Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Tartu Maarja koguduse ja Tartu Maarja Kiriku SA pöördumine oma toetajate ja avalikkuse poole

Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Js 43:1 Head EELK Tartu Maarja koguduse liikmed, meie sõbrad ja toetajad, hea Eesti rahvas! Aastakümneid ei ole me tundnud end nõnda haavatavana nagu praegu, mil meie elu ja turvatunnet ohustab võõras haigus. Siiski oleme selles olukorras üheskoos ja meie kõigi kohus on üksteist hoida ja toetada. Paradoksaalne on, et sel korral ei tohi me üksmeele väljendamiseks koguneda ...

Tartu Maarja kirikus on ehitustööd täies hoos

Kaua oodatud Tartu Maarja kiriku I etapi ehitustööd algasid käesoleva aasta jaanuari alguses. Ehitustööd sillutavad teed Tallinna ja Tartu laulupidude ühisele kontserdile. 2018. aasta novembris viis Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus läbi hanke Maarja kiriku I etapi ehitustööde tegemiseks. Hankel osales üheksa pakkujat, edukaks kuulutati AS Eviko pakkumusega 196 000 eurot + käibemaks. I etapi ehituse käigus lammutatakse põranda aluspostid ja senised rõdud, kiriku sees tehakse ...

Soome kirikuvalitsus toetab Tartu Maarja kiriku taastamist

taastam TartuMaarja_ kiriku

Soome Evangeelne Luterlik Kirik otsustas piiskoppide koosolekul 10. aprillil toetada Tartu Maarja kiriku taastamist 50 000 euroga. EELK konsistoorium, soovides aidata kaasa Maarja kiriku taastamisele, esitas Soome kirikuvalitsusele taotluse käesoleva aasta alguses. Taotluse põhisõnum oli, et Tartu Maarja kiriku jaoks ei ole siiani lõppenud nõukogude repressioonide aeg ning Eesti laulupeo häll on väga kehvas seisus. Tartu Maarja koguduse juhatuse esimees Lea Saar ütleb: ...

Tartu Maarja kirik on Eesti rahvale tähtis

Tiigi seltsimaja korraldatud Lõuna-Eesti koorimuusika maraton tõi Maarja kiriku taastamise toetuseks kokku 45 koori. Õhtu kulmineerus laternarongkäiguga Pauluse kiriku juurest Maarja kiriku juurde. Uku Peterson Tartu Maarja Kiriku SA jaoks oli 2017. aasta tegus ja täis emotsioone. Sellesse aastasse jäi palju toimetusi, mida jäädakse mäletama. Kõige olulisem on aga see, et paljude vanade ja uute sõprade kaudu on meile järjest selgemaks saanud üks – oleme õigel teel ja meie ...

Tartu Maarja kiriku taastamine on avatud

Taastatava Tartu Maarja kiriku uuel trepil: koguduse õpetaja Joona Toivanen (vasakul) ja linnapea Urmas Klaas. 2 x Koguduse arhiiv 29. juunil, Tartu linna päeval ja päeval, mil 148 aastat tagasi peeti I üldlaulupeo peaproovi (vkj 17. juuni), avati pidulikult Tartu Maarja kiriku taastamine. Tee selleks sillutas renoveeritud peatrepp – Maarja kiriku lävi on madal ja trepp tugev. Siia on kõik oodatud! Maarja kiriku peatrepp läks maksma umbes 24 000 eurot, renoveerimist toetas ...