Kõik autori postitused

Rootsi praostkonna sinod

Järjekorras juba 60. EELK diasporaa-piiskopkonna Rootsi praostkonna sinod toimus 7. aprillil Stockholmi Eesti Majas. Võõrustajaks oli sel aastal Stockholmi kogudus. Kohale olid tulnud saadikud või esindajad kõikidest praostkonna kogudustest. Sinodist kavatses osa võtta ka diasporaapiiskop Tiit Salumäe, kuid ootamatute tööülesannete tõttu sai ta osaleda  vaid lõpujumalateenistusel. Tavapäraselt avas sinodi praostkonna praost Ingo-Tiit Jaagu tervituse ja avapalvusega. Oma ...

Andestada või andeks anda?

PädamTiit7okt2017_fRitaPuidet

Mt 18:15–22 Meile tänaseks antud kirikuaasta teema „Andke üksteisele andeks“ puudutab ühel või teisel viisil meid kõiki. Vaevalt on meie keskel inimest, kelle vastu tema arvates ei oleks eksitud või kes ise ei oleks ligimese vastu patustanud ja seejärel poleks pidanud andeks paluma või andeks andma. Kuidas elada ja toimida kristlasena koguduses? Terve Matteuse evangeeliumi 18. peatükk tegeleb koguduse vaimuliku ja praktilise elu korraldamisega. Jeesus annab selles aluse, ...

Üks või mitu – Eesti luterlik kirik kodumaal ja väljaspool Eestit

Eesti ajaloos on läbi põimunud väga erinevad jõujooned. Palju sellist, mis meile tänapäeval tundub iseenesestmõistetav, ei ole seda alati olnud. Ja kui püüame hakata asju ning olukordi sõnastama või organisatsioonide struktuure korrastama, siis kerkivad paratamatult esile küsimused: miks nii, mille alusel me otsustame, kes on õiguslikult pädev otsustama, kas otsuste puhul on ka õiguslik järjepidevus ning ajakohane mõistlikkus tagatud? Küllap selliseid küsimusi on veelgi, ...

EELK Rootsi praostkonna ajalooline sinod

1.–2. aprillini kogunesid kuue Rootsis tegutseva EELK koguduse saadikud ning praostkonna nõukogu sinodile. Igal aastal kevadel, ja nii juba viiekümne üheksal aastal järjest, kogunevad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rootsis tegutsevate koguduste esindajad oma praostkonna korralisele sinodile. Alati on sinodi korraldajaks ning võõrustajaks olnud üks praostkonna kogudustest. Seekord tuldi kokku Eskilstunasse. Stabiilne aasta Sinod algas praosti avasõnade, abipraost Jaak ...

Rootsi praostkonna sinod toimus Lundis

10.–12. aprillini kogunesid EELK Rootsi praostkonna kõikide koguduste esindajad iga-aastasele sinodile. Sel korral oli sinodi võõrustajaks Lõuna-Rootsi kogudus Lundis. Pärast haldus- ja majandusküsimuste arutelu ning heakskiitmist pidas sinodil teadusliku ettekande teemal «Meditsiinieetika kaasaegsed teoloogilised ja kiriklikud väljakutsed» EELK vaimulik, teoloogiadoktor Johann-Christian Põder Kopenhaageni ülikoolist. Seejärel sai sõna sinodi peaettekandeks piiskop electus ...

Moodne lugu

Siis ütles Issand: «Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked. Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada!» Ja mehed pöördusid sealt ära ja läksid Soodomasse, aga Aabraham jäi veel seisma Issanda ette. Ja Aabraham astus ligi ning ütles: «Kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga? Vahest on linnas viiskümmend õiget? Kas tahad siis need hävitada ega taha paigale ...