Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Et süda oleks headuse meelevallas

Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast. Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil. Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su ...

Sest meil pole siin jäädavat linna …

Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. Mingem siis tema juurde väljapoole leeri, kandes tema teotust. Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel! Hb 13:12–16  Sel pühapäeval tähistame üht armastatud pidupäeva ...

Saaremaa kõrgeima kuke suured ülesanded

Koguduse õpetaja Rene Reinsoo koos tornikukega enne selle allatoomist kiriku tornitipus. 2 x erakogu. 27. oktoobril Kihelkonna kiriku tornist alla toodud tornikukk ja kuul on saanud üllatuslikult suure tähelepanu osaliseks. Omapärane oli selle sündmuste jada algus.  Algselt oli plaan nädal varem kukk tornist alla tuua. Töid tegeva OÜ Rändmeister ehitusmehed käivad Kihelkonna kooli sööklas lõunal ja kui see seal jutuks tuli, siis palus kooli direktor Kai Kallas ...

Ülestõusmispühade tervitus

Kui möödunud aastatel on Kristuse ülestõusmispühadele eelnev kannatusaeg jäänud paljude jaoks üsnagi kaugeks mõisteks, siis tänavu omandas see hoopis suurema ja sügavama tähenduse. Kannatus võib olla füüsiline, materiaalne või emotsionaalne. Matteuse evangeeliumi järgi hüüab Jeesus ristil rippudes: „Elii, elii, lemaa sabahtani?“ („Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid?“ (Mt 27:46)). Praegune eriolukord ja viiruse levik on muutnud meie kõikide elu. Mõne elutee on ...

Issanda tulemine on lähedal

Reinsoo,_Rene.5.2007

Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal!   Jk 5:7–8 Kui meie lapsed olid veel väiksed ja palusime neil aastaaegu nimetada, siis vastas kord väike tütreke vahvasti: „Kevad, suvi, sügis, advent!“ See tore jõulude ootuse aeg on taas kätte jõudnud, esimene advendipühapäevgi juba seljataga ...

Tänu

Tänan Kihelkonnal muusikaõhtu heaks kordaminekuks aidanuid: Maarika Naagelit; piletimüüki korraldanud koguduse juhatuse liikmeid Thea Raiki ja Anneli Saarelat; kellakoja jalamil elavat Elve Tuvikest, kelle käest saime pikendusjuhtmega helitehnika jaoks voolu ja kes pakkus kontserdi külastajatele õunu. Ivo Aksiimile, kes tõi oma helitehnika ja seadis selle üles; piletid valmistanud Helen Reinsood; plakatitega tegelenud Anneli Teppo-Toosti; Jaen Teäri ja Leevi Naagelit, kes ...

Juhtimine ja valitsemine on teiste teenimine

Reinsoo,_Rene.5.2007

Jüngrid olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees, ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Ja võttes need kaksteist taas endaga, hakkas Jeesus neile rääkima, mis teda ees ootab: «Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning kolme päeva pärast tõuseb ta ...

Avatud silmi ja sooja südant!

Reinsoo,_Rene.5.2007

Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees, täis paiseid, ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Aabrahami kaugelt ja ...

XIII Kihelkonna kirikumuusikapäevad

Saaremaa läänekaldal asuvas iidses Kihelkonna kirikus oleme 12 aastat korraldanud suviseid kirikumuusikapäevi. Päevade algatamise peaeesmärgiks oli tuua kauneid kontserte Eestimaa servale ja teadvustada kirikus asuvat Eesti vanimat orelit (ehitatud 1805), mis ootab restaureerimist. 1996. a loodi Kihelkonna Kiriku Oreli Restaureerimise Ühing. Oreli restaureerimise alustamist on pidurdanud eelnev kirikukatuse vahetuse ja siseremondi tegemise ...