Kõik autori postitused

Armulauda jagati ka eriolukorra ajal

Nakkusoht sunnib kogudusi oma liikmete teenimisel kasutama ettevaatusabinõusid. Armulaua jagamine autoaknast Ashlandi Kolmainu luterlikus koguduses USAs Ohio osariigis. Internet. Soovijad said armulauasakramendist osa ka ajal, mil pühakodades avalikke jumalateenistusi pidada polnud lubatud. Veel poolsada aastat tagasi tavatsesid luterlased „lauakirikus“ käia harva, sageli vaid kord aastas. Nüüdseks on see põhjalikult muutunud. Enamikus kogudustes pühitsetakse ...

Euroopas avatakse kirikuid

Politsei takistamas ebaseadusliku jumalateenistuse pidamist Põhja-Itaalias Gallignanos. Youtube. Epideemia taandudes on ka teistes Euroopa riikides kõneaineks saanud avalike jumalateenistuste taaslubamine. Suurbritannias ja Prantsusmaal ei kiirusta võimud siiski veel kirikuid avama, sest varasemalt on usulised kogunemised viiruse levimisele kaasa aidanud. Ka lõunanaabrite juures Lätis ei ole avalike jumalateenistuste pidamine veel lubatud. Meedias on olnud aga ...

Vastuoluline paavst ajaloolaste vaekausil

Koroonaviiruse leviku tõkestamisega seonduv pole sugugi ainus kirikueluga seotud teema, mis märtsikuus maailma meedias kõneainet pakkus. Palju tähelepanu pälvis näiteks seegi, et Vatikan avas 2. märtsil uurijatele juurdepääsu Pius XII paavstivõimu (1939–58) aegsetele ametlikele dokumentidele. Tänu sellele võib oodata uut informatsiooni näiteks selle kohta, miks Vatikan hoidus omal ajal vastloodud Iisraeli riigi tunnustamisest või mis oli 1950. aastal paavsti poolt neitsi ...

Kogudused on kogukonnale toeks

Kõpu kogudus Viljandi praostkonnas on heades sidemetes kohaliku omavalitsusega. Selles veendus ka peapiiskop Urmas Viilma õpetaja Hedi Vilumaad, kogudust ja kogukonda külastades eelmise aasta sügisel. Kätlin Liimets Põhja-Sakala valla elanikel aitavad kriisiaja raskustega toime tulla vald ja kogudused ühiselt. Viljandimaa põhjaosas asuva Põhja-Sakala vallavanem on kohaliku Pilistvere koguduse vaimulik Hermann Kalmus. Valla piires tegutsevad veel kaks EELK kogudust: ...

Kirikud järgivad eriolukorra reegleid

Ehkki kirikuelu puudutavaid kriisiaegseid piiranguid on mõni vaimulik ka kritiseerinud, peetakse neist politsei hinnangul üldiselt kinni. Mitmes maailma riigis on COVID-19 epideemia levikule olulisel määral kaasa aidanud usulised kogunemised. Seetõttu pole üllatav, et ka Eesti valitsus otsustas juba eriolukorra alguses teiste rahvakogunemiste kõrval ära keelata ka avalike jumalateenistuste ja kirikukontsertide pidamise. Pühakodasid võib avatuna hoida üksnes isiklike ...

Empaatiat soodustav aeg

Praegusel kriisiajal paljusid meist tabanud raskused aitavad ehk vähemasti paremini mõista neid kaasinimesi, kelle muredele ja läbielamistele varem vähe tähelepanu pööranud oleme. Epideemiast eriti rängalt haaratud riikides pole linnades enam turvaline isegi kodust lahkumine igapäevasteks asjatoimetusteks. Nii kogevad sealsed inimesed midagi ligilähedast sõjaolukorras elamisele. Nakkusohu tõttu rakendatud erimeetmed sunnivad aga ka paljusid Eesti inimesi loobuma neile ...

Viipekeelne kogudusetöö jätkub erioludes

Tiiu Hermat juhib viipekeelset kogudusetööd. Arhiiv. Kuidas on nakkuspuhang ja eriolukord mõjutanud Sakariase koguduse elu? Tiiu Hermat, Tallinna Püha Vaimu koguduse juures tegutseva viipekeelse Sakariase osakoguduse õpetaja: Meie kogudust lõi eriolukorra kehtestamine päris valusalt – viipekeelsetele on otsene silmast silma kontakt väga oluline. Mingil määral on seda olnud võimalik kompenseerida Facebooki Messengeri grupivestlustega (videokõnedena), paraku on ...

Kogudusetöö internetis elavnemas

Hetk ülestõusmisöö vigiiliast Põlva kirikus. Õpetaja Toomas Nigola ja Osvald Nigola. Kuvatõmmis veebiülekandest. Eriolukorra tõttu kehtestatud avalike jumalateenistuste pidamise keeld on mitmeid kogudusi ajendanud alustama või laiendama vaimulikku tööd internetis.  Mitmekesine valik Kui seni oli jumalateenistustest internetiülekandeid regulaarselt teinud mõni üksik kogudus, siis nüüd saab veebist igal pühapäeval jälgida ligi kahtekümmet jumalateenistust. ...

Kogudus ulatab abikäe

Üle kogu Eesti pakuvad kogudused kriisiajal oma liikmetele nii ainelist abi kui hingehoidlikku tuge. Mitmed kogudused on Facebooki vahendusel palunud tähelepanelikel kaaskodanikel teada anda, kui mõni ligimene abi vajab. Teisal helistavad diakooniatöötajad eakatele koju või levib informatsioon abipakkumise kohta koguduses suust suhu. Teiste seas muretseb oma liikmete toimetulemise pärast Tartu Jaani kogudus. Õpetaja Triin Käpp kinnitas Eesti Kirikule, et hetkel ...

Tunnustus usuteaduskonna teadlasele

Tartu ülikooli usuteaduskonna religiooniuuringute nooremteadur Indrek Peedu (fotol) pälvis Euroopa Teaduse ja Teoloogia Uurimise Ühingu (ESSSAT) 2020. aasta teadustöö auhinna. ESSSAT on 1980. aastatel asutatud religiooni ja loodusteaduste suhete uurimisele pühendatud teadusselts. Selle liikmeteks on eri uskkondadesse kuuluvad, aga ka mitteusklikud loodusteadlased, filosoofid, ajaloolased ja teoloogid peaaegu kõikidest Euroopa riikidest. Tegevuse eesmärgiks on ...

Epideemia maailma kirikuelu mõjutamas

Eriolukorra aegne jumalateenistus Robbianos Põhja-Itaalias. Preester Giuseppe Corbari on asetanud tühjadele kirikupinkidele koguduse liikmete pildid, mille ta endale varasemalt oli palunud saata. Internet. Koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 pandeemia on segi paisanud ka usuelu ja ajendanud kirikuid ühiskondlikel teemadel sõna sekka ütlema. Suletud kirikud Uue koroonaviirusega on nakatunud juba üle miljoni inimese. Umbes pool maailma elanikest elab aga riikides, ...

Solidaarsus põhineb kristlikul ligimesearmastusel

Tuleviku tajumine läbi oma lähedaste inimeste elude on vanaduse suur väärtus, leiab peagi oma 80. sünnipäeva tähistav professor Marju Lauristin. Foto pärineb 2014. aastast. Ave Mõistlik , Vikipeedia 7. aprillil tähistab 80. sünnipäeva Marju Lauristin. Sünnipäevaintervjuu hinnatud sotsiaalteadlase, õppejõu ja avaliku intellektuaaliga tuli kujunenud olukorda arvestades 19. märtsil teha telefoni teel. Ka vestluse ajal ei saanud koroonaviiruse põhjustatud kriisist mõistagi ...

Oikumeeniline kohtumine Tallinnas

Pildil (vasakult) Andris Krauliņš (Läti ELK), Riina Solman, Triin Salmu, Mari-Anna Auvinen (Soome Oikumeeniline Nõukogu), Anne Burghardt. Haldi Leinus 10.–12. märtsini said Tallinnas kokku Põhjamaade ja Baltikumi oikumeeniliste sekretariaatide esindajad, et teha kokkuvõtteid möödunud aastast ning arutleda ühtsuse ja lepituse teemade üle. Üritus lõppes vahetult enne seda, kui koroonaviiruse levimine hakkas ka rahvusvahelist kirikuelu tõsiselt piirama. Leppimisest ja ...

Solidaarsuseaeg

Möödunud nädalal rakendasid paljud Euroopa riikide valitsused uusi meetmeid koroonaviiruse Covid-19 levimise tõkestamiseks. Nendele lisanduvad organisatsioonide ja üksikisikute poolt endile vabatahtlikult seatud piirangud. Väga suurt mõju on toimuv avaldanud ka usuelule. Esmalt Itaalias ja nüüd juba mitmes teiseski riigis on kõik avalikud jumalateenistused ja kiriklikud talitused ära jäetud. Teistes maades on kirikud rakendanud ettevaatusabinõusid. Näiteks on ...

Inglismaa kirikueluga tutvumas

Eesti vaimulikud Briti parlamendi ülemkoja hoones. Hoonet tutvustas neile ülemkoja liige Rochesteri piiskop James Langstaff (keskel). Erakogu Grupp EELK vaimulikke käis tutvumas kirikueluga Inglismaal Rochesteri piiskopkonnas. Porvoo osaduskonna kaudu on EELK-l altari- ja kantsliosadus muu hulgas Briti saarte anglikaani kirikutega. EELK partneriks Inglise kirikus on saanud Rochesteri piiskopkond. Vastavalt 2016. aastal Rochesteri piiskopi James Langstaffi ja meie ...