Kõik autori postitused

Risti kiriku uks sai uue kuue

Ristiuks

Kogudus restaureeris oma pühakoja vana ja väärika ukse annetuste toel. XV sajandil rajatud Risti kirik paistab silma ühe Eesti vanima kirikukella poolest. Ent muinsusväärtusi on kirikus teisigi. Üks neist on tõenäoliselt XVIII sajandist pärinev massiivne siseuks, mis on umbes 270 cm kõrge, 170 cm lai ja 6 cm paks. Kultuurimälestiste riikliku registri järgi on see kaitse alla võetud oma ajastule iseloomuliku teostuse tõttu. Restaureerimistöid teinud usaldusühingu Renovare ...

Õhus on muutusi

On sündmusi, mis toimumise ajal suurt meediatähelepanu pälvivad, ent seejärel üsna kiiresti unustuse hõlma vajuvad. Küllap juhtub nii näiteks terrorirühmituse ISIS juhi Abū Bakr al-Baghdādī tapmise puhul. Islamiäärmuslusest tulenevat ohtu USA eriüksuslaste operatsioon nimelt õigupoolest kuigivõrd ei vähendanud. Küll aga võivad praegustest päevasündmustest tuleviku ajalooõpikutesse jõuda üle kogu maailma lahvatanud protestiliikumised. Pealtnäha on inimesed tänavale toonud ...

Lasnamäel toimus osadusõhtu inimõigustest

Lasnamäe

Lasnamäe Püha Markuse osakoguduses toimunud inimõiguste teemalisel arutelul kõlas ka kriitilisi mõtteid. Luterlik kirikutöö on Tallinnas Lasnamäel õige aktiivne, kuigi ametlikku kogudust pole veel loodud. Veebilehe www.markuse.ee järgi tegutseb näiteks leerikool ja toimub regulaarne klubiline tegevus. Koguduseelu keskmeks on aga igal teisipäeval algusega kell 18 toimuvad osadusõhtud. Tegemist on vabas vormis koosviibimistega, kus tavaliselt vesteldakse, lauldakse, loetakse ...

Osadust ja piiblitarkust

Simuna kogudus korraldas laupäeval koostöös Soome Rahu Sõna misjonäridega piiblipäeva, mis osutus sisukaks ja osavõturohkeks. Õpetaja Enn Salveste sõnul alustati Simuna koguduses iga-aastaste piibliseminaridega juba üle kümne aasta tagasi. Algatus tuli lestadiusliku taustaga luterlikult misjoniühenduselt Lõuna-Soome Rahu Sõna. Seni on seminare peetud kord aastas märtsikuus. Tänavu leiti, et kuna huvi ettevõtmise vastu paistis olevat suur, on põhjust kokku tulla ka teist ...

Credo toob inimesi kogudusse

5. oktoobril toimunud misjonikeskuse koolitusel tutvustati Saksamaal koostatud Credo kursust, mis tutvustab ristiusu aluseid. Koolituse viisid läbi Kurhessen-Waldecki evangeelse luterliku kiriku abikaasadest vaimulikud Michael Schümers ja Merike Schümers-Paas. Viimane ütles Eesti Kirikule, et õppematerjal on juba 30 aastat vana. „Meie koguduses Saksamaal Wuppertalis tehti koolitust igal aastal ja see tõi kogudusse palju uusi inimesi,“ selgitas Schümers-Paas. „Mind veenis ...

Raamat piiblitõlgenduse ajaloost

Armstrong

Kirjastuse Gallus poolt välja antud „Piibel. Biograafia“ (kaanepilt fotol) esitab isikupärase tõlgenduse sellest, kuidas on arusaamad Piiblist aegade jooksul muutunud. Autor Karen Armstrong on briti päritolu endine katoliku nunn, kes alates 1982. aastast tegutseb menuka vabakutselise literaadina. Ta on kirjutanud enam kui veerandsada raamatut erinevatest maailmareligioonidest ja nende ühisosast. Armstrongi teostest neljandana eesti keelde tõlgitud „Piibel. Biograafia“ ...

Vallalehed kirikuelust

lehed

Koguduste suhted vallaomavalitsuse ja kohaliku kogukonnaga on aastaid olnud kiriku huviorbiidis. Tänavustel sinoditelgi õhutas peapiiskop vaimulikke rohkem sõna võtma maakonnalehtedes ja ka vallalehtedes, et kohalikele inimestele kirikut lähedasemaks teha. See ajendas mind läbi sirvima Eesti vallalehti, et saada aimu, kui olulisel kohal neis on kohalik kirikuelu ning millisest vaatenurgast seda kajastatakse. Selleks uurisin tänavuse märtsi ja augusti ning ka mulluse ...

Uusi piiskoppe partnerkirikutes

stockholm3

22. septembril seati Uppsala toomkirikus ametisse uus Stockholmi piiskop Andreas Holmberg (52). 1993. aastal ordineeritud Holmberg on varem õpetanud Tansaanias teoloogiat ja olnud Stockholmis kogudusevaimulik. Äsja kaitses ta doktoriväitekirja Rootsi kiriku tegevusest tänapäeva multikultuurses keskkonnas. Pildil on piiskop Holmberg koos ametisseseadmisel EELKd esindanud piiskopi Tiit Salumäe ja õpetaja diplomaat Kristel Engmaniga, kes on Stockholmis Eesti suursaatkonna ...

EELK võõrustas Hongkongi luterlasi

Septembri lõpul külastas Eestit Hongkongi luterlaste delegatsioon. Külalised tundsid huvi nii meie kiriku diakooniatöö kui Eesti ajaloo vastu. Hongkonglased külastasid 23.–25. septembrini toimunud visiidi käigus Tallinna diakooniahaiglat, Harkujärve kogukonnakirikut, Tallinna Peeteli koguduse sotsiaalkeskust ning Rakvere koguduse juures tegutsevat intellektipuudega inimeste päevakeskust. Samuti kohtuti peapiiskop Urmas Viilmaga ning tutvuti Tallinna toomkiriku ja teiste ...

Valga koguduse pidupäev

Laupäeval, 5. oktoobril tähistati 140 aasta möödumist esimese eestikeelse jumalateenistuse pidamisest Valga linnas. 1879. aastal oli Valga veel peamiselt läti- ja saksakeelne linn, kus eestlaste osakaal jäi alla veerandi. Just selle aasta 9. septembril pidas Karula õpetaja Evald Paslack Luke surnuaial esimese eestikeelse teenistuse. Järgmisel aastal asutati eestikeelne kool ja kogudus. Need olid olulised verstapostid linna eestistumise ajaloos. Juba 1902. aastal sai Valga ...

Vaenukõne nõuab tähelepanu

Rain_Soosaar_oige copy

Nagu mujal maailmas, nii ka meil on vaenukõne küsimus viimaste aastate poliitiliste pingete kontekstis teravalt päevakorda tõusnud. Ka kirik peaks minu meelest sellele teemale senisest rohkem tähelepanu pöörama. Eesti Inimõiguste Keskuse veebilehe järgi on vaenukõne „avalik, suuline või kirjalik arvamuseavaldus, millega isikute gruppi ähvardatakse, solvatakse või alandatakse tulenevalt nende rassist, nahavärvist, rahvuslikust või etnilisest päritolust, usust, puudest või ...

Eestlane Euroopa baptistide etteotsa

meego remmel2

Euroopa Baptistiföderatsiooni nõukogu valis Šotimaal Glasgow’s Eesti Evangeelsete Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBKL) pastori Meego Remmeli kaheks aastaks organisatsiooni presidendiks. Euroopa Baptistiföderatsioon (EBF) ühendab umbes 800 000 usklikku 52 Euroopa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia riigist. Meego Remmeli sõnul on tegemist mitte kiriku, vaid sarnaste veendumuste ja missiooniga koguduste liite võrgustava katusorganisatsiooniga. „Minu ülesandeks on neid ...

Kõrvalised keskkonnateemad

Lõppenud suvi oli Eestimaal ilus. Seevastu suurt osa Euroopast tabas kaks harvaesinevat kuumalainet ning ka mujal maailmas võib täheldada ekstreemsete ilmastikunähtuste sagenemist. Enamik eksperte seostab seda inimtekkelise kliimamuutusega. Seetõttu pole ime, et kliimaprobleemid, kuid ka näiteks liigirikkuse vähenemine on Lääne-Euroopas muutunud tähtsaks poliitiliseks küsimuseks. Toimuvad suured meeleavaldused ning keskkonnakriisidele lahenduste otsimine on ka ...

Vaimulikku pärandit hoides

Saardes tähistati 21. septembril kiriku taaspühitsemise 160. aastapäeva. Praeguses asupaigas on Saardes pühakoda paiknenud XVII sajandi lõpust peale. 1857 lammutati aga senine kirik tolleaegse kirikuõpetaja Christian Lenzi initsiatiivil, et teha ruumi uuele ja ruumikamale. Too pühitseti 20. septembril 1859 vana kalendri järgi. Selle sündmuse meenutamine algas Saardes laupäeval lasteüritusega. Järgnes kontsert-jumalateenistus ning õhtul said huvilised kuulata loengut ...

Tallinna soomlaste pidupäev

EELK Tallinna Soome Püha Peetruse kogudus pidas 14. septembril oma 30. sünnipäeva. Rootsi-Mihkli kirikus toimus pidulik jumalateenistus, kus teenisid koguduse õpetaja Hannele Päiviö, soome turistide kaplan Tallinnas Markku Päiviö ning EELK piiskop Tiit Salumäe. Jutlustas Soome kiriku välissoomlaste töö juht pastor Mauri Vihko, organist oli Ulla Krigul ning liturgilise tantsu esitas Tallinna ingerisoomlaste seltsi rahvatantsurühm Katajaiset Elena Kalbuse ...