Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Inimene on iseenda võimalus …

Konverentsi üks osa oli mõttetöö teemade järgi jaotatud rühmades. Arutlemas Randar Tasmuth (paremalt), Annely Neame, Piret Riim ja Jaan Lahe. Tia Vene. 22. oktoobril koguneti usuteaduse instituudis konverentsile „Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel“.  Konverentsi avas usuteaduse instituudi rektori kt Marko Tiitus videotervitusega. Kõneleja viitas Luuka evangeeliumi 10. peatükile, mille järgi Jeesus läkitas kahekaupa jüngreid ...