Kõik autori postitused

Kontuurid palverännuteelt Santiago de Compostelasse

Santiago de Compostela Hispaanias on eriline paik. Ja vägi on kogetav. See on elusa teekonna vägi. Aastas jõuab sinna pärale üle 200 000 ränduri. Astud sammu, tähendus, võid lõpetada. Umbes nõnda võiks kirjeldada palverännaku teekonda. Tähendus teeb selle eriliseks. Ja lõpuks ei olegi kõige tähtsam, kui pikk on su tee ajaliselt või vahemaalt ja kuhu sa täpselt pärale jõuad. Loeb see, kuidas sa oma teekonda oled suutnud mõtestada. Tõsi on küll see, et pikemal teekonnal on ...

Kiri peapiiskopile

Hea peapiiskop, minu karjane! Kirjutan Sulle, et Sind julgustada. Mulle tundub, et just seda vajab üks kirikujuht 21. sajandi alguse Eestis. Ei, mitte julgustada selleks, et seista meie väärtuste ja põhimõtetega kellegi või millegi vastu, nagu nii mõnedki kutsuvad üles tegema. Maailm ja inimesed selles ei vaja meie vastu olemist. Maailm ja inimesed selles vajavad meie edasiviivat pooltprogrammi. Kiriku getostumine oleks kõike muud kui meie õnnestumine. Pealegi, kui paariaks ...

Üks küsimus

Sellel pühapäeval, 20. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel astuvad kandidaatidena üles ka mitmed EELK vaimulikud. Lootes osutuda valituks soovivad nad anda volikogu liikmena panuse oma koguduse ja kogukonna teenimisse. Eesti Kirik küsib: millise sõnumiga kandideerite?   Andres Mäevere, Võru Katariina koguduse õpetaja: Antud lubadused on täitmiseks! Põhitähelepanu inimesele, tema konkreetsetele probleemidele ja vajadustele! Võru linna ajalooline ...

Kadunud vendlus ja näotu kirik

Tauno Toompuu

Kuhu on kadunud vendlus? Mõtlen ametivendlust, usuvendlust, aatevendlust? Sõrmed suunatakse vabamüürluse suunas. Ma ei usu, et vendluse varastasid vabamüürlased. Sest sellel kõigel on hoopis teine nägu. Ja see nägu räägib näotust kirikust. Üks ametivend kutsus üles vaimulikest vabamüürlasi oma kuuluvusest teada andma. Sest muidu pidavat umbusaldama ja kahtlustama kõiki. Miks üldse peab ametivenda umbusaldama ja kahtlustama? Kas me oma kogudustes vaatame umbusuga ja ...

Vaid kummardades leiad tema

Mt 2:1–12 Kes täna kirikuis kuulaks astroloogide juttu? Paranda meelt või posi kusagil mujal, ütleksime neile. Isegi Piiblis oleme andnud Jeesust idamaalt kummardama saabunuile kauni «tähetarga» nimetuse, et kõlaks ikka paremini. Öelda võiks nende kohta ka lihtsalt nõiad. Sest nõiduse alla see tähemärkide lugemine toona liigitati. Ja muude nõiduste seas on ka astroloogiaga tegelemine Moosese seaduse järgi üks ebausu vorme (vt 5Ms 18:10–14). Tähtede järgi oma elu ja tee ...

Tunnipalved – kohtumine Jumalaga

Käesoleval aastal täitus Rakvere Kolmainu kogudusel 310. aastapäev. Aastapäeva tähistati nii kolm­ainupüha piduliku jumalateenistusega emeriitpeapiiskop Kuno Pajula osavõtul kui püha eelõhtul toimunud konverentsi ja õhtupalvusega.Sündmusele pühendatud konverentsi teema oli ajendatud kiriku tänapäevastest vajadustest ja suundumustest. Vajaduste all peame silmas uut jumalateenistuste ...