Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kust tuleb igapäevane leib vanglavaimulikele?

Selle nädala pühapäeva lõikustänupüha teemaks on igapäevane leib. Iga elav hing vajab igapäevaseks eluks toitu, seda igapäevast leiba, mida me ka pidevalt ja järelejätmatult palume meieisapalves selleks, et hing sees püsiks. Ma ei hakka siinkohal välja tooma inimajaloos konkreetseid ühiskondlikke arenguprotsesse ja põhjuseid, mille tõttu on inimkonna olukord kujunenud selliseks, et enamik meist peab oma igapäevase leiva ühel või teisel moel välja teenima erinevaid töid ...

Usu- ja veendumusvabaduse kaitseks

Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus.                        (Hb 13:3) Apostel Paulus tuletab meile oma kirjas heebrealastele meelde, et selles ajalikus maailmas ei ole keegi lõplikult kaitstud kurja eest. Eesti vanasõnagi tõdeb: „Sandikepi, kerjakoti ja vangileiva eest ei ole keegi kaitstud.“ Igal aastal viibib trellide taga üle paari ...

Jumala rahu on ülem kõigest ajalikust

Fl 4:4-7 Avades sissejuhatuseks apostel Pauluselt filiplastele saadetud kirja tagamaid, tuleb märkida, et kiri on saadetud esimesele kristlaste kogudusele Euroopa aladel. See asjaolu lisab kirjutisele kindlasti unikaalsust. Tänapäeva Kreeka põhjaosas asunud Filipi linn oli Pauluse ajal Rooma impeeriumi koloonia, kus paiknes Rooma leegioni garnison. Tänapäeval asub endise linna varemete lähistel Filippoi küla. Linna ehitas üles Rooma imperaator Augustus Octavianus ning ...

Jumal kummutab inimeste tarkuse

linnas_tarmo2013

1Kr 1:20–25 Jutluse aluseks olevas pühakirjalõigus kõlavad korduvalt kaks sõna: tarkus ja narrus. Viimase asemel tahaksin meelsamini kasutada sõna rumalus, nii nagu seisab kirjas juba 1715. aasta Uues Testamendis. Piibli 1968. aasta välja­andes seisab siinkohal aga sõna jõledus, mis ei ole minu arvates stilistiliselt eriti õnnestunud sõnavalik. Meil on välja kujunenud suhteliselt kindlad ja piiritletud arusaamad nende sõnade tähenduse kohta. Kui me nüüd oleme kokku ...

Kristuse pärast on patud andeks antud

linnas_tarmo2013

Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jee­sus Galileasse ja kuulutas evangeeliumi: «Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!» (Mk 1:14–15) Juhtusin hiljuti lugema ühte sellist vahvat lugu. Sõidab keegi kaasinimene trolliga ja loeb putka küljes olevalt sildilt: «Mõtete valmistamine ja parandamine». Tegelikult oli sildil kirjas muidugi «võtmete …». Ja unistab see inimene edasi, et sellesse mõtete valmistamise ja parandamise ...