Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Keel kui eesti (kirjandus)kultuuri grammatika

Meie oma luuletajast mõtleja, usuteadlane Uku Masing on keele ja kultuuri lahutamatusest rääkides öelnud, et uue keelega omandab inimene uue „hinge“, sest iga keelkond on meelkond. Arhiiv. Alustada võiks ühest omamaisest mõtlejast. Selleks on baltisakslane, Pärnu kohtusekretäri poeg Carl Gustav Jochmann (1789–1830), kelle testamendi kohaselt tegutses Pärnus 1873–1917 Pühavaimu tänavas Jochmanni poeglaste eraalgkool. Nagu Kristian Jaak Peterson (1801–1822) jäi oma ...

Eesti kristlusest*

LOOMINGU PREEMIAD

Olen juba mõnda aega seda meelt, et meie ühiskonna asjadest rääkides võiksime julgelt kasutada mõistet „eesti kristlus“. Kui on olemas lääne- ja idakristlus, siis eesti kristluse  näol on tegemist ühe usutunnistuse versiooniga. Eristumise aluseks pole aga mitte niivõrd doktrinäärsed üksikasjad, kuivõrd keeleruum, luterliku reformatsiooni tulemusena sündinud eesti kirjakultuur. Eesti kristluse kujunemisloo ilmekaks tunnistuseks on kristluse metateksti – nii on nimetanud ...

Rahvas ja tema kirik

LOOMINGU PREEMIAD

Eesti Vabariigi 80. sünnipäevaks kirjutas helilooja Lepo Sumera histooriumi „Armastuse ja tulega“ („Amore et igne“), mille teksti oli koostanud Läti Henriku kroonika põhjal Linnar Priimägi. See veidralt kõlava žanrinimega teos tuli esiettekandele 24. veebruaril 1998 ja puuduvad andmed, et hiljem, välja arvatud helisalvestisena raadios, oleks seda laval veel avalikult esitatud. Esituse järel ilmunud arvustuses iseloomustab muusikateadlane Evi Arujärv teost sõnadega: „Umbne, ...