Kõik autori postitused

Kaks tähtpäeva

10. detsembril märgiti kristlikus maailmas korraga kaht olulist tähtpäeva. Nimelt möödus 70 aastat ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest ning 50 aastat ühe XX sajandi väljapaistvaima teoloogi Karl Barthi (1886–1868) surmast. Teise maailmasõja õuduste järgses õhustikus koostatud inimõiguste ülddeklaratsiooni põhimõtteid aitasid sõnastada teiste seas ka mitmed kristlikud mõtlejad, nagu näiteks kristliku demokraatia suurkuju Jacques Maritain. Aastapäevale ...

Usuteaduskond pälvis tunnustuse

Et usuteaduskonna õppetöö kõrgemal tasemel on, näitab muu hulgas asjaolu, et selle tänavune lõpetaja Hanno Padar pälvis esimese preemia üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Pilt on tehtud 11. detsembril teaduste akadeemia saalis toimunud auhindade kätteandmisel. Paremal tema juhendaja, usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik. Erakogu Tartu ülikooli auhinna õppe­kvaliteedi edendamise eest sai tänavu usuteaduskond. Auhind, millega kaasnes rahaline preemia 30 000 eurot, ...

Sakku kerkib kirik

Nii hakkab välja nägema Sakku kerkiv uus luteri kirik. Makett Veel aasta lõpus algab Saku alevikus uue luteri kiriku ehitus. Saku vallas elab üle 10 000 elaniku, neist umbes pooled Saku alevikus. 2013. aastal asutatud EELK Saku Toomase kogudusega on seotud üle saja inimese, annetajaliikmeid oli mullu 40. Praegu tegutsetakse endises vennastekoguduse palvemajas, mis on ammu kitsaks jäänud. Uue pühakoja kirikusaali peaks aga mahtuma 105 inimest, koos söögisaaliga on ruumi isegi ...

Jeesuse sünnilugudest teaduse valgel

Piibliteadlane Ain Riistan: „Me peame üritama neid tekste mõista samades kategooriates, nagu esimese sajandi inimesed seda lugeda ja mõista võisid.“ Arhiiv Usuteadus aitab meil mõista, millist rolli mängisid Jeesuse sündimisega seotud uskumused evangeeliumide kirjapanemise ajal elanud kristlaste elus, kinnitab teoloogiadoktor Ain Riistan. Evangeeliume lugedes torkab silma see, et Jeesuse avaliku tegevuse eelsest elust eriti juttu ei tehta. Tekib küsimus, miks on Matteuse ja ...

Pidustused pingelisel ajal

Rain_Soosaar_oige copy

Sel sügisel on Euroopas põhjust pöörata tähelepanu saja aasta eest toimunud pöördelistele sündmustele. Peamiselt keskendutakse Esimese maailmasõja lõpu meenutamisele, ent paljud riigid saavad tähistada ka iseseisvusjuubelit. Meiegi meedias on leidnud rohket kajastamist Poolas 11. novembril ja Lätis täpselt nädal hiljem aset leidnud juubelipidustused. Vähem tähelepanu pälvis meil Tšehho­slovakkia loomise 100. aastapäeva pühitsemine oktoobri lõpus. Eri riikide pidustusi oli ...

Ränderaamistik tüliõunaks

Veel viie aasta eest ei oleks küll uskunud, et immigratsioonitemaatika kujuneb meil nii oluliseks sisepoliitiliseks vaidlusküsimuseks. Pole ju Eesti võrreldes paljude teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kuigi atraktiivne sisserännumaa. Olukorda muutis oluliselt aga 2015. aasta dramaatiline rändekriis ning sellega seoses päevakorda tõusnud nn pagulaskvootide küsimus. Näis, et peagi võib väljastpoolt Euroopat pärinevaid sisserändajaid hakata suurel arvul saabuma siiski ka ...

Eesti ja Läti on head naabrid

Seoses äsja tähistatud Läti Vabariigi 100. aastapäevaga oleme mitmes artiklis puudutanud Läti usuelu ning ka koostöövõimalusi Eesti ja Läti luterlaste vahel. Milline on aga praegune olukord Eesti ja Läti suhetes üldiselt? Seda nõustus Eesti Kiriku lugejatele lahkesti selgitama Eesti suursaadik Riias Arti Hilpus (pildil). Eesti kui väikese riigi välissuhtluse ressursid on piiratud. Miks on Teie meelest Eesti riigile ja selle kodanikele oluline panustada muu hulgas ka suhete ...

Külaskäik Riia eestlaste juurde

Riia eesti põhikool ja õpetaja Aiva Plauča on võtnud südameasjaks Eesti-huvi kujundamise läti noorte seas. Rain Soosaar Teiste seas tähistasid äsjast Läti iseseisvusjuubelit ka sealsed eestlased. Esmapilgul võib jääda mulje, et neid on päris palju, sest Riias jalutades võib ju eesti keelt üsna tihti kuulda. Ent enamasti on siis tegemist turistidega, läbisõidul olijate või äriasjade ajajatega. Kohapeal elavate rahvuskaaslaste arv pole seal tegelikult olnud saja viimase aasta ...

Palju õnne, Läti!

Vabadussammas

18. novembril tähistatakse Lätis 100 aasta möödumist iseseisvuse väljakuulutamisest. Esimese maailmasõja tagajärjel varisesid Ida-Euroopa impeeriumid kokku ja nende asemele tekkisid rahvusriigid. Läti iseseisvuse kuulutas 18. novembril 1918 Riias toimunud istungil välja Läti Rahvanõukogu, mis koondas kõigi tähtsamate demokraatlike poliitiliste jõudude ja ka vähemusrahvuste esindajaid. Sarnasused ja eripärad Lätlaste juubel näib korda minevat eestlastelegi. Näiteks ...

Konservatiivsete luterlastena saja-aastases Lätis

Upitis

Läti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskondlike suhete valdkonna juht Kaspars Upītis Riia toomkiriku Maar­ja kabelis. Rain Soosaar Neil päevil iseseisvusjuubelit tähistavas Lätis on luteri kirik mänginud ajaloos sama olulist rolli kui Eestis. Praegu peab erinevate küsitluste kohaselt ennast Lätis luterlaseks umbes viiendik rahvastikust. Usklike arvu poolest on Läti Evangeelne Luterlik Kirik (LELK) umbes võrdne roomakatoliku kirikuga, veidi rohkem on õigeusklikke. Mõned nädalad ...

Porvoo kirikute esindajad said kokku Eestis

Porvoo

Porvoo konsultatsioonid lõppesid osavõtmisega toomkoguduse pühapäevasest jumalateenistusest. Pildil luterlased ja anglikaanid ühist armulauda pühitsemas. Vasakult Taani ELK piiskop Peter Skov-Jakobsen, EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Iirimaa Kiriku Dublini peapiiskop Michael Jackson. Urmas Roos Põhja-Euroopa luterlasi ning Briti saarte ja Pürenee poolsaare anglikaane ühendava Porvoo osaduskonna konsultatsioonid toimusid tänavu Tallinnas. Porvoo osaduskonna ajalugu algas ...

Tulevikule mõeldes

Tänavapilti jõudnud valimisreklaamid panevad argiaskeldustega hõivatud inimesi muu hulgas ehk rohkem mõtlema ka Eesti ja kogu maailma tulevikule. Üsna mitmed erakonnad väidavad nimelt, et nad paluvad valijatelt mandaati pikaajalise strateegia elluviimiseks. Sellesse tuleks suhtuda skeptiliselt, sest juba nelja aasta pärast võivad võimule tulla hoopis teised poliitilised jõud, kes senisele poliitikale kriipsu peale tõmbavad. Lisaks sellele ei saa erakonnad tavaliselt oma ...

Kiriklik meedia kogukonda loomas

Rain_Soosaar_oige copy

Eesti Kirik ja teised kiriklikud meediaväljaanded täidavad mitmeid rolle, millest üheks olulisimaks on kahtlemata kiriku seisukohtade vahendamine laiemale üldsusele. Ent unustada ei tohiks ka nende tähtsust kirikuinimeste ühteliitmisel. Ühisidentiteedi tekkimise aluseks on nimelt suhtlemine. Kui inimesi on palju, ei saa see aga toimuda vahetult, vaid ainult massikommunikatsiooni abil. Heaks näiteks on rahvusluse esiletõus XIX sajandil. Tuhandete väga erinevate inimeste ...

Ungari kogemustest tasub õppust võtta

Õpetaja Annika Laats ja Ungari Evangeelse Luterliku Kiriku juhtivpiiskop Tamás Fabiny tänavusel põhja piiskopkonna vaimulike konverentsil. Csaba Csüry Risti koguduse õpetaja Annika Laats võttis augusti lõpus osa Ungaris sealse evangeelse luterliku kiriku Põhja piiskopkonna vaimulike konverentsist. See oli hea võimalus saada aimu hõimurahva kiriku- ja ühiskonnaelus toimuvast. Ungari 10 miljonist elanikust peab end luterlaseks umbes 200 000, liikmesannetajaid on Laatsi sõnul ...

80 aastat osadust Inglise Kirikuga

80

Lambethi kokkuleppe 80. aastapäeva puhul jutlustas Tallinna toomkirikus lõikustänupühal Inglise Kiriku piiskop Simon Burton-Jones. Urmas Roos Tallinna toomkoguduse lõikustänupüha jumalateenistus oli sel aastal eriti esinduslik. Kaasa teenisid nimelt Porvoo osaduskonna 14 liikmeskiriku esindajad, sealhulgas seitse piiskoppi. Tallinna olid nad tulnud, et osaleda järjekordsetel osaduskonna konsultatsioonidel. Ühtlasi tähistati aga ka 80 aasta möödumist täieliku osaduse ...