Kõik autori postitused

Tempel puhtaks!

Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!“ Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale!“, siis nende meel läks pahaseks ...

Eriline paastuaeg, ka Saaremaal

On paastuaeg. Igal aastal korduv, aga tänavune on eriline, eriolukorras.  Olen mõelnud pühameestele, kes vabatahtlikult läksid eraldatusse, et palvetada ja paastuda. Rohkemal või vähemal määral teeme nüüd seda kõik – eraldatuses, paastudes paljudest lõbustustest, reisidest ja üha enam otsides ka abi palvest. Üksi ja eraldi See paastuaeg on pakkunud ka erilisi palvekogemusi. Paastumaarjapäeval kutsus Rooma paavst kõiki maailma kristlasi olema südapäeval kell 12 koos ...

Talentidest ja teenimisest

Ool,Tiina_Toplaan,Anti

Mt 25:14–30 Rahast ei sobi rääkida, ammugi veel kirikus – see mõte on nii levinud ja paraku vahel ka endal meeles mõlkunud. Ometi elame ju mitte veel taevariigis, vaid materiaalses maailmas ja seepärast peavad rahaasjadega tegelema ka kirikuinimesed. Jeesus ei tunne mingit valehäbi, kui ta oma tähendamissõnas jutustab rahast ja selle kasutamisest. Tähendamissõna ei ole meile aga antud mitte äritegevuse õppimiseks, vaid see räägib taevariigi ootusest ja selleks ...

Ärge muretsege, hakake elama!

Ool,Tiina_Toplaan,Anti

Ps 127:1–2 Aastaid tagasi sain osaleda ühe hooldekodu uute peremajade avamispeol. Erivajadustega inimesed, kellele need uued majad koduks pidid saama, laulsid omal kombel ja viisil koos misjonärist rändlauliku Kirsti Malmiga laulu «Kojaehitaja palve», milles on sõnad «Sinu perekond vajab kodu, kus elu toob rõõmu ja vaikust, Sinu õnnistuse all et saaks kasvada rahu ja lootus …». Rõõm, vaikus, rahu ja lootus – seda kõike igatseb oma koju vast iga inimhing. Kuid need ...

Leerilaager intellektipuudega noortele

Sügisel toimub Talu laagrikeskuses leerilaager intellektipuudega noortele. Laager on plaanis korraldada kahel nädalavahetusel: 11.–13.09. ja 09.–11.10., et saaksid osaleda ka tugiisikutena pereliikmed ja samuti need noored, kes käivad tööl. Osavõtutasu ei ole, kui oma osalemisest anda teada hiljemalt 24. augustiks kas meiliga tiina.ool@eelk.ee või telefonil 5342 7096 (Tiina Ool). Kui teie koguduste piirkonnas elab intellektipuudega noori, jagage seda infot palun nende ...

Ole ikka ristiinimene!

Ool,Tiina_Toplaan,Anti

Ap 8:26–40 Jutluse aluseks olev piiblitekst kirjeldab, kuidas Filippus ristis eunuhhi, Etioopia kuninganna kõrge võimukandja. Kas keegi Eesti Kiriku lugejaskonnast võiks endalt küsida samamoodi nagu see eunuhh: «Mis takistab, et mind ei võiks ristida?» Kas selle lehe lugejatest on üldse keegi ristimata inimene? Vaevalt küll, aga kui tõesti keegi on, siis oleks huvitav teada, miks. Mitte et miks ta loeb Eesti Kirikut, vaid miks ta on ristimata. Siinkohal meenub ühe ...

Keda armastada?

Ool,Tiina_Toplaan,Anti

Lk 10:25–37 Seadusetundja küsis Jeesuselt kaks väga olulist küsimust: «Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?» ning «Ja kes siis on mu ligimene?». Esimese küsimuse esitas ta seepärast, et tahtis Jeesust kiusata, ja teise küsimuse ajendiks oli eneseõigustus, ta tahtis iseend õigeks teha, olla kindel, et pärib igavese elu. Tänu Jumalale, et see seadusetundja oli nii pahatahtlik ja enesekeskne, sest muidu ei oleks ta neid küsimusi esitanud ja siis võibolla ei ...