Kõik autori postitused

Rootsi praostkonna sinod

Sinodikoosolek peeti Stockholmi Eesti Majas. Kristel Engman Järjekorras juba 60. EELK diasporaa-piiskopkonna Rootsi praostkonna sinod toimus 7. aprillil Stockholmi Eesti Majas. Võõrustajaks oli sel aastal Stockholmi kogudus. Kohale olid tulnud saadikud või esindajad kõikidest praostkonna kogudustest. Sinodist kavatses osa võtta ka diasporaapiiskop Tiit Salumäe, kuid ootamatute tööülesannete tõttu sai ta osaleda  vaid lõpujumalateenistusel. Tavapäraselt avas sinodi ...

Andestada või andeks anda?

PädamTiit7okt2017_fRitaPuidet

Mt 18:15–22 Meile tänaseks antud kirikuaasta teema „Andke üksteisele andeks“ puudutab ühel või teisel viisil meid kõiki. Vaevalt on meie keskel inimest, kelle vastu tema arvates ei oleks eksitud või kes ise ei oleks ligimese vastu patustanud ja seejärel poleks pidanud andeks paluma või andeks andma. Kuidas elada ja toimida kristlasena koguduses? Terve Matteuse evangeeliumi 18. peatükk tegeleb koguduse vaimuliku ja praktilise elu korraldamisega. Jeesus annab selles aluse, ...

Üks või mitu – Eesti luterlik kirik kodumaal ja väljaspool Eestit

Rootsi praostkonna sinod Eskilstunas 1.–2. aprillil 2017. Esiplaanil praost Ingo Tiit Jaago. 2 x tiit Pädam Eesti ajaloos on läbi põimunud väga erinevad jõujooned. Palju sellist, mis meile tänapäeval tundub iseenesestmõistetav, ei ole seda alati olnud. Ja kui püüame hakata asju ning olukordi sõnastama või organisatsioonide struktuure korrastama, siis kerkivad paratamatult esile küsimused: miks nii, mille alusel me otsustame, kes on õiguslikult pädev otsustama, kas otsuste ...

EELK Rootsi praostkonna ajalooline sinod

1.–2. aprillini kogunesid kuue Rootsis tegutseva EELK koguduse saadikud ning praostkonna nõukogu sinodile. Igal aastal kevadel, ja nii juba viiekümne üheksal aastal järjest, kogunevad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rootsis tegutsevate koguduste esindajad oma praostkonna korralisele sinodile. Alati on sinodi korraldajaks ning võõrustajaks olnud üks praostkonna kogudustest. Seekord tuldi kokku Eskilstunasse. Stabiilne aasta Sinod algas praosti avasõnade, abipraost Jaak ...

Rootsi praostkonna sinod toimus Lundis

Rootsi praostkonna koguduste esindajad kogunesid iga-aastasele koosolekule Lundi. Esireas Lia Salumäe (paremalt), piiskop electus Tiit Salumäe ja praost Ingo-Tiit Jaagu. Arhiiv 10.–12. aprillini kogunesid EELK Rootsi praostkonna kõikide koguduste esindajad iga-aastasele sinodile. Sel korral oli sinodi võõrustajaks Lõuna-Rootsi kogudus Lundis. Pärast haldus- ja majandusküsimuste arutelu ning heakskiitmist pidas sinodil teadusliku ettekande teemal «Meditsiinieetika kaasaegsed ...

Moodne lugu

Siis ütles Issand: «Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked. Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada!» Ja mehed pöördusid sealt ära ja läksid Soodomasse, aga Aabraham jäi veel seisma Issanda ette. Ja Aabraham astus ligi ning ütles: «Kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga? Vahest on linnas viiskümmend õiget? Kas tahad siis need hävitada ega taha paigale ...