Kõik autori postitused

Kirikud Euroopa valimistest

23.–26. maini toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. 28 liikmesriigis valitakse 23.–26. maini ühtekokku 751 saadikut, kes hakkavad järgmise viie aasta jooksul esindama Euroopa Liidu enam kui 500 miljonit elanikku. Eestis on valimispäev 26. mai, mil valimisjaoskonnad on avatud kella 9–20. Täna on aga viimane päev, mil saab eelhääletada jaoskonnas või interneti teel. Teiste seas on valimistest osa võtma kutsunud üles Euroopa Kirikute Konverents (EKK), mille 114 ...

Kordaläinud talgupäeval riisuti ka kirikuaias

jaani

Üle-eestilist „Teeme ära!“ talgupäeva peeti tänavu 4. mail. Kaasa lõid ka kümned kogudused. „Teeme ära!“ kodulehe järgi korraldati talgupäeva raames talguid kokku 2051, millest võttis osa vähemalt 44 046 inimest. Enim talguid toimus Harjumaal ja Tallinnas, kus 465 talgupaigas osales kokku 14 413 inimest. Saaremaa paistis aga silma selle poolest, et seal lõi kaasa iga kümnes maakonna elanik. Ettevõtmisega liitus sellelgi aastal teiste seas ka kümneid kogudusi. „Teeme ära!“ ...

Õpetlik reis Eestisse

Gregory

3.–7. maini võõrustas EELK teoloogiaüliõpilasi ja õppejõude Inglismaalt. Külaliste sõnul osutus reis õpetlikuks ja innustavaks. Tegemist oli 29-liikmelise grupiga Püha Augustinuse teoloogilisest kolledžist, mis koolitab töötegijaid põhiliselt Inglise kirikule. Eestisse tulnud üliõpilased valmistuvad õpingute lõpetamiseks ja sellele järgnevaks ordinatsiooniks. Nagu kolledži juhataja Alan Gregory (fotol) Eesti Kirikule mainis, ongi just viimasel õppeaastal tavaks ...

Lõhestumise oht

Isiklikud vestlused ja sotsiaalmeedia jälgimine tekitavad üha rohkem nõutust. Ühiskondlikud vastuolud ja neid peegeldav päevapoliitiline võitlus on muutunud nii teravaks, et seda, mis Eesti inimesi ühendab, näib järjest vähem olevat. Enamgi veel, isegi pikka aega teineteist lähedaseks pidanud inimesed jäävad tihtilugu poliitiliste erimeelsuste tõttu võõraks. Kirikuinimesi puudutab see kahjuks samamoodi nagu kõiki teisigi. Juba päris palju näib olevat neid, kes end nii ...

Emadepäevajuttu maailmaparandajaga

Mõnedele on Teele Nigola eelkõige maastikuarhitekt, teiste jaoks aga Põlva kirikuõpetaja abikaasa. Ent muidugi pole vähetähtis seegi, et ühtlasi on ta kahe teismelise lapse ema. Ise iseloomustab Teele Nigola end maailmaparandajana, mis on kahtlemata mõjutanud ka tema elukutsevalikut. Nagu ta naljaga pooleks kinnitab, on maastikuarhitekti amet nimelt kõikidest kõige vanem – pandi ju Aadam Eedeni aeda harima ja hoidma. „Ja kohati on ju ka see, et inimesed on üksjagu asju ära ...

Valmistugem tulevikuks

Rain_Soosaar_oige copy

Kiriku liikmeskonna vähenemine toob tõenäoliselt kirikuellu suuri muutusi, millega tasuks kirikuinimestel arvestama hakata juba praegu. Seni näivad paljud hellitavat lootust, et langustrend võib ka peatuda, nagu see viimati näiteks laulva revolutsiooni ajal sündis. Miks ei võiks tulevikuski midagi taolist juhtuda? Kui ühiskonda peaks taas haarama mõni sügav kriis või ootamatu murrang, suureneks ju päris kindlasti ka inimeste huvi nii identiteedialaste kui religioossete ...

Sakus peetakse kirikuehituse toetuseks laata

Saku uue luterliku kiriku ehitus on alanud. Selle toetamiseks korraldab kohalik kogudus laupäeval, 11. mail laada. Laata peetakse Sakus aadressil Tallinna 8 kell 11–15. „Üks põhieesmärk on tutvustada nii kogudust kui kiriku ehitamist kohalikele inimestele,“ selgitas Eesti Kirikule korraldustoimkonna liige Ave Mølster. Sarnaseid kevadisi laatasid on EELK Saku Toomase kogudus pidanud 2016. aastast alates ning need on seni hästi õnnestunud. Nii on kiriku ehitamise toetuseks ...

Muljeid Riias toimunud Pastoralkolleg’ilt

Balti riikide ja Põhja-Saksamaa luterlike vaimulike Pastoralkolleg ehk iga-aastane kokkusaamine toimus seekord Lätis. 8.–12. aprillini Riias toimunud kohtumisest võttis osa 23 vaimulikku, kelle seas oli neli eestlast: Lea Jants, Margit Nirgi, Tõnis Nõmmik ja Sulev Sova. Lisaks EELK-le olid esindatud Läti Evangeelne Luterlik Kirik, Välis-Läti Evangeelne Luterlik Kirik, Leedu Evangeelne Luterlik Kirik ning Evangeelne Luterlik Kirik Põhja-Saksamaal. Viimane neist kattis ka ...

Ühiselt kultuuriväärtusi kaitsmas

Salumäe1

10. aprillil toimus muinsuskaitseametis EELK ja Eesti Vabariigi valitsuse kultuurikomisjoni istung. Tegemist on kiriku ja valitsuse ühiskomisjoni alakomisjoniga, mis tegeleb peamiselt muinsuskaitse ja kultuuriväärtuste säilimise küsimustega. EELKd esindasid seekordsel kohtumisel piiskop Tiit Salumäe (pildil) ja Ülle Keel. Tiit Salumäe ütles Eesti Kirikule, et muu hulgas käsitleti koosolekul 1. mail kehtima hakkava muinsuskaitseseadusega seonduvat. Tema hinnangul on uus ...

Kaarli koguduses uus diakon

7. aprillil sai EELK taas rikkamaks ühe vaimuliku poolest – Tallinna Kaarli kirikus peetud jumalateenistusel pühitseti diakoniametisse Kevin Kirs. Pühitsejaks oli peapiiskop Urmas Viilma, teda assisteerisid Ove Sander ja Jaak Aus. 25aastane Kevin Kirs on kuuest 19. veebruaril diakonieksami sooritanust noorim. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna bakalaureusekraadiga ning õpib praegu usuteaduse instituudis magistrantuuris. Samal ajal omandab Kirs ka Tartu ülikoolis ...

Akadeemia tähistas sünnipäeva konverentsiga

akadeemia_reklaam1

9. aprillil Eesti Rahva Muuseumis ajakirja Akadeemia 30. sünnipäeva konverentsil oli põhiteemaks ajakirjanduse tulevik. Oma kodulehel tutvustab Akadeemia end kultuuriajakirjana, mille eesmärgiks on vahendada eri teadusharude tänapäevast taset ja arengut. Seejuures peetakse silmas mitte ainult teadlasi, vaid kõiki kultuurist ja teadusest huvitatud lugejaid. Ajakirja teeb omanäoliseks lai haare, sest käsitletakse nii humanitaar-, sotsiaal- kui loodusteadusi. Muu hulgas ...

Meie ja lääs

Rain_Soosaar_oige copy

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) eeldatav kaasamine uude valitsusse näitab taas, et meie ühiskonnas valitsevad väärtused on sarnased teiste postkommunistlike maade omadega ning erinevad Euroopa Liidu vanade liikmesriikide omadest. Pole ime, et see erinevus peegeldub ka kirikuinimeste hoiakutes. Lääne-Euroopa riikides poleks EKRE-taolist erakonda nimelt kindlasti valitsusse võetud. Tõsi, ka seal tegutsevad rahvuskonservatiivsed ja immigratsioonivastased parteid, ...

Inseneriametist jumalariigi tööle

Rakvere Kolmainu kirikus ordineeriti 23. märtsil diakoniks Juhan Rumm. Tänavu 19. veebruaril sooritas EELK konsistooriumi juures diakonieksami seitse meest. 23. märtsil Rakvere kirikus piiskop Tiit Salumäe poolt diakoniks pühitsetud Juhan Rumm on neist vanim – tema vaimulikutee algas 76aastaselt. Intervjuus Pereraadiole selgitas varem ehitusinseneri ametit pidanud värske diakon, et Jumala kutset kuulis ta esmakordselt 1994. aastal, mil tundis sügavat vajadust soetada endale ...

Dialoogi edendamas

Ajal, mida iseloomustab äärmuslike vaadete esiletõus ning pinged erinevate sotsiaalsete gruppide ja rahvaste vahel, paistavad kristlased silma lepitajatena ja dialoogi edendajatena. See käib muidugi muu maailma, mitte niivõrd Eesti kohta. Üheks silmapaistvaks tähiseks kirikute endi vahelise üksteisemõistmise teel on näiteks olnud 1999. aastal Luterliku Maailmanõukogu ja Rooma-Katoliku Kiriku allkirjastatud ühisavaldus õigeksmõistuõpetusest. Hiljem on sellega liitunud või ...

President Lennart Meri – 90

Peapiiskopid_presidendiga

President ja piiskopid: hetk EELK 80. aastapäeva tähistamiselt 1997. aastal. Esiplaanil peapiiskop Jaan Kiivit (vasakult), Välis-Eesti kiriku peapiiskop Udo Petersoo, emeriitpeapiiskop Kuno Pajula, piiskop Einar Soone, president Lennart Meri. Arhiiv Taasiseseisvunud Eesti esimese presidendi Lennart Mere sünnist möödub 29. märtsil 90 aastat. Lennart Mere (1929–2006) isa Georg Meri oli sõjaeelse Eesti Vabariigi diplomaat, kes hiljem on end Eesti kultuurilukku jäädvustanud ...