Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Sangaste ja Bomlo kogudusi ühendab osadus

Jumalateenistusel Mosteri kirikus teenivad koos kohalik õpetaja Aksel Lygre ja külalisdiakon Tanel Meiel.    Erakogu Sangaste kogudus külastas 17.–20. märtsini oma häid sõpru Norras Bomlo koguduses. Traditsiooniks muutunud külaskäigud kannavad endas kindlat eesmärki. Oluline oli noortelaagri korraldamisega seotud teemade arutelu ja tehniliste üksikasjade läbi rääkimine.  Sangaste ja Bomlo kogudus on olnud sõpruskogudused 1994. aastast. Alates 2013. ...

Vanglate kaplanaadis toimub muudatus

Eesti Kiriku toimetajatele veel kuu aega tagasi ekskursiooni Tartu vanglas teinud Tanel Meiel lahkub 1. detsembrist vanglate peakaplani ametist. Kätlin Liimets. Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all.                                                 Kg 3:1 Minul kui vanglate peakaplanil on selle kuu lõpus viimane tööpäev. ...

Kaplanid rääkisid kiriku rollist

Jõustruktuuride kaplanid kohtusid. Arhiiv. Jõustruktuuride kaplanaatide teabe- ja õppepäevad vol. 2.0 toimusid 28.–29. septembrini Toosikannu puhkekeskuses. Kui asjad toimuvad planeeritud visiooni kohaselt, toetab see alati motivatsiooni ning suunab liikuma edasi uutele suurematele eesmärkidele. Tegevusi planeerides on siiski hea, kui on olemas ohutunne, sest liigne enesekindlus võib olla saatusliku kaaluga.  Kui eelmisel korral keskenduti kaplanaatide ...

Võimalus toetada kinnipeetavat

Vanglate kaplanaadi eestvedamisel ja koostöös justiitsministeeriumi ning vanglate taasühiskonnastamise talitustega loodi sotsiaalprogramm „Minu kristlikud väärtused ja hoiakud“. Religioossete programmide sidusus teiste programmidega tagab kinnipeetavate õiguskuulekaks muutumise.  Piiblitundidega on saavutatud häid tulemusi USA kinnipidamisasutustes. Kinnipeetavate väärtushinnangute, moraali ja eetika muutus on märgatav ning sotsiaalsete oskuste areng tuntav. ...

Purjetades Ruhnu 

Purjeretkel Ruhnu oli diakon Meielil (paremal) võimalus koos õp Toomas Nigolaga pidada õhtupalvus Ruhnu 600 aasta vanuses puukirikus. Erakogu. Iga aasta püüan leida suvel aega, et käia purjetamas. Minu jaoks on purjetamine väga spirituaalse ja religioosse sisuga. Esmalt annab see väga tugeva tunnetuse ja maailma kõiksuse selge hoomatuse. Lastes kanda ennast loodusjõul ning ainult tuule ja veel koosmõjul, saad aru enda olemusest ja suhestusest maailmaga. Püüad ...

Sangaste ja Bomlo ühine lastelaager

Laagrilised Sangaste kirikus.  Arhiiv Juba üle kümne aasta on Sangaste Püha Andrease kogudus oma sõpruskogudusega Norrast Bomlost korraldanud ühist lastelaagrit. Kaks pandeemia-aastat vahele jättes saime tänavu kokku 25.–31. juulini Marja talus.   Norrast oli kohal neli noort ning saatjateks koguduse õpetaja Aksel Lygre ja Bomlo koguduse Eesti koostöö komitee liige Lillian Jensrud. Lisaks kohalikud noored ja kaheksa Ukraina põgenike last. Kokku oli laagris 17 ...

Vanglakaplanid käisid Ukrainas koolitamas

Koolitusdessandil Ukrainas: Simmo Saar (vasakult), Tanel Meiel ja Tarmo Linnas. Erakogu. Rasketel aegadel tuleb leida jõudu ning kriisides ilmneb meie tegelik võimekus ja võidutseb inimlikkus.  Eesti vanasõna „Kus viga näed laita, seal tule ja aita“ on väga paslik kirjeldamaks vanglate kaplanaadi tegevust Ukraina sõjas. Alates aprillist on vanglate kaplanaat ametiabi raames toetanud sotsiaalministeeriumi ning ligi 120 tunni vältel andnud hingeabi Eestisse ...

Vanglate kaplanaadi tegus aasta

Üle kolmekümne aasta on vanglamüüride vahel käinud vaimulikud ning pakkunud usulist teenindamist kinnipeetavatele. Selle kohati tuima mõiste „usuline teenindamine“ alla mahub märkimisväärselt rohkem, kui esmapilgul paistab. Vaimuliku olemus ja kiriklik/kristlik kultuur kannab endas juba algkristlikust ajajärgust kohustust aidata vaest, hädalist ja eksinut. Vaimulik vanglas ei ole ainult kirikuõpetaja rolli täitja, usuliste talituste (jumalateenistus, palvus, piht) kõrval ...

Kannatlikkusest

Selle kuu alguses tähistasime kirikuaasta algust ja ridamisi järgnevad advendipühapäevad. Saabuvad jõulud on aeg, kus soovime olla koos oma pere ja lähedastega.  Tänapäeva maailmas on elu muutunud tohutult kiireks. Info ja arvamuste kiire vaheldumine on saanud normiks. Seda aega sümboliseerib ka soov saada kõik kätte kiiresti, oleme hakanud unustama kannatlikkust. Meie elu on asunud juhtima materialistlikud unelmad ning tahame nautida elu. Meie kirikki on saanud osa ...

Vanglad avasid uksed

Alates 2019. aastast on vanglate kaplanaat alustanud tegevusi suurema osaduse ja koostöö saavutamiseks kirikute ja usuliste ühendustega.   Viinakuu esimesel päeval avas Viru vangla oma uksed ja võõrustas 18 kohalikku vaimulikku. Esindatud oli neli konfessiooni, oma kaaskonnaga oli kohal ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni. Tartu vanglas oli sarnase päevakorraga sündmus 15. oktoobril ja Tallinna vangla uksed avanevad huvilistele 29. ...

Peapiiskop külastas vanglaid

Peapiiskop õnnistussõnu ütlemas vangala kabelis toimunud teenistusel, millest võtsid osa kinnipeetavad, kes seda soovisid. Tanel Meiel  Võttes vastu vanglate kaplanaadi kutse külastas peapiiskop Urmas Viilma 13. oktoobril Tallinna ja 14. oktoobril Tartu vanglat.  „Sain hea ülevaate vangla tööst ja kinnipeetavate taasühiskonnastamisest. Ringkäigul vanglas tutvusin erinevate üksustega, vaatasin sisse kambritesse, vangla töökodadesse, spordisaalidesse, klassiruumidesse, ...

Osadus ja toetus saartelt

Õdusas lauaosaduses kinnitati valmisolekut tegutseda tulevikus ühise eesmärgi nimel ligimese heaks. Arhiiv. 20.-21. septembrini külastasid vanglate peakaplan Tanel Meiel ja Kaitseliidu vanemkaplan Raivo Nikiforov Saaremaa ja Hiiumaa kogudusi, et kohtuda kohalike vaimulikega, kes on valmis toetama kahe kaplanaadi tegevust kohalikul tasandil. Juhul kui sul on mure ja vajad abi, siis ei piisa e-kirja saatmisest probleemi lahendamiseks. Kui vajad toetust, tuleb seda näost ...

„Kaplanite käramine“ vol. 1

Kultusfilmis „Malev“ on muistsete eestlastest sõjapealikute kogunemist nimetatud käramiseks. Vaataja ette toodi huumoriga vürtsitatud kogunemine, kus otsiti vastust küsimusele, kuidas hakata vastu vaenlasele.  Kui kaks aastat tagasi said kokku kaitseväe, Kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti ning vanglate peakaplanid, siis oli soov sama: tuleks saada kokku, kuid vastust ei ole vaja otsida ühises tegevuses vaenuväe vastu, vaid kuidas saavutada senisest suurem ...

Andestus ja teine võimalus

„Kadunud poja tagasitulek“ on vanglas väga populaarne Piibli lugu. Kinnipeetavatele on selle mõistuloo kujundlikkus selgelt ja äratuntavalt arusaadav. Enamasti meeldib neile loo väline külg ja kirjeldus, lunastuslikule aspektile hakkavad nad mõtlema alles siis, kui neid selleni juhatada. See on hea näide sellest, kuidas ka meie oma eludes jõuame selguseni. Meil on iga päev palju mõttemustreid ja kohati kaosele sarnane segadus ning piisab vaid kergest juhatusest, kui kõik ...

Sild üle müüri!

Rahvatarkus ütleb: „Keegi meist ei ole hoitud haiglavoodi, kerjakoti ega vanglatrellide eest!“ Millises suunas inimese elu kulgeb, on meile teadmata ning sellesse hoomamatusesse on peidetud nii Jumala soov ja tahe kui ka meie enda hirmud ja palved tema poole. Paljudel puudub teadmine, milline on elu vanglates. Samuti ei räägita kõva häälega, kui keegi lähikonnast on saanud karistada. Need hoiakud on mõistetavad ja inimlikud.  Tunnen, et enne ülestõusmispühi on ...