Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Sotsiaalne pimedus 

Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid moondavad õiguse teenriteks. Nende eluots tuleb nende tegude järgi! 2Kr 11:14–15 Ligimesi, kes isekeskis on end sotsiaalmeedias eksperdiks „läikinud“ ja „šeerinud“, ei pruugi veenda lihtsa teadmisega, mis põhineb faktidel ja argumentidel, eelnevate põlvkondade kogemustel. Keset sotsiaalmeedia kahemõõtmeliseks pakendatud elu ja kangestunud ...

Eesti Kristlike Erakoolide Liit 2021

Luterlikud koolid – Tartu luterlik Peetri kool ja Tallinna Kaarli kool – algatasid katusorganisatsiooni Eesti Kristlike Erakoolide Liidu loomise. Liidu alguseks sai 1. mai 2014, mil Tallinna kogunesid kõigi üheksa toonase kristliku kooli pidajad.  Loodud Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL; www.kristlik.edu.ee) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus, arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis ning ...

Argine alandus ja andestus

Tarvo-Siilaberg-min-350x350

Paraku just uskmatus ja usaldamatus hävitab kõik asjad ja juhib meid kõiki suurde hädasse. Martin Luther Elame ajal, mil peaaegu kõik ongi kliki kaugusel, sh võimalus teist inimest hukka mõista, alandada, võtta tema väärikus. Virtuaalse suhtluse näiline distantseeritus ja lihtsus on ahvatlev. Ligimese avalik häbiposti panemine on sama lihtne kui internetimakse sooritamine või toidukulleri tellimine. Süüdistus ja kohtuotsus on serveeritud sama sõnumi alguse ja lõpuna – ...

Mida erilist te siis teete?

Tarvo-Siilaberg-min-350x350

Kristlane on kõigi teener ning alam. (Martin Luther) Evangeeliumis on esitatud halastuse ja sotsiaalse õigluse standard, mis on kompromissitu oma isetuses ja ulatub kaugemale kiriku organisatsioonist või ükskõik millisest inimkooslusest. Jeesuse sõnad Matteuse evangeeliumi 5. peatükis puudutavad teemasid, mis on sama ajatud kui pattulangemine: enesekesksust, omasuguste soosimist ja teiselaadsete tõrjumist. Ometi oleme kõik Jumala näo järgi loodud. Seetõttu mõjub Jeesuse ...

Püha töö

Füüsikaliselt on tööd võimalik kirjeldada kui energia ülekande vormi, kus ühelt kehalt kantakse energiat üle teisele kehale. See on teatava olukorra muutmiseks tehtav pingutus. Inimene kasutab energiat, tehes pingutusi igapäevase leiva teenimiseks, loometööks või ühiskondliku ülesande täit­miseks. Töö tähendab energia loovutamist, et luua uut kvaliteeti: vormida sõnadest dokument, faktidest teadmine, toormest kütus, materjalidest ehitis või värvidest kunstiteos. Kuid on’s ...

Kristlike erakoolide rahastamisest

Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL, asutatud 2014) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtustel põhineva hariduse andmist Eestis. Liit kasvab ja kaitseb oma koolide jätkusuutlikku rahastamist.EKELi üheksas koolis õppis 2016/2017. õppeaastal kokku 1214 õpilast, lasteaedades on õpilasi kokku 239. Kooliõpilaste arv kasvab noortes kristlikes koolides järgmisel 4–5 aastal u 10–15% aastas. EKEL on ...

Püha piiril

Tarvo-Siilaberg-min-350x350

Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal olen püha! (3Ms 19:2) Tunnetada Püha tähendab tajuda ning aktsepteerida piire, mis on Tema poolt inimese elus seatud. Tajuda, tunnetada, tunda, mitte ületada neid (Ap 17:26,27). Tajudes neid piire saab kristlane vabaks ning osakese pühaduse kandjaks. Piirkogemus on kogemus, milles kohatakse Püha ehk Jumalat. Seal, kus inimene tajub oma võimete piiri ehk võimetust, tajub ta Püha. Kuidas kristlane peaks suhtuma pattu? Loomisel seati ...