Kõik autori postitused

Mälestati Eesti ja Poola sõjamehi

Veteranipäeva tähistati ka kirikutes üle Eesti. Esile tõstmist väärib Tori sõjameeste mälestuskirikus toimunud tseremoonia, millest võtsid osa EELK peapiiskop ja mitmed teised kõrged külalised. Veteranipäevana on 23. aprilli tähistatud Eestis alates 2013. aastast. Sellega tunnustatakse neid Eesti mehi ja naisi, kes on osalenud sõjalistel operatsioonidel. Rohkem kui 3800 Eesti veterani auks olid üle Eesti heisatud riigilipud. Arvukate teemakohaste ürituste seast võib esile ...

Ühispalve Balti riikide eest

100päevapalvet

Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) viimase aja tegemistest väärib esiletõstmist hiljuti lõppenud suuraktsioon „100 päeva palvet Eesti, Läti ja Leedu eest“. EEA on peamiselt vabakirikutesse kuuluvaid kristlasi, kuid ka vennastekogudusliku taustaga luterlasi ühendav organisatsioon, mille eesmärgiks on süvendada osadust eri konfessioonide vahel ning kuulutada ühiselt evangeeliumi. Kõnealune ettevõtmine korraldati koostöös rahvusvahelise misjoni- ja heategevusorganisatsiooni ...

Sündmusterohke aasta Lääne-Harjus

Lääne-Harju kevadsinod toimus 6. aprillil Ristil. Tehti kokkuvõtteid aastast, milles oli nii kordaminekuid kui vastuolusid. Nagu tavaks, algas sinod armulauaga jumalateenistusega. Sellele järgnenud Risti koguduse majas toimunud koosoleku põhisisuks oli läinud aasta kirikuelu analüüsimine peapiiskop Urmas Viilma ja praost Jüri Vallsalu ettekannete ning koguduste esindajate sõnavõttude varal. Rahvakirikut ehitades Üheks põhiteemaks oli seejuures kiriku suhtlemine laiema ...

Poola mitmekesine katoliiklus

Eestis võib sageli kohata stereotüüpi, et pea kõik poolakad on vagad katoliiklased ja seejuures väga konservatiivsed. Tegelikkuses on Poola katoliiklus väga kirju ning ühiskonnas väheneb kiriku ja usu roll aeglaselt, kuid järjekindlalt. Vastukäivad arusaamad Hiljuti pakkus Poolas palju kõneainet 21. jaanuaril katoliiklikus nädalakirjas Tygodnik Powszechny avaldatud teeneka dominikaani preestri Ludwik Wiśniewski avalik kiri pealkirjaga „Ma süüdistan!“, mis oli adresseeritud ...

Pühad ühendavad

Ristiusku on läbi aegade iseloomustanud kirevus ja killustatus. Ühelt poolt lahutavad kristlasi konfessioonidevahelised piirid, teisalt kultuurilised erinevused ja poliitilised eriarvamused. Ühendab aga suure nädala ja ülestõusmispühade tähistamine.Kujukalt väljendub ühtsus näiteks eri kirikupeade pühadeläkitustes. Näiteks EELK peapiiskopi Urmas Viilma ülestõusmispühade karjasekirja sõnum Jumala armastusest ja igavese elu lootusest kõnetas küllap ka teiste kirikute ...

Peapiiskop külastas Helmet

Viilma_Helmes

Peapiiskop Urmas Viilma jätkab oma külaskäikusid kihelkonnavaimulike juurde. Vaikse nädala kolmapäeval käis ülemkarjane Helmes, kus õpetajaks on Arvo Lasting. Peapiiskopil on olnud vaimulikke külastades tavaks mitte ainult koguduseeluga tutvuda, vaid ka kihelkonna inimestega kohtuda. Need on olnud heaks võimaluseks kirikut tutvustada ning religiooni ja kristliku identiteediga seotud teemadele tähelepanu juhtida. Arvo Lastingu sõnul oli ka seekordse visiidi päevakava väga ...

Luulekoguga rõõmu jagamas

Lehestik9

Eesti Kiriku lugejale kaheksanda lehekülje fotomõtiskluste kaudu tuttav Andres Lehestik on avaldanud luulekogumiku. See kannab pealkirja „lehestik“ ning koosneb lahtistele lehtedele trükitud luuletustest, mis on pakitud A5 dokumendikarpi (fotol). 1962. aastal sündinud Lehestik on EELK Põlva Maar­ja koguduse juhatuse liige, hariduselt bioloog ning igapäevaametilt taksidermist. Lisaks meie lehele on tema luulet avaldanud ka Looming ja Sirp. Lehestik ütles Eesti Kirikule, ...

Tunnustus Ahrensi pärandi väärtustajatele

Kuusalu keelemehest pastori Eduard Ahrensi mälestuse jäädvustamine pälvis äramärkimist 2017. aasta Eesti keeleteo konkursil. Konkurssi korraldab haridus- ja teadusministeerium 2006. aastast alates. Seekord kuulutas taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministritest koosnenud žürii 2017. aasta keeleteoks loomaarstiteadlase ning eesti ja soome-ugri keeleajaloo ja keelega seotud kultuuriloo uurija Enn Ernitsa artiklikogumiku „Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni“ ...

Läti kirikuelu pakub kõneainet

Rubenis_ja_Vanags copy

Viimasel ajal on mitmed Läti kirikuelu sündmused pälvinud laiema avalikkuse tähelepanu. Enamasti on see olnud seotud üsna vastuoluliste teemadega. Vastuoluline konventsioon Näiteks ebaõnnestus konservatiivsete kirikutegelaste tegevuse tagajärjel Lätis naistevastase ja perevägivalla vastu võitlemiseks sõlmitud nn Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise katse. Seejuures olevat olulist rolli mänginud Riia roomakatoliku kiriku piiskopi Zbigņevs Stankevičsi kohtumine ...

Ülikoolis arutleti emakeele tuleviku üle

Tartu ülikool tähistas emakeelepäeva 12. märtsil toimunud konverentsiga „Selle maa keel“. Alustuseks rõhutas humani­­taar­teaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop, et konverents on ülikooli kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva puhul. Sellest hoolimata olid arutuse all üpris argised asjad, sealhulgas eriti emakeele tulevikuväljavaated. Tartu ülikooli aulasse oli konverentsi alguseks kogunenud tublisti üle saja huvilise, kelle seas paistsid tooni andvat ...

Raport noorte religioossusest

noored

Möödunud nädalal esitletud Euroopa noorte religioossust käsitlevas raportis pälvis tähelepanu ka Eesti erandlik olukord. Raporti koostasid Twickenhami St. Mary ülikooli teadlased seoses oktoobris toimuva roomakatoliku kiriku noorsooteemalise piiskoppide sinodiga. Selles tutvustatakse avalikkusele andmeid, mis pärinevad Euroopa sotsiaaluuringu raames 2014–2016 tehtud küsitlustest. Eesti paistab Euroopas silma eeskätt seetõttu, et 16–29aastaste noorte seas tervelt 80% ei ...

Tallinna toomkirik läheb koguduse omandusse

Tallinna_Toomkirik_2011

Seni linna valduses olnud toomkirik  (fotol) otsustati kinkida seal üle 90 aasta tegutsenud piiskoplikule toomkogudusele. Tallinna linnavalitsuse vastava otsuse kinnitas volikogu 12. märtsil. Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart selgitas ajalehele Pealinn otsust põhjendades, et kogudus on kirikut kasutades näidanud üles heaperemehelikkust. Lisaks rõhutas ta ka toomkiriku kui peapiiskopi asupaiga tähtsust kõigile Eesti luterlastele. Peapiiskop Urmas Viilma sõnul on tal ...

Kiriku ühtsust ehitamas

EELK Põhja-Ameerika praostkonna sinodit peeti 27. veebruaril Torontos. Seal räägitut vahendab meie lugejatele praost Mart Salumäe. Palju kogudusi on EELK Põhja-Ameerika praostkonnas ning kui paljud neist olid sinodil esindatud? Meie praostkonnas on viis kogudust ja üks kuulutuspunkt USAst ning neli kogudust ja kaks kuulutuspunkti Kanadast. Sinodil olid esindatud oma saadikutega kokku kuus kogudust üheksast. Olude sunnil kõik kogudused igal aastal oma esindajaid kohale saata ...

Piiskop Tiit Salumäe juubelimuljeid Uuest Maailmast

Piiskop Tiit Salumäe viibis 17.–27. veebruarini Põhja-Ameerikas, et külastada sealseid kogudusi ja võtta osa Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubelipidustustest. USA pealinnas Washingtonis võttis piiskop osa kohaliku eesti seltsi korraldatud vastuvõtust, kuhu tema sõnul oli kohale tulnud üle 200 inimese. Järgmisel päeval teenis ta kaasa EELK Baltimore’i koguduse jumalateenistusel. Seal oli eestlasi tulnud tervitama ka Ameerika luterliku kiriku ELCA Delaware-Marylandi sinodi ...

Väikese kiriku tegus kogudus

Poola on tuntud peamiselt katoliikliku maana, kuid meie kiriku inimestel tasub seal kindlasti üles otsida ka luterlikud pühakojad. Nimelt võib sealsetel jumalateenistustel end võõral maal üpris koduselt tunda – liturgia meenutab vana agenda oma ning ka koraaliviisid on tuttavad. Alam-Sileesia pealinnas Wrocławis on luteri kirikut hõlbus leida, sest see asub kohe vanalinna kõrval. Jutuajamisest kohaliku õpetaja Marcin Orawskiga aga selgub, et ka koguduste igapäevaelu rõõmud ...