Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Uus muinsuskaitseseadus on valmimas

Tänapäevane kultuuriväärtuste hoidmine ei ole muinsuskaitseekspertide kitsas mängumaa, vaid oma arvamuse ja panuse saavad anda kõik osapooled. Hea näide koostööst on Tartu Jaani kiriku taastamine ja hoidmine, millesse on panustanud nii riik, linn kui kogudus, tornikiivri uue vaskplekist katte jaoks annetusi teinud tartlased ning külastajad, kelle piletiraha saab suunata kirikuhoone säilitamisse. Samas tuleb tõdeda, et praeguses muinsuskaitsekorralduses on palju seda, mis ...