Kõik autori postitused

Jumal kummutab inimeste tarkuse

linnas_tarmo2013

1Kr 1:20–25 Jutluse aluseks olevas pühakirjalõigus kõlavad korduvalt kaks sõna: tarkus ja narrus. Viimase asemel tahaksin meelsamini kasutada sõna rumalus, nii nagu seisab kirjas juba 1715. aasta Uues Testamendis. Piibli 1968. aasta välja­andes seisab siinkohal aga sõna jõledus, mis ei ole minu arvates stilistiliselt eriti õnnestunud sõnavalik. Meil on välja kujunenud suhteliselt kindlad ja piiritletud arusaamad nende sõnade tähenduse kohta. Kui me nüüd oleme kokku ...

Kristuse pärast on patud andeks antud

linnas_tarmo2013

Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jee­sus Galileasse ja kuulutas evangeeliumi: «Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!» (Mk 1:14–15) Juhtusin hiljuti lugema ühte sellist vahvat lugu. Sõidab keegi kaasinimene trolliga ja loeb putka küljes olevalt sildilt: «Mõtete valmistamine ja parandamine». Tegelikult oli sildil kirjas muidugi «võtmete …». Ja unistab see inimene edasi, et sellesse mõtete valmistamise ja parandamise ...