Kõik autori postitused

Körberi loomingut tutvustamas

Körber copy

Aprillis EELK aasta kirikumuusikuks valitud Nissi koguduse organisti Jaan Vaidla südameasjaks on vaimulikust kirjamehe Martin Körberi (1817–1893) luuleloomingu tutvustamine. Nii võis 25. juulil Salmes ja Kuressaares ning 27. juulil Nissis osa saada kontsertpalvusest, kus esitati Vaidla poolt Körberi tekstidele loodud laule. Lauljateks olid Saaremaal Kadri Tamm, Marta-Marleen Tamm, Anu Kaljumäe ja Hannabel Säär, Nissis aga Hannabel Säär, Piret Kuld ja Liis Kurm. Nissi ...

Pink armastuse ja lootuse jagajale

Siirak

Pühapäeval avati Harju-Madise kiriku juures mälestuspink kirikuõpetaja Juta Siiraku (1929–2016) mälestuseks. Siirak ordineeriti 1982. aastal ning järgmised 17 aastat oli ta Harju-Madise koguduse õpetaja. Praegu kogudust teeniva Reet Eru sõnul tähistati pingi avamisega Siiraku 90. sünniaastapäeva. Ettevõtmise algatajaks oli koguduse juhatuse esimees Elju Grabbi ning pingi valmistas OÜ Palmse Puit. Mälestuspingi õnnistamisele eelnes pühapäevane jumalateenistus, mille ...

Saku kirik sai nurgakivi

18. juunil toimus Saku uuele luteri kirikule nurgakivi panemise tseremoonia. Nurgakivi kapsli pani paika kirikuehituse patroon peapiiskop Urmas Viilma. Tervituseks said sõna Saku vallavanem Marti Rehemaa, Saku ja Hageri koguduste esindajad, kiriku arhitekt Juhan Põld, ehitajad ning ehituse toetajad. Viimaste seas on sõpruskogudusi ning kristlikke organisatsioone Norrast, Saksamaalt ja Soomest, ent näiteks ka kohalik kinnisvaraarendaja Saku Korterid OÜ. Saku Toomase koguduse ...

Osadusest ja ühiskondlikust aktiivsusest

Sellekevadise sinodite hooaja lõpetas 23. mail Jüri kirikus ja kogudusemajas peetud Ida-Harju sinod. Sinod oli küllaltki lühike ning toimus asjalikus ja töises õhkkonnas. Kirju koguduseelu Alguses tegid lõppenud aastast kokkuvõtteid koguduste esindajad. Kuuldu põhjal tasub esile tõsta Tuhala kogudust, mis hoolimata oma väiksusest õige aktiivselt tegutseb. Lisaks jumalateenistustele korraldatakse palverännakuid, palvusi ja muid üritusi. Koguduse käsutuses olevas Oru mõisas ...

Partnerkirikul uus piiskop

Saksamaa Põhjakiriku uueks juhiks on 1964. aastal sündinud Kristina Kühnbaum-Schmidt. Peamiselt Hamburgi, Mecklenburg-Vorpommerni ja Schles­wig-Holsteini liidumaal tegutsev Evangeelne Kirik Põhja-Saksamaal ehk Põhjakirik moodustati 2012. aastal kolme kiriku liitumisel. Kiriku esimene piiskop Gerhard Ulrich siirdus märtsis emerituuri. Mullu uueks piiskopiks valitud Kristina Kühn­baum-Schmidt on õppinud teoloogiat Göttingeni ülikoolis ja Berliini kiriklikus kõrgkoolis. 1995. ...

Katoliku kiriku dilemmad

Rain_Soosaar_oige copy

Vaimulike toime pandud seksuaalsed kuritarvitused ja eriti pedofiiliajuhtumid on roomakatoliku kirikus põhjustanud sügava kriisi. Kui pettunud usklike usaldust tagasi võita ei suudeta, on oodata kiriku mõju vähenemist nii mõneski riigis. Probleemidest hakati avalikult rääkima Põhja-Ameerikas 1980.–90. aastatel. Järgnenud on üha uued pedofiiliaskandaalid paljudes teistes riikides, ja neile ei paista lõppu tulevat. Näiteks Poolas lõi kuu aja eest laineid uus dokumentaalfilm, ...

Päevamuredest ja rõõmusõnumist

Järvamaa mullusest kirikuelust tehti kokkuvõte 22. mail Türil peetud sinodil. Et arutelud olid elavad ja sisukad ning ühtlasi toimusid ka praostivalimised, kestis sinod ühtekokku koguni kaheksa tundi. Koguduse suurune Praostkonnas oli mullu liikmesannetajaid kokku 1087. EELKs on praegu neli kogudustki, kus see näitaja on suurem. Inimeste vähesust kompenseerib aga kogudustevaheline koostöö – näiteks lastelaagrite korraldamisel ja ühise infolehe väljaandmisel. Kärus ja ...

Reedel meenutame küüditatuid

1941. aasta juuniküüditamine puudutas alasid, mis olid eelmisel aastal Nõukogude Liiduga liidendatud: Eestit, Lätit, Leedut, Lääne-Ukrainat, Lääne-Valgevenet ning Moldovat. Kokku viidi oma kodudest sunniviisiliselt ära üle 80 000 inimese. Eestis toimus juuniküüditamine ööl vastu 14. juunit ning puudutas rohkem kui 10 000 inimest. Represseeritute seas oli rohkesti eestiaegset eliiti: riigiametnikke, politseinikke, sõjaväelasi, ärimehi ja haritlasi, aga ka jõukamaid ...

Väärtused ja viljad

Kristlike väärtuste teema on viimasel ajal avalikkuses üha suuremat tähelepanu pälvinud. Kahtlemata on see suuresti peapiiskop Urmas Viilma teene. Eriti suurt vastukaja on seejuures saanud tema hinnangud erakondade valimislubadustele ja hiljuti sõlmitud koalitsioonileppele. Viimastel nädalatel on ilmalikus meedias ilmunud aga teistegi EELK vaimulike teemakohaseid sõnavõtte. Torkab silma, et sugugi mitte kõiges pole nad omavahel ega ka peapiiskopiga samal nõul. Kristlike ...

Tunnustus sõprussuhete edendamise eest

hein2

EELK Teeneteristi I järgu ordeni pälvis Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop Martin Hein. Kurhessen-Waldecki kirik tegutseb peamiselt Saksamaa Hesseni liidumaa põhja- ja idaosas. Alates 2000. aastast on selle kiriku piiskopiks Martin Hein, kel on tänavu kavas emerituuri siirduda. Hein on sündinud 1954. aastal ning õppinud õigusteadust ja teoloogiat. 1982 kaitses ta doktoritöö teoloogias, 1984 aga ordineeriti kirikuõpetajaks. Ta on töötanud õppejõuna ning viis ...

Tasakaalukas Eesti sõber

Mäkinen

Soome evangeelse luterliku kiriku emeriitpeapiiskop Kari Mäkinen saab tänavu EELK Teeneteristi I järgu ordeni. 1955. aastal sündinud Mäkinen ordineeriti kirikuõpetajaks 1979. aastal. Töötanud on ta nii kirikuloo õppejõuna kui kogudusevaimulikuna. 2005 valiti Mäkinen Turu piiskopkonna piiskopiks, 2010–2018 oli ta aga Soome evangeelse luterliku kiriku ja Turu peapiiskop. EELK rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete assessori Kadri Põdra sõnul jätkusid Mäkineni ajal ...

Pühendunud töötegija

PõldJoelSiimo2017mais_kirikukonv_Kätlin

EELK aasta juhatuseesimeheks valitud Joel-Siimo Põld on silma paistnud Juuru koguduse pikaajalise ustava töötegijana. Kirikuga on Põld seotud olnud kogu elu. Nimelt sündis ta 1944. aastal pastor +perekonnas. Isa oli 1945–1953 õpetaja Pärnu Eliisabeti koguduses, siis Simunas ja 1974. aastast Juurus. Sellest ajast on Juuru kogudusega seotud ka Joel-Siimo Põld, kes pärast Tallinna Polütehnilises Instituudis elektriinseneri kutse omandamist asus 1968. aastal elama ...

Pärandi uurija ja edasiandja

Liivik

Olev Liivik pälvis EELK Teeneteristi III järgu ordeni tänu oma tegevusele baltisaksa ja eriti Tallinna toomkooli pärandi tutvustamisel. 43aastane Liivik on üldsusele tuntud ennekõike ajaloolasena. Ta on töötanud Tartu ülikoolis ja Eesti Ajaloomuuseumis teadurina ning avaldanud hulgaliselt teaduslikke ja populaarteaduslikke artikleid. Liiviku peamisteks uurimisteemadeks on olnud baltisaksa pärand ning Stalini aeg Eestis. Praegu on ta Eesti Mälu Instituudi ...

Euroopa Parlament valitud

23.–26. maini toimunud Euroopa Parlamendi valimised olid mitmes mõttes varasematest erinevad. Valima tuli 50,5% Euroopa Liidu rohkem kui 400 miljonist hääleõiguslikust kodanikust. Nii kõrge pole valimisosalus olnud kakskümmend aastat. Nagu tavaliselt, võitis seekordki parlamendis kõige rohkem kohti Euroopa Rahvapartei fraktsioon, millesse kuuluvad kristlik-demokraatlikud ja konservatiivsed parteid. Teisele kohale tuli sotsiaaldemokraatide ja demokraatide ...

EELK võttis vastu külalisi Ukrainast

12.–14. maini külastas Eestit delegatsioon Ukraina saksa luterlikust kirikust. Saksa Evangeelne Luterlik Kirik Ukrainas kuulub endise Nõukogude Liidu aladel tegutsevasse luterlike kirikute liitu ELKRAS. Hoolimata saksa juurtest ja ametlikust nimetusest kinnitatakse kiriku kodulehel, et ollakse avatud kõigile Ukraina kristlastele, sõltumata rahvusest. Praegu on kirikus 12 kogudust ühtekokku umbes tuhande usklikuga. Eestit külastasid kirikut juhtiv piiskoplik visitaator Pavlo ...