Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Luterlastel on vaja tugevdada psühholoogilise ja sotsiaalse vastupidavuse võimet

Kõikvõimalike mõjusfääride eest peetavas võitluses on täiesti igapäevasteks ja tavapärasteks vahenditeks saanud psühholoogilised ja inforünded ning muu mõjutustegevus. Seosed nende vahel on väga keerulised ja vastastikune toime mitmetine, kuid nende rünnete ühine eesmärk on „pehmete“ meetmetega toetada „omasid“ ja halvata või nõrgestada „vastaseid“. Ennekõike mõtlemise, seejärel ka tegutsemise ja käitumise tasandil. Psühholoogilise mõjutustegevuse eesmärk on muuta ...

Kristlikud põhiväärtused on kirjas Piiblis

Linnas,Raivo

Ajakirjandus on ajanud ühiskonna õigustatult elevile meie kristliku luterliku kiriku kontekstis kummalise ja üpriski arusaamatuks jääva eetikakoodeksi eelnõu mustandi juhtumi laiale avalikkusele tutvustamisega. Ajakirjanikku pole vähimatki põhjust süüdistada, kuigi artiklis kohati naeruvääristatakse kirikuisasid. Tegelikult ongi tegemist kristlase jaoks hämmastava juhtumiga, sest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulike ja ilmikute tarbeks ei ole põhjust ega ...

Iga liige on tähtis koguduseelu käekäigu edendamisel: vastutuses ja töös

Koguduse nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni või revidendi ja sinodisaadikute järgmised valimised toimuvad ajavahemikul novembrist kuni järgmise aasta märtsi alguseni. Seega on viimane aeg mõelda, kes koguduse liikmetest sobiksid nõukogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeks või revidendiks. Õige aeg on hinnata, kas koguduse praegu ametis olevad juhid teenivad kogudust hea peremehena ustavalt ja pühendunult või on nende ind juba raugenud. Praegu tuleks alustada ka ...