Kõik autori postitused

Doktoritöö lahkab kogudustega liitumise põhjusi

Religioonisotsioloog Liina Kilemit kaitses eelmisel nädalal usuteaduskonnas doktoritööd. Indrek Peedu 2. märtsil Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitstud doktoritöö järeldused pakuvad rohkesti mõtteainet Eesti kristlike kirikute töötegijatele. Väitekirja „Kristlike kogudustega liitumise põhjused“ autor Liina Kilemit on EELK usuteaduse instituudi religioonisotsioloogia õppejõud. Tema töö põhineb 2015. aastal Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud uuringutel „Usust, elust ja ...

Kogudus avas külalistele pastoraadi uksed

XIX sajandil ehitatud Maarja-Magdaleena pastoraadis on ruumid nii kogudusele, rahvamajale kui rahvaraamatukogule.  The Prince of Tartu, Vikipeedia Maarja-Magdaleena kogudus korraldas 1. märtsil oma pastoraadis avatud uste päeva, et tähistada uue küttesüsteemi valmimist. Koguduse õpetaja Aivo Prükk selgitas Eesti Kirikule, et varem köeti kogu maja ahjude abil, nüüd aga seati üles radiaatorid ning keldrisse ehitati puiduga köetav keskküttekatel. Selle testimisperiood ...

Võimusuhted vastuolusid põhjustamas

Kirikuvalitsemise küsimused on praegu aktuaalsed mujalgi Euroopas, kusjuures katoliiklikes riikides on selleks iseäranis ainet andnud paavst Franciscuse „klerikalismi“ kritiseerivad sõnavõtud. Järgnevalt refereerin Euroopa ühes religioosseimas riigis Poolas toimuvat debatti sealsele ajakirjandusele toetudes. Võimu pahupool Katoliiklusele omane hierarhiline ülesehitus ja autoritaarne juhtimisstiil on nimelt eriti sügavalt juurdunud just sellistes konservatiivsetes riikides ...

Misjonikeskus otsib vabatahtlikke

EELK Misjonikeskus otsib oma kodulehe kaudu inimesi, kes sooviksid anda vabatahtliku panuse organisatsiooni töösse. Vabatahtlikku tegevust iseloomustab see, et rahalist ega muud materiaalset tasu sellest ei saada. Peale selle eeldatakse, et inimene ei tee seda käsukorras ning kasu ei saa mitte tema enda pere, vaid teised inimesed või kogu ühiskond. Misjonikeskuse kodulehel rõhutatakse, et nemad ootavad oma vabatahtlikelt lisaks ristiusu tunnistamist, head tahet, ...

Saue kogudusel seisab ees kiriku ehitus

Koguduse ansambel laulmas kirikutoas. Keskel Juha Väliaho, vasakul istub õp Matthias Burghardt. Saue koguduse arhiiv EELK noorim kogudus tegutseb aktiivselt ja valmistub kirikut ehitama. Luterlikku kirikutööd alustati Tallinna külje all asuvas rohkem kui 5000 elanikuga Saue linnas 2012. aastal. Esialgu tegutseti Keila koguduse tiiva all. Iseseisev Saue Pauluse kogudus asutati 18. oktoobril 2018 ja võeti 25. novembril kirikukogu otsusega vastu EELKsse. Ülehomme ...

Riik aitab pühakodasid korda teha

Vikipeedia, Jaan Künnap. Vikipeedia Kose (vasakul) ja Kihelkonna kiriku kordategemisel on kogudused saanud tunda nii muinsuskaitse kui kohaliku kogukonna tuge.  Riik teeb kogudustega pühakodade säilitamisel üldiselt head koostööd, kuid kõigi vajalike restaureerimistööde rahastamiseks vahendeid ei jätku. Sellest annab muu hulgas tunnistust riigi poolt kultuurimälestiste omanikele eraldatud toetuste nimekiri, mille muinsuskaitseamet 12. veebruaril ...

Kiriku identiteet kõneaineks

19. veebruaril Tartus Pastoraadis toimunud konverentsiga „EELK identiteet?“ seonduv oli juba selle väljakuulutamisest peale intrigeeriv. Ettevõtmise ajendiks olid nimelt EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmisettepanekud, mis hiljutisel kirikukogul ja kristlikus meedias on omajagu kriitikat pälvinud. Õpetlik sisu Nii koguneski eelmise kolmapäeva pärastlõunaks Pastoraati üle poolesaja huvilise, neist umbes pooled vaimulikud. Enamasti oli tegemist Tartu ümbruse ...

Ühine pidupäev loob sideme möödunuga

esimesele

Aleksander Vardi loodud kolmest maalist koosnev pannoo jutustab Eesti iseseisvuse loo – ja seda mitmes mõttes. Kolm sündmust Aleksander Bergman (alates 1940 Vardi; 1901–1983) maalis Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) vilistlaste tellimusel üliõpilasseltsi maja tarbeks 1938. aastal kolmest maalist koosneva pannoo. Ülaloleval pildil on näha sellest kunstnik Hilda Kamdroni (1900–1972) poolt 1940. aastal tehtud akvarellkoopia. Esimesel maalil kujutatakse 1870. aastal algatatud ...

Kirik tähistab rahvus­püha

Isamaaline

Nagu jõulude ajal, nii ka isamaaliste tähtpäevade puhul saab kirik tavapärasest enam avalikku tähelepanu. Vabariigi aastapäeval peetavast pidulikust jumalateenistusest teeb tavakohaselt otseülekande rahvusringhääling. Linnades ja valdades aga võtavad kogudused ja nende vaimulikud osa sealsetest pidupäevaüritustest. Omavalitsused väärtustavad Eesti Kiriku poolt usutletud kohalike omavalitsuste esindajad kinnitavad, et koguduste esindajate kaasamine isamaaliste tseremooniate ...

Teaduse tulevik

Äsja tähistasime suurejooneliselt emakeelse ülikooli juubelit. Selle põhjal võiks arvata, et eestlased peavad teadusest lugu. Viimastel nädalatel meediat jälgides on jäänud aga hoopis vastupidine mulje. Eriti humanitaar- ja sotsiaalteadlased hoiatavad nimelt tõsiste tagajärgede eest, kui teaduse rahastamist ei suurendata ning raha jagamise süsteemi ei muudeta. Riik ei tee nende sõnul piisavalt, et tagada Eesti-teemaliste uuringute jätkumist ja noorteadlaste ...

Lasnamäe osakogudus sai uue juhi

Pootsmaa

Tallinna Püha Vaimu koguduse tiiva all tegutseva Lasnamäe Markuse koguduse algatusgrupi juht on alates 1. veebruarist usuteaduse üliõpilane Margus Pootsmaa. Loodava koguduse juures tegutsev Soome misjonär Kirsti Malmi selgitab, et algatusgrupi juhi ülesanded sarnanevad vaimuliku ülesannetega. „Uue koguduse rajamise puhul on muidugi lisaks vaimuliku osaduse eest hoolitsemisele oluline osa väljapoole suunatud tööl ja võrgustiku kasvatamisel Lasnamäe kogukonnas,“ lisab ta. ...

Uue lauluraamatu esimesed laulud valitud

Marko062

28. jaanuaril toimunud istungil valis lauluraamatukomisjon välja esimesed 73 laulu, mis on kavas uude lauluraamatusse võtta. Kõik need leiduvad ka praeguses kiriku laulu- ja palveraamatus (KLPR). Komisjoni esimees assessor Marko Tiitus selgitas Eesti Kirikule, et kirikukogu poolt hiljuti kinnitatud kontseptsiooni kohaselt võetakse KLPRist uude lauluraamatusse üle 400 laulu 484st. Seejuures lähtutakse tema sõnul eelkõige soovist säilitada järjepidevus: „Siis ei teki ...

Sallimatuse vastu aitavad teadmised

sotskamp

Usulise sallimatuse põhjuseks on inimeste vähesed religioonialased teadmised, leiavad sotsiaalministeeriumi kampaaniavideot kommenteerinud kristlikud noorsootöötegijad. Elavat avalikku arutelu tekitanud sotsiaalministeeriumi kampaania „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“ üheks teemaks on ka sallivus usuliste veendumuste suhtes. Ühel kampaaniavideol kujutatakse nimelt stseeni koolielust, kus sõbrad tögavad Kristjanit selle pärast, et ta usub Piiblisse, ei pea õigeks ...

Tartu rahust möödub sada aastat

Eesti iseseisvuse kindlustamisel olulist rolli mänginud rahuleping on meie ajaloos ka suure sümboolse tähtsusega. Esimese maailmasõja (1914–18) lõpus ja selle järel puhkenud riikide sisekonfliktid muutsid põhjapanevalt Euroopa poliitilist kaarti ja paljude maade sisepoliitilist korraldust. Enamasti astusid sõjas nõrgenenud valitsuste vastu tollal välja rahvuslikud ja eri masti vasakpoolsed poliitilised jõud. Seejuures tekkis uusi riike, mille vahel omakorda puhkesid ...

Päevakorras on Narva kiriku remont

Narva3

Tänu riigipoolsele soodsale suhtumisele on loota Narva Aleksandri kiriku (fotol sisevaade) peatset kordasaamist, kinnitab sealse koguduse õpetaja Urmas Karileet. Ehitusekspertiis tuvastas mullu, et Narva Aleksandri kiriku rõdud ja külglöövide võlvlaed on varisemisohtlikud, mistõttu keelati selle kuppelsaalis avalike ürituste korraldamine. Seni oli pühakoja kordategemist paremateks aegadeks edasi lükatud. Ent kuna selgus, et hoonet võib tulevikus sootuks kokkuvarisemine ...