Kõik autori postitused

Ei ole õpilane ülem oma õpetajast

«Kristus Ketsemani aias». Tundmatu autori koopia J. Hagen-Schwarzi (H. Hoffmanni järgi) 1894. a maalist. Arho Tuhkru foto maalist, mis asub Tallinna toomkiriku käärkambris Ja Jeesus jüngritega tuli paika, mille nimi on Ketsemani. Ja Jeesus ütles oma jüngritele: «Istuge siin, seni kui ma olen palvetanud!» Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ja Jeesus ütles neile: «Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja ...

EELK Usuteaduse Instituut – iseseisvalt ja solidaarselt

Eesti vabariigi nüüdsel iseseisvuse ajal on usuteaduse instituudi töö kiriku ja rahva tuleviku heaks olnud sama vajalik, nagu see oli okupatsiooni ajal. Suurenenud on õppijate valikuvõimalused ja avardunud õpinguid toetav tugistruktuur ning kogunenud vaimuvara tuleb ise kasutada ja teistele kasutada anda. See saab teoks läbi inimeste, kes vaimsust ja teavet kannavad ning välja annavad – need on meie õppejõud, üliõpilased ja töötajad. Suvel ootame uute õppijate hulka kõiki, ...

Tänane külv on ülehomne lõikus

Meile kui maarahvale omased põllumajandusest tuntud mõtted käibivad ka hariduselus. Teoloogilise ja kirikliku hariduse kattuvus on suur, kuid nende eristamine on vahel vajalik analüüsi huvides, et järgnev süntees mõlema elujõudu ja kestvust kasvataks. Teoloogia teenib kiriklikku haridust laiemalt, kuid ei teeninda seda automaatselt kõikides üksikasjades ning vajab rakendusmehhanisme. Teoloogilise hariduse ülesanne on avar, hõlmates tulevase vaimulike kaadri ...

Inimesed akadeemilises ja vaimulikus osaduskonnas

Akadeemilisi ja usulisi väärtusi viljelev sootsium EELK Usuteaduse Instituut sündis sügisel 67 aastat tagasi, kui esimesed üliõpilased õpinguid alustasid. Jälle avaneb võimalus siduda oma haridustee usuteaduse instituudiga – õppeasutusega, kus toimub ühine tegevus, mille käigus mõtestatakse maailma ja inimest ning asetatakse see terviklikku kristlikku perspektiivi. Me peame teoloogilist haridust inimest seesmiselt muutvaks ning taotletavaks väärtuseks, mille omandamisel on ...

Rännumees Paulus – vaevades vapper, palvetes püsiv

Kui Saulus sammud Damaskuse poole seadis, oli maailmamisjon juba alanud. Jeesuse jüngrid Siimon Peetrus ning Johannes Sebedeuse poeg olid pärast nelipüha sündmusi alustanud Jeruusalemmas evangeeliumi kuulutust, olles saanud ülesande Jeesuselt endalt (Ap 1:4–3:26). Kreekakeelse juudi Stefanose surmamise ja Jeruusalemma koguduse tagakiusamise järel kuulutasid nad koos Filippusega head sõnumit Kristusest ka Samaaria külades ning usk Jeesusesse kui Messiasse jõudis varsti ...

Lähenedes aastale 2017 2. osa

2. Pärast 14. sajandi eelreformaatori John Wycliffi algatusi sai reformatsiooni teerajajaks Lutheri kaasaegne William Tyndale. Nii nagu Luther tõlkis ka tema Piibli algkeeltest oma emakeelde ja juhtis äratusliikumist, suri aga märtrina juba 1536. aastal. Tyndale ei olnud ainus, kes rõhutas põhimõtet, et kogu Uus Testament muudaks inimeste igapäevast elu. Reformatsiooni lastelasteks pidasid end nii usulise kogemuse tähendust rõhutanud nelipühilased kui ka Lutheri kirjutiste ...

Lähenedes aastale 2017 1. osa

1. Ühe Saksamaa ajalehe artiklis seisis aasta 2017 tähenduse kohta kesksel kohal sõna Ratlosigkeit ehk nõutus. Tänapäeva ajakirjandust iseloomustabki nõutus, siis kui on vaja kirikliku elu sündmusi positiivse poole pealt kajastada. Teadmisest, et seda aastat võib pidada 500 aasta möödumiseks reformatsiooni algusest, ei piisa postmodernses Euroopas reformatsiooni sisulise tähenduse mõistmiseks ega talle täna väärika koha andmiseks. Strasbourgis 4.–11. juulini toimunud ...

Elmar Salumaa mõtted sõnast kirjaks

Usuteaduse Instituut soovib Elmar Salumaa sajandaks sünnipäevaks välja anda tema monumentaalteose «Dogmaatika märksõnades».Elmar Salumaa ulatuslikust käsikirjalisest teadustööst on Usuteaduse Instituudi toimetistena varem avaldatud mitmeköiteline filosoofia ajalugu, evangeelset eetikat koondav materjal ning Matteuse evangeeliumi seletus. Nendel ja paljudel teistel teemadel peatuti ka Tartus ja Tallinnas peetud teaduskonverentsil 9. ja 10. mail. Praegu jätkab Usuteaduse ...