Kõik autori postitused

Töö liigub keeleõppelt kooli juhtimisele

Helene ja Joona Toivanen kohtusid pärast jumalateenistust Myanmari luteri kiriku piiskopi ja tema abikaasaga. Erakogu Sõnumeid Myanmarist on saatnud misjonärid Helene ja Joona Toivanen, kes on kaugel Aasias tööl möödunud aasta augustist. Helene ja Joona Toivaneni saadetud sõbrakirjas on uudiseid nii sellest, kuidas neil endil läinud on, aga ka olukorrast Hiinaga piirnevas Myanmaris. Viimasest kirjast võib lugeda, et viiruse võimaliku leviku takistamiseks on riigis ...

Õpime, et ise õpetada

Titta Hämäläinen oma rõõmsa meele ja avatud suhtlemisega on oodatud koolitaja. Erakogu Märtsi esimesel laupäeval oli Tartus Pauluse koguduses lastetöötegijate koolituspäev. Kahel korral on Laste- ja Noorsootöö Ühendus sel aastal pidanud koolitust, et jagada tarkust, kuidas õpetada lapsi mõistma kirikuaasta sündmusi. Kui kevadine stardipäev toimus jaanuaris Tallinnas Püha Vaimu koguduses, siis teine koolitus toimus lõuna-eestlastele Pauluse koguduse ...

30 aastat on Kaarli kogudus välja andnud ajakirja

Kaarli koguduse arhiiv on ammendamatu infoallikas, ka Sulase toimetajatele Saima Sellak-Martinsonile (esiplaanil) ja Külli Saardile. Erakogu  Sügisel 1990 hakkas Tallinna Kaarli kogudus välja andma ajakirja Sulane. Algusest peale on toimetusse kuulunud Külli Saard, 2006. aastast ka diakon Saima Sellak-Martinson. Toimetusetöö on osa nende igapäevast. Ajakirja kolm esimest numbrit ilmus 1990. aastal. Külli Saard meenutab, et muutused Eesti ühiskonnas olid viinud ...

Koos õdedega palvetan oma teel

Naiste palvepäevaks oli moodustatud projektkoor, et ka lauluga pöörduda Kõigekõrgema poole.  Rita Puidet   Läinud laupäeval oli ülemaailmne naiste oikumeeniline palvepäev. Palvetama koguneti ka Nõo kirikusse, kus oli vähemalt seitsme koguduse naisi. Juba enne algust oli pühakoda saginat täis – kes harjutas viiulimängu, kes tõi suupisteid lauale, harjutas kooslaulmist, kirikumees aga lisas bullerjani ahju halge, et osagi külmast kirikust soojaks saada. ...

Kiili vald märkas ja tunnustas Jaane Lendi

Töö sunnib Jaane Lendi ka laaduri rooli. Erakogu Jüri koguduse nõukogu liige ja vennastekoguduse eestseisuse liige Jaane Lend on pälvinud Kiili valla tänukirja. „Kiili on küll väike vald, aga meie suurepärased inimesed ja tugevad kogukonnad teevad meie valla suureks ja tugevaks,“ ütles vabariigi aastapäeva kõnes Kiili vallavolikogu esimees Merje Einmann, võib lugeda Kiili valla lehest.Teiste seas ei jäänud märkamata Nabala palvemaja uue kõrvalhoone ehitus, mis sündis ...

Üheskoos ollakse inimeste teenistuses

Alates detsembrist toimuvad Viimsi kirikus teisipäeviti katoliku missad. Viimsi alevikus elab kaks ja pool tuhat inimest, keda vaimulikult teenivad kohalik luteri kogudus ja vabakogudus Haabneemes. Vallas on pühakodasid rohkem, needki kuuluvad luteri kirikule. Möödunud aastal pöördus katoliku piiskop Philippe Jourdan kirikuvalitsuse poole palvega pidada Viimsi kirikus regulaarselt katoliku missat. Siis ei pea inimesed nädalasiseseks teenistuseks katedraali minema. ...

Eesmärgiks veatu emakeel

Kui märtsis 1990 hakkas Tartus taas ilmuma kirikuleht, siis kaks aastat hiljem asutati õpetaja Eenok Haameri eestvõttel Tartu Teoloogia Akadeemia. 1995 lisandus akadeemia õppekavva kristliku meedia ja noorsootöö eriala. Koostöö kahe eripalgelise, ent ühise eesmärgi nimel töötava asutuse vahel sai uue sisu. Rektor emeeritus Eenok Haamer ütleb, et juba akadeemia asutamise ajal oli plaan avada kristliku meedia eriala, sest tema eesmärk oli kasvatada põlvkond ...

Püsivad väärtused aitavad edasi

Tänapäeval käib kõik kiiresti. Justkui märkamatult kasvavad lapsed suureks, linnas kerkib üks maja teise kõrvale kuudega. Paraku juhtub ka seda, et armsast metsatukast on saanud raielank. Samas võib täheldada, et vahel ei pane me aja ruttu aga hoopiski tähele. Väga tore oli sel nädalal lugeda silti Tartu turuhoone uksel: „24. veebruaril tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit. Tartu Turg AS soovib selle suursuguse tähtpäeva puhul kõigile meie külastajatele head ...

Kuusalul on 800 aasta pikkune ajalugu

Marika Mägi huviobjektiks on viikingiaeg. Kaisa Linno

Marika Mägi huviobjektiks on viikingiaeg. Kaisa Linno Ajaleht Sõnumitooja on andnud teada, et Kuusalus toimus 8. veebruaril ajalookonverents, mis oli pühendatud 800 aasta möödumisele kihelkonna tekkimisest ja külade ristiusustamisest. Konverentsil said sõna kartograaf Tõnu Raid, arheoloog ja ajaloolane Marika Mägi, ajaloolane Kalle Kroon, arheoloog Gurly Vedru, noorema põlvkonna ajaloolane Piia Sandra Sandrak jt.Konverents oli mõttetihe ja tuntud esinejad tõid ...

Kogudus sai endale õpetaja

Timo Svedko

Tartu Maarja kirikus oli 9. veebruaril introduktsiooniteenistus – kaheksa kuu järel sai kogudus taas endale õpetaja. Jaanuari keskel oli koguduse nõukogu valinud üksmeelselt koguduse vaimulikuks juhiks Timo Švedko. Kolmas pühapäev enne paastuaega sai Tartu Maarja kogudusele suurpäevaks, sest pärast kuudepikkust mõtlemis- ja ootusaega rõõmustatakse taas oma õpetaja üle. Et pidupäevale oli oodata rohkesti osalisi, peeti teenistus taastatavas kirikus. Ja tõesti – tulijad ei ...

Liive Koppel on meelevaldne kirikuehitaja kunstis

Liive80_0091

Issand on kinkinud Liive Koppelile erilise ande, millega ta jätkuvalt iga päev inimesi teenib. 4. veebruaril sai tal eluaastaid 80. Laupäeval avas ta suure juubeli puhul Tartus ülikooli raamatukogus isikunäituse. Paljud tunnevad seda kena ja armast inimest. Olgu siis isiklikult või tema maalide või sõna kaudu. Sõnugi ei kasuta ta kuidagi möödaminnes, vaid austusega, mõttega. Võiks öelda, et neis kajastub elukogemus, sest aastatega on seda ju kogunenud. Kuulama paneb Liive ...

Poolesaja aasta jagu luuletusi

pihlakane-purre-lydia-ader

Lydia Ader on anderikas inimene, kes oma mõtteid väljendab luules. Ta on välja andnud luulekogu „Pihlakane purre“ (fotol kaanepilt), kuhu on koondatud loomingut aastatest 1965–2019. Ei jäta ühtki inimest ükskõikseks kaunid maastikud, laiaharulised männid või lihtsad lilled. Nii kirjutab Lydia: „Tammik ümiseb kõigile ühtemoodi sosinat peast. / Mida iganes sisaldab puude laulu võrratu sõnum, / seda tunnetab vaid täpselt / üksnes terane kuulaja ...“ (Luuletus ...

Viitamine on oluline

Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus ... Kui Arno isaga koolimajja jõudis ... Meil lobisemise eest palka ei maksta ... Sarnaseid üldtuntud tsitaate kasutame iga päev, et oma kõnekeelt rikastada. Pärinegu need siis Piiblist, raamatust, filmist või teatrilavalt. „Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega omavahel: „Milleks see salvi raiskamine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui kolmesaja teenari eest ja raha anda vaestele.““ Tõenäoliselt tunnevad paljud ...

Kogudus sai peapiiskopi visiidist julgustust

Tartu Maarja kogudusele oli 15. jaanuar oluline päev. Kogudust väisas peapiiskop Urmas Viilma. Temaga koos tegid ringkäigu kiriku ehitamise sihtasutuse nõukogu liikmed. Kord kuus kesknädalal kogunevad koguduse eakad teelauda, ollakse osaduses, õnnitletakse sünnipäevalapsi. Kui teetunni korraldaja Helle Aarsalu sõnul on tavapäraselt osalejaid paarkümmend, siis seekordne kogunemine sai tõeliselt suurejooneline. Laud kaeti kogudusemaja saali, kus jumalateenistusi peetakse, ja ...

Pöide kogudus kogub annetusi

pöidesse orel

Pöide Maarja kogudus on välja kuulutanud projekti „Orel Pöide kirikusse“, millega kogub annetusi pühakoja oreli tarbeks. Pöide kiriku puhul kehtib täiel määral ütlus, et ühe õnnetus on teise õnn. Viimasel kümmekonnal aastal on Lõuna-Soome Tervakoski kirikus remonti tehtud. Sealses pühakojas asendati 1945. aastal Kangasala tehase pneumaatiline orel elektrioreliga ja kingiti üle 80 aasta vana orel (fotol) Pöide kogudusele. Tegu on kahe manuaali, pedaali ja umbes kümne ...