Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Instituut tutvustab idakristlikku mõttelaadi

2002. aastal asutas Tallinna ja kogu Eesti kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanus Tallinnas EAÕK Teoloogilise Instituudi (EAÕK TI).  Aastatel 2002–2018 kandis õppeasutus nime Püha Platoni Seminar. Algselt korra kuus ning vabas vormis toimuvate loengupäevadega jõuti 2014. aastal koostööni EELK Usuteaduse Instituudiga (EELK UI), kus kõigil soovijatel on võimalik omandada teoloogilist rakenduskõrgharidust, spetsialiseerudes õigeusu teoloogiale. Õigeusu ...