Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Eesti Kirikute Nõukogu töövaldkonnad

EKN töötab järgmistes suundades ehk töövaldkondades, töövaldkonda veavad projektijuht ja konsultant. Meedia. Konsultant piiskop Tiit Salumäe ja projektijuht Erik Salumäe. Pressiteated ja intervjuud aitavad meediat teavitada olulistest uudistest kirikuga seonduvates küsimustes. Uudised kirikuelus toimunust jõuavad kirikuteni meediamonitooringu Station kaasabil. Oluline on koostöö Eesti Rahvusringhäälinguga: teleülekanded ja „Tähendamisi“ saated Eesti Televisioonis; ...

Oikumeenilisel palverännakul Setomaal

Augustikuu kolmel esimesel päeval leidis Setomaal aset mitu olulist sündmust, millest said osa oikumeenilisest palverännakust osavõtjad. Seminari raames külastati 1. augustil soome-ugri rahvaste 2015. aasta kultuuripealinna Obinitsat, saades osa Seto Kuningriigi päeva rikkalikust programmist. Päev algas Obinitsa Issanda Muutmise kirikus liturgilise jumalateenistusega EAÕK metropoliidi Stefanuse ja Kreeka õigeusu kiriku Edessa metropoliidi Joeli kaasateenimisega. Keskkond on ...

Külas Euroopa Parlamendis

Eesti Kirikute Nõukogu töötajatel oli aprillikuus võimalus Tunne Kelami kutsel viibida Brüsselis. Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam: «Seisan selle eest, et Eestil oleks rahvusvaheliste kriiside ajal kindel seisund Euroopas, et meil oleks seal rohkem sõpru, kes on valmis meid vajadusel toetama. Seisan majanduse stabiilsuse ja Eesti kodanike võrdsete võimaluste eest Euroopas töötada, õppida ja reisida.» Euroopa Parlamendi uued valimised on ukse ees ja väikesel rühmal ...

Kõrgetasemeline kohtumine Tallinnas

Selle aasta Euroopa rahvuslike kiriklike nõukogude peasekretäride kohtumine toimus 14.–16. maini esmakordselt kahes riigis, Helsingis ja Tallinnas. Esindatud olid 15 riigi oikumeenilised nõukogud (Austria, Belgia, Eesti, Holland, Iirimaa, Inglismaa, Norra, Poola, Saksamaa, Soome, Šotimaa, Šveits, Taani, Ungari, Wales) ja kohal olid ka Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär dr Guy Liagre ning Kirikute Maailmanõukogust programmijuht dr Daniel Buda. Kohtumisel esitati ...

Eesti Kirikute Nõukogu asub valima uut presidenti

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) töökoosolekul kinnitati eelarve ja tehti ettevalmistusi järgmisel kuul uute juhtide valimiseks. Veebruarikuu töökoosolekul toimuvad EKNi juhatuse liikmete, sh presidendi ja kahe asepresidendi valimised. Senine president piiskop Einar Soone on juhtinud EKNi tööd alates 1993. aastast. Ta on väljendanud oma arvamust senisest juhirollist taandumiseks. 2013. aasta eelarves moodustab põhiosa tuludest riigieelarveline eraldis, mida kasutatakse ...