Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jeesus kuulutas ette tulevasi aegu

Mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie! Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et Kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen andnud neile sinu ...

Tõe Vaim ja kisendavad kivid

Tarmo Kulmar

Luuka evangeeliumis (Lk 19:37–40) kirjeldatakse Jeesuse sissesõitu Jeruusalemma, et pühitseda paasapühi ja minna vastu märtrisurmale. Kõlasid jüngrite ja Jeesuse imetegusid kogenud rahva rõõmuhüüded. Eriliseks teeb sõnumi aga see, et variserid lasevad Jeesust neid korrale kutsuda. Jeesus ütleb, et kui nad vaikiksid, siis peaksid küll kivid häält tegema. Ta pidas silmas, et tõtt peab kuulutama ja seda ei saa vaigistada. Ka siis, kui tõde on ohtlik. Eriti siis. Apostlite ...

Ma saadan teile Lohutaja

Tarmo Kulmar

Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma Isas ja ...

Toetuspunkt

Möödunud aasta lõpus nägi trükivalgust emeriitpeapiiskop Andres Põderi ülemkarjaseks oleku ajal kirjutatud ja esitatud jutluste, kõnede ja kirjutiste kogumik «Taevakuninga rahvas». Kes on see Taevakuninga rahvas? Lihtsalt usklikud? Ristirahvas? Eesti rahvas? Või üldse inimesed? Mu meelest on siin sõnum igaühele meist. See puudutab kogu inimkonda. Raamat koosneb viiest suurest osast. Neis on 29 jutlust, 22 kõnet, 11 ettekannet, 13 meediaartiklit ning 8 karjasekirja. ...

Jeesus kuulutas armastust, andestust ja usku

Tarmo Kulmar

Jeesus ütles Siimonale: «Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.» (Lk 7:47) Tsiteeritud Luuka evangeeliumi kirjakoht on Jeesuse kokkuvõtlik iseloomustus naisest, kellele ta tema patud andeks andis. Nimelt juhtus, et Jeesus oli ühe variseri majja sööma palutud. Sinna ilmus üks langenud naine, kes ilmselt oma keha müümisega elatist teenis. Ta niisutas nuttes pisaratega Jeesuse ...

Avalikuks tegemine on valguse relv

Kulmar.Tarmo

Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. 1Pt 2:1–3 Peetruse kirjad kuuluvad Uue Testamendi katoolsete ehk kõigi jaoks määratud kirjade hulka. Esimene kiri on tõenäoliselt kirjutatud Roomas ja mõeldud ringkirjana Väike-Aasia kogudustele. Selle eesmärgiks on ...

Üks küsimus

Sellel pühapäeval, 20. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel astuvad kandidaatidena üles ka mitmed EELK vaimulikud. Lootes osutuda valituks soovivad nad anda volikogu liikmena panuse oma koguduse ja kogukonna teenimisse. Eesti Kirik küsib: millise sõnumiga kandideerite?   Andres Mäevere, Võru Katariina koguduse õpetaja: Antud lubadused on täitmiseks! Põhitähelepanu inimesele, tema konkreetsetele probleemidele ja vajadustele! Võru linna ajalooline ...

Hea peremees ja tema viinamäetöölised

Tarmo Kulmar

Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi: «Minge ka teie viinamäele, ja ma annan teile, mis iganes õiglane!» Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõndasamuti. Aga kui ta üheteistkümnendal tunnil ...

Uus algus

Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal kui kõik muu rahvas; ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas käsi tõstes: «Aamen, aamen!» Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda ette silmili maha. Ja Jeesua, Baani, Seerebja, Jaamin, Akkub, Sabbetai, Hoodija, Maaseja, Keliita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja, leviidid, õpetasid rahvale Seadust ja rahvas seisis püsti. Ja nad lugesid raamatut, ...