Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Leides oma kohta

Eks iga noor vaimulik mõtleb, milline võiks olla tema tulevane kogudus. Mõni on rohkem optimistlik, teine pessimistlikum, mõni üritab olla realist. Kuid keeruline on olla realist, kui on nõnda palju seda, mida lihtsalt ei tea. Ka siin kehtib vaga ütlus, et inimene teeb plaane, kuid Jumal juhatab. Siiski saab tagantjärele jagada mingeid kogemusi, mis ehk mõnele lugejale on lihtsalt huvitavaks lugemiseks, aga teisele päriselt abiks ja toeks.  Minu teekond vaimulikuna ...

„Õhus on armu” toimus Pauluse kirikus

Noorteüritusel „Õhus on armu“ ühed osalejad.Olli Olenius. Laupäeval, 23. aprillil toimus Tartu Pauluse kirikus noorteüritus „Õhus on armu“, mille peakorraldajad olid Soome misjonärid Olli Olenius, Kirsi Vimpari ja Tartu Pauluse koguduse noortejuht Meribell Mõttus. Esimene silmatorkav fakt selle noorteürituse juures oli see, et ürituse nime väljamõtlemisel said kõik soovijad sõna sekka öelda. Nimelt korraldati konkurss uue noorteürituse nime leidmiseks ja kõigil oli ...

Rõõmus kristlus 

Rõõm on seisund, mida oleme kõik kogenud. Meil kõigil on olnud elus nii mõnigi hetk, kui oleme olnud siiralt rõõmsad. Aga millal oli viimane hetk, kui meie usk Jumalasse pakkus meile rõõmu? Kristus on tulnud tooma palju rõõmu. On ju evangeeliumgi rõõmusõnum. Ometi on kirikuvälise maailma kujutluspildis usk seotud millegi tõsise, emotsioonitu ja kurvaga. Miks see nii on? Kas meie kristlastena oleme suutnud anda edasi kristlikku rõõmu? Kõneldes rõõmust ei pea ma silmas ...

Kirik ja palvemaja

Kaugelt üle põldude on näha vana suurt torniga kihelkonnakirikut. Temast veidi maad eemal on lihtne puust palvemaja. Need kaks, kirik ja palvemaja, on kihelkonna vaimuliku elu tuksuv süda. Nõnda oli see vanasti paljudes Eestimaa paikades, mõnes üksikus on tänapäevani.  Kahjuks on praegusel ajal palvemaju jäänud alles väga vähe. Siiski ei tähenda see, et kadunud oleks palvemajade vaim. Sugugi mitte, palvemaja kui hoone hävides on see vaim leidnud kodu paljude ...

Tänapäeva rüütlid

Koroonaepideemia tingimustes peame kõik senisest rohkem aega veetma koduseinte vahel. See võib luua uusi võimalusi raamatute lugemiseks.  Kui otsite mõnda huvitavat žanri või teost, siis julgen soovitada rüütliromaane ja selliseid autoreid nagu Henryk Sienkiewicz ja Walter Scott. Tihti seostatakse rüütlilugusid noorusaja idealismiga ja neid peetakse ebarealistlikeks. Kõnelevad ju need hoopis teisest ajastust ja väärtustest. Tänapäeva maailm on muutunud. Kas ...

Tartus peeti noortepäevi

Septembrikuu viimane nädalalõpp tõi Tartu Pauluse kirikusse kokku veerandsada rõõmsameelset kristlast. 2 x Kirsi Vimpari. Tartu Pauluse koguduse noortepäevadel arutleti, kuidas Jumal otsib meid ja kuidas meie võime leida teda. 25.–27. septembril tuli umbes 25 noort üle Eesti sügisvärvides Tartusse, et osaleda Pauluse koguduse noortepäevadel. Ürituse teemaks oli sel aastal „Kus sa oled?“. Kogu programm ja arutelud andsid seda teemat edasi, juhtides meid mõtlema, kuidas ...

Et neil oleks elu

Tallinnas toimunud Elu Marsiga juhiti tähelepanu sündimata laste eludele. Endel Apsalon. Abort on teema, mis ühiskonnas ikka aeg-ajalt esile ker­kib. See on teema, mis tekitab suuri tundeid ja emot­si­oone ja jagab inimesed eri leeridesse. Viimasel ajal on abordi üle jälle tekkinud arutelu seoses Tal­linnas 30. augustil toimunud Elu Marsiga, millega juhiti tähelepanu sündimata laste eludele. Sellel üritusel kõneles ka meie kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Ta oli ...

Vabadus kuulsusest

Kui ma olin väike poiss, siis oli mul kinnisidee, et pean jätma oma jälje ajalukku. Mind ja minu tegusid peavad inimesed kogu maailmas meenutama ja nendest kirjutatakse raamatuid. Ma tundsin, et ilma oma jäljeta ajaloos on minu elu mõttetu. Tundmatuks jäädes vajub mälestus minust ajaloo kulgu, koos teiste miljonite inimestega. Mind ajas tagant vajadus kuulsuse järele. Küllap mõtlevad paljud inimesed, eriti noored, nii nagu mina mõtlesin. Millega eristuda tuhandetest ja ...

Piibli tõlgendustest

EK karikatuur 2019-11-20 (3)

Viimasel ajal on teoloogid kirjutanud ja rääkinud meie mitmekesisest pühakirjast ja Piibli tõlgenduste muutumisest. Öelnud isegi seda, et kõik inimesed, olenemata veendumusest, peavad pühakirja tõlgendama. Tõlgendusi on tõepoolest palju, aga kas kõik tõlgendused on samaväärselt õiged? Teoloogiadoktor Arne Hiob on tabavalt öelnud, et ka Jee­suse isiku kohta oli tema eluajal erinevaid vaateid ja arusaamu. Kaifasel oli oma vaade, Pilaatusel oma jne. Aga õige vaade Jeesusele ...