Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Meelemuutus meile antud ajas

Kristjan Luhamets. Kriiside aeg on kestnud mõned aastad ja need on protsessid, mis murendavad tervist, meelt ja oma komplekssuses mitme aasta perspektiivis kogu rahva elujõudu. Tähtsaimad tegurid neist läbi tulemiseks on usumeel ja moraal. Selles olukorras ei aita meelelahutus. Alanud on paastuaeg, mil keskne asi ongi meeleparandus. Küll on imeline, et see aeg on meile antud just praegu! On ju seda ikka meelde tuletatud, aga aeg, millesse oleme pidanud astuma, ei ...

Piibliteadused ja tänapäev. Kuidas tõlkida evangeeliumi?

Vaimulike konverentsil on ühe töötoa teemaks esitatud piibliteaduste ja tänapäeva omavahelise suhte küsimused. Need on meie kõigi küsimused ja peatungi nendel. Ametis olevatel vaimulikel seisab Jumala sõna kuulutamine kutsetöö keskmes ja keeruline aeg meile armu ei anna. Kuid samas on kõik ristiinimesed samuti sõnasulased ja kutsutud olema soolaks oma kogukonnas. Eriti need, kes end Eesti Kiriku lugemisega rikastavad. Igalt põlvkonnalt, ka väikeses rahvusriigis, saab ...

Instituut pakub õppimisvõimalust ja teadustööd

EELK Usuteaduse Instituut on töötanud järjepidevalt alates aastast 1946 ning tähistas mais 2021 virtuaalse konverentsiga oma tegevuse 75. aastapäeva. Tänu pikale kogemusele toetab instituut õppija arengut.  Kolm erinevat õppekava kahel kõrghariduse tasemel annavad hulga valikuid ning võimaluse omandada süstemaatiline haridus sobival suunal koos huvitavate valikainete võimalusega. Rakenduskõrghariduse õppekaval saab valida suuna luterlikule teoloogiale, ...

Heast valitsejast pühakirjalise perspektiivi valgusel

Kristjan Luhamets. Mõelda ja kirjutada heast valitsejast on teha samm ideaalide maailma suunas. Juhi omaduste sidumine Piibliga lisab sellele katsele veel ühe mõõtme.  Tosina aasta eest plaanisime koos teadlase Marek Strandbergiga kaasata soovijaid vabatahtlikku koostöövõrgustikku eesmärgiga leida vastuseid küsimusele, missugune võiks olla targa kodaniku sotsiaalne käitumine. Missuguste seostega on vaja arvestada kogu maailmas ja oma ühiskonnas selleks, et seada ...

Palvepäev ja palve ajad

Detail Jõelähtme kirikus asuvast Andrei Lobanovi vitraažist.Kätlin Liimets. Suur äralepitamispäev oli üks eriline päev aastas, mida teadis iga täiskasvanud iisraellane. Jeruusalemma templis toimetasid preestrid ülempreestri juhtimisel Jumala ja Jumalast taganenud Iisraeli rahva vahel lepingu ehk liidu taastamist. Seejärel sai Jumal olla lepitatud rahvale taas jumalaks ja iisraellased said end jälle tunda Jumala rahva liikmetena. Preestrid ka. Preestrid küll toimetasid ...

Jumala isalik hool avaldub kõiges

Mt 1:18–25 Jõulude lähenedes elavnevad mälestused jumalateenistusest ja jutlusest Jeesuse sündimisest Petlemmas ja karjastest, kes karja hoides inglite teadaannet ja laulu kuulsid. Luuka evangeeliumi tekst on meile tuttavlikult armas ning Matteuse evangeelium seostub pigem idamaa tarkade külastusega vastsündinud Jeesuse juurde ning püha perekonna põgenemisega Egiptusesse. Siiski kutsub Matteus meid enne seda osa saama Jeesuse sünni sügavast sõnumist. Õnnistegija ...

Jüngriks saamise ja olemise otsingul

Kristjan Luhamets. Jeesuse jüngriks olemine on ristiinimese jaoks aegumatu tähtsusega. Jeesus kutsus õpila­sed oma kuulutuse kaas­töö­listeks ja aitas neil saada enda töö jätkajateks, seetõttu on meil vaja õpilaseks olemine ka enda jaoks korduvalt läbi mõelda. Jeesuse jüngrikoolitus viib mõtted jüngri karakteri kujundusele. Mis leidis jüngri­tega aset Jeesuse järgimise käi­gus? Mida me saame õppida?  Kutse saamine; valmisolek vastata kutsele ja isiklik ...

Haridus usuteaduse instituudist elu muutva katalüsaatorina

Eestis on kõrgharidus ja teoloogia olnud alates 17. sajandist omavahel tihedas kokkupuutes. Ka tänast konteksti võib nimetada protestantlikuks kultuuriruumiks, kus vestluspartneri arutlev ärakuulamine on üks hariduse omandamise eeldusi. Õppetöö instituudis toimubki õppijate ja õpetajate omavahelises koostöös. Kuidas mõista haridust? Kui haridus on teadmiste, oskuste, veendumuste ja isikuomaduste kogum, mille eesmärk on aidata maailmas õigesti elada, siis võib ...

Jõulurõõmu kogu rahvale!

Jaakobi täht tõuseb üles, kõik maailma valgustab, neitsi kannab oma süles Poega, kes meid lunastab. Kui Jeesust nimetatakse korduvalt Taaveti pojaks, siis tema päritolu paika saab kutsuda Taaveti kojaks. See kena sõna „koda“ on meie oma pärussõna aegadest, mil elasime kodades ja meie sugulased olid kodakondsed. Hilisemal ajal sai meie elupaigaks kodu ja põhjanaabritel koti. Missugune rõõm, et nüüd tulevad jõulud meie kodukotta. Aga tee on olnud pikk ja jõulude imelisim aeg ...

Koos usuteaduse instituudiga tuleviku teele

Tasmuth_Randar_leks

Tulevikku mõistab ajalik inimene nii, et see tuleb lihtsa paratamatusena, millele me kõik allume. Siiski on küsimus selles, kas me kristlastena usume võimalusse mõjukalt osaleda homse maailma kujunemises. Kui jah, siis kuidas ja mis selleks vaja on? Artiklis „Valmistugem tulevikuks“ (EK 1.5.2019) arvas Rain Soosaar, et kiriku liikmete arvu kokkukuivamisest ei paista pääsu olevat, ent juhtis tähelepanu tööle inimestega. See ongi ainus tee ja peamine eeldus, et kirikul oleks ...

See tund, see palve …

haljala kiriku altar

Paasa on tänu ja kiituse õhtu, mis lõpeb kiituselauluga. Kiituselaul huultel, läks Jeesus oma lähimate õpilastest sõpradega linnast välja Õlimäel asuvasse ketsemani aeda. Meie nimetame neid Jeesuse sõpru jüngriteks, kellega end vahel võrdleme ja kelle mõttemaailma tunda püüame. Ent me näeme jüngreid vaid tagantjärele vaates ja seetõttu niisugustena, kes ei saa toimuvast aru ega suuda aimata Jeesuse saatust ja lunastusteo tulemusi. Kord aastas oleme ajas, millest ...

Et kogu elu võiks uueneda

Misjon on Jumala tegude vili, mis vajab kasvamiseks meie hoolt, armastust, harimist, kastmist. Internet Kui kiriku missioon on täita misjonikäsku ning kui me tunneme, et oleme kaasvastutavad rahva ja kultuuri kestmise eest, siis ei tähenda see mitte mõtlemist selle üle, kuidas säilitada hetkeseisu. Ei, me oleme kutsutud enamaks. Selleks, et koguduste ja kiriku elu võiks saada uut hingamist ning anda uut lootust külale, vallale, eesti rahvale, sest meie rahvas ise on üsna ...

Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis

Thomas-Andreas Põder jagab autogramme. Karin KALLAS On ilmunud uus algupärane teoloogiline suurteos vaimulikele, üliõpilastele, kultuurihuvilistele. EELK Usuteaduse Instituudis esitleti 6. veebruaril professor doktor Thomas-Andreas Põderi raamatut „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“. Pühendatud Salumaa mälestusele Kõvakaanelise raamatu sisu koos lisade ja registritega mahub ära alles kuuesajale leheküljele. See mahukas teos jätkab süstemaatilise teoloogia ...

Suvest sügisesse ja puhkuselt usuteaduse instituuti! Õppima ja kasvama

Tallinna vanalinnas (Pühavaimu 6) asuv väärikas hoone on instituudi akadeemilisele perele inspireeriv kodu. 2 x EELK UI Miks õppima? Need, kes instituudis õppimist on kogenud, teavad selle avaraid võimalusi. Kes seda veel ei ole teinud, saab vaid oma silma ja kõrvaga selles veenduda. Veendumused kujunevadki kogemuste alusel ja selleks on vaja kohale tulla. Ikka haruldasemaks ja väärtuslikumaks muutub võimalus elada ja hingata ehedas kristlikus akadeemilises ...

Koos usu ja aate kandjaga

Tasmuth_Randar_leks

Missugune on tänane ja homne? Täna toimub vaimulike konverents, kuu aja pärast saab katkestuse läbinud Eesti Vabariik saja-aastaseks, ent saja aasta eest algas ka Vabadussõda. Jätame lahtiseks küsimuse välise füüsilise segamise ennustatavusest lähiajal, aga väline vaimne vahelesegamine Eesti ellu toimub eri kanalite kaudu ja osa kohalikke huvigruppe tegutseb samuti Eesti tulevikku lagundavalt. Rünnaku all on kultuur, haridus, keel, kirik, perekond ja isamaa. Sellele on ...