olukorrast XX sajandil ja väljavaateist XXI sajandil. Minu arvates on omaaegne peapiiskop Konrad Veem selgelt kirjeldanud meie olukorda aastal 1955: «Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on väliselt õige raskes olukorras. Kiriku tüvi, mis asub ...

Palveta ja mõtle oma kodumaa peale!

tiit salumäe_aug2014 copy

Hea Eesti Kiriku lugeja! Täna on palvepäev, mil kutsutakse kokku vanemad ja kogu rahvas, et kahetseda oma pattu, valmistuda paastuajaks ja võtta kuulda Jumala kümme käsku. Paastuaega langevad meie rahva jaoks nii riigi sünnipäev kui riigikogu valimine. Loodan, et kirikuleht on Sind saanud aidata ja juhatada, tuua uudiseid nii kiriku kui riigi elu puudutavates küsimustes ja olla avatud vabaks arutluseks. Kirikus on toimunud viimaste kuude jooksul mitmeid muudatusi. Usun, et ...

Autasude komisjoni tööst statistika abil

2014. aastal sai EELK aukirja konservaator Hilkka Hiiop, kes oli tegev Tallinna Kaarli kiriku altarimaali restaureerimisel. Pildil koos koguduse juhatuse esimehe Vootele Hanseniga, kes pälvis 2007. aastal EELK teeneteristi II järgu ordeni. Erik Peinar EELK autasude komisjoni koosolekul hinnati möödunud aastate tegevust. Tänuüritusest nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on kujunenud kaunis traditsioon. See on olnud helge päev, kus on võimalus tänada tublisid ...

Märka ja täna oma kaastöölisi

1. nelipühal, 24. mail annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. Autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse: • aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, • tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, • ...

In memoriam Aasa Ellerhein

Ellerhein,Asa2014

In memoriam Aasa Ellerhein 16.12.1913 – 25.11.2014 Aasa (ristitud Anastasia, neiuna Soom) sündis Saaremaal. Aasa hakanud enne laulma kui rääkima. Ta oli pere kahest vennast ja neljast õest vanim. Hiljem kolis pere Haapsallu, kus ta lõpetas kuus klassi tollases algkoolis, mida juhatas apostlikku õigeusku koolijuhataja Jakob Mutt. Ta laulis kirikukooris ja käis pühapäevakoolis vennastekoguduses. Õpetajakutse omandas ta Läänemaa õpetajate seminaris, kus sel ajal õpetas ...

Mitte probleemid, vaid väljakutsed!

tiit salumäe_aug2014 copy

Õnnitlen kõiki lugejaid oktoobrikuu puhul ja soovin kaunist sügist! Peatselt on lõikustänupüha ja see paneb meid märkama seda, mida Jumal meie heaks on teinud. Tänane juhtsõna kalendris on julgustav, püha Paulus ütleb: «Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses» (Fl 4:12). Möödunud nädalal olid Lääne praostkonnas külas meie sõpruspraostkonna esindajad ...

Petlemmast tuleb rahuvürst

tiit salumäe_aug2014 copy

(Mi 5:1–4) Õnnitlen kõiki neitsi Maarja sündimise püha puhul! Peatun kolmel teemal. Esmalt, mida ütleb meile see prohvet Miika tekst. Lugu viib aega 730–710 eKr. Miika elas poliitiliselt raskel ajal. Ilmselt oli tema tegevuse alguses veel põhjariik, Samaaria polnud vallutatud ja 30 000 inimest deporteeritud. Miika nägi, et ränk saatus tabab ka Jeruusalemma. Tulevikus ootas ta aga uut õnneaega. Ta nägi elu tavalise inimese silmade läbi. Samal ajal oli Juudamaal ülikute ...

Meil pole vaja avatud uksest sisse murda!

salumae_tiit_leksikon

Möödunud nädalal lõppes Eesti Kiriku ja Kurhessen-Waldecki Maakiriku pastorite kohtumine. Kuulasime ettekandeid kiriku ja riigi suhetest nii riigi kui kohaliku kogukonna tasandil; kiriku õiguslikust seisundist; kiriku väljakutsest diplomaatia ja riikliku protokolli alal; kirikliku teenimise võimalustest riiklikes struktuurides; kristlikest koolidest ja usundiõpetusest; muinsuskaitsest ja kirikust kultuuriväärtuste hoidjana. Mida saame siis teha oma ühiskonna heaks? Millised ...

Peapiiskopiks ei kandideerita, vaid sellesse ametisse kutsutakse

salumae_tiit_peinar

Küsimused peapiiskopikandidaatidele 1. Olete praostina juhtimas praostkonda, aga teil on kirikus ja väljaspool kirikut teisigi ülesandeid. Kuidas suudate end ja oma aega jagada? 2. Kui ühtne on EELK aastal 2014? Või ei peakski ühtsusest kõnelema maailma muutumise taustal? 3. EELK 167 kogudust on üsna eriilmelised, ka oma materiaalse toimetuleku tõttu. Kui Tallinna Kaarli koguduses on liikmeid samavõrd kui ühes keskmises praostkonnas, siis neljandikus kogudustest on ...

In memoriam Praost Matti Hakkarainen

matti hakkarainen

In memoriam Praost Matti Hakkarainen 1.08.1925 – 22. 02. 2014 Matti Ilmari Hakkarainen sündis Helsingis ülemtolliametniku perre 1. augustil 1925. Haavatasaamine 1944. aastal JR 7 jäägrirühmas andis 19aastasele noormehele põhjust elumuutuseks ja tema kutsumuseks sai pastoriamet. Ta ordineeriti 1951 Tamperes ja kutsuti Kesk-Helsingi koguduste noorsoopastoriks. Teenis mitmes koguduses õpetajana ja oli Helsingi koguduste noorsootöö juht 1963–1971.  Aastail 1971–1992 teenis ...

In memoriam Tõnis Padu

padu_tonis_

In memoriam Tõnis Padu Tõnis Padu sündis Haapsalus koolmeistrite peres 25. oktoobril 1950. Lõpetas Haapsalu I keskkooli 1969. Klassikaaslased meenutavad, et juba kooliajal tegi Tõnis koos pinginaabriga jalgrattasõite, uuris vanu kirikuid ja ehitisi. Samuti armastas ta palju pildistada ning oli koolis arvestatav mälumängur. Ta õppis Riiklikus Kunstiinstituudis arhitektuuri erialal  ning lõpetas selle kiitusega aastal 1978. 1980–2004 oli Tõnis Lääne maavalitsuses maakonna ...