Kõik autori postitused

Kõrvalised keskkonnateemad

Lõppenud suvi oli Eestimaal ilus. Seevastu suurt osa Euroopast tabas kaks harvaesinevat kuumalainet ning ka mujal maailmas võib täheldada ekstreemsete ilmastikunähtuste sagenemist. Enamik eksperte seostab seda inimtekkelise kliimamuutusega. Seetõttu pole ime, et kliimaprobleemid, kuid ka näiteks liigirikkuse vähenemine on Lääne-Euroopas muutunud tähtsaks poliitiliseks küsimuseks. Toimuvad suured meeleavaldused ning keskkonnakriisidele lahenduste otsimine on ka ...

Vaimulikku pärandit hoides

Saardes tähistati 21. septembril kiriku taaspühitsemise 160. aastapäeva. Praeguses asupaigas on Saardes pühakoda paiknenud XVII sajandi lõpust peale. 1857 lammutati aga senine kirik tolleaegse kirikuõpetaja Christian Lenzi initsiatiivil, et teha ruumi uuele ja ruumikamale. Too pühitseti 20. septembril 1859 vana kalendri järgi. Selle sündmuse meenutamine algas Saardes laupäeval lasteüritusega. Järgnes kontsert-jumalateenistus ning õhtul said huvilised kuulata loengut ...

Tallinna soomlaste pidupäev

EELK Tallinna Soome Püha Peetruse kogudus pidas 14. septembril oma 30. sünnipäeva. Rootsi-Mihkli kirikus toimus pidulik jumalateenistus, kus teenisid koguduse õpetaja Hannele Päiviö, soome turistide kaplan Tallinnas Markku Päiviö ning EELK piiskop Tiit Salumäe. Jutlustas Soome kiriku välissoomlaste töö juht pastor Mauri Vihko, organist oli Ulla Krigul ning liturgilise tantsu esitas Tallinna ingerisoomlaste seltsi rahvatantsurühm Katajaiset Elena Kalbuse ...

Sõnavabaduse kiituseks

Rain_Soosaar_oige copy

Sõnavabaduse kaitsmisest räägitakse viimasel ajal palju. Seejuures nõutatakse aga õigust ennast vabalt väljendada sageli ainult oma mõttekaaslastele. Ometi peaksime samavõrd järjekindlalt kaitsma ka nende inimeste sõnavabadust, kellega me üldse nõus ei ole. Esiteks tuleb sageli ette, et üldiselt enesestmõistetavaks peetud seisukohad osutuvad lõpuks valeks. Nii võib juhtuda, et ühiskonna ees olevad ohud või võimalused jäävad märkamata. Seetõttu on väga oluline, et ...

Pühendunud tõlkija avardab eestlaste maailmapilti

Lindepuu1

Teenekas tõlkija Hendrik Lindepuu armastab poola kultuuri ja hindab selle aluseks olevaid kristlikke väärtusi. Hendrik Lindepuu (60) on Eesti kultuurihuvilisele publikule ammu tuntud poola kirjanduse tõlkijana. Lindepuule tänavuse Transatlantyku tõlkeauhinna andmine näitab aga, et tema töö on tähelepanu äratanud ka raja taga. Tõlkija enda sõnul on tegemist suurima tunnustusega, mis on talle seni osaks saanud. 2005. aastast igal aastal välja antud Transatlantyk on nimelt ...

Kirg, anne ja kutse hoiavad kiriku küljes

Rein Külm on põline tartlane, tunneb oma kodulinna kultuuriväärtusi ja ajalugu. Teoloogia akadeemias õppinuna võiks ta Lauliku sõnu kasutades öelda: Issanda võimsus ja ilu on tema pühamus (Ps 96:6). Kohtun pensionärist sisearhitekti Rein Külmaga tema kodus ja satun otsekui muuseumisse. Seintel on tapeeti vaevalt näha – igal pool ripuvad pildid. Rein näitab uhkusega raamitud ajaloolist dokumenti, isa Kristjan Külma leeritunnistust möödunud sajandi algusest. Leeris käis isa ...

Partnerkirik meenutas II maailmasõja puhkemist

1. septembril möödus 80 aastat Natsi-Saksamaa kallaletungist Poolale, mis vallandas II maailmasõja. Mälestustseremooniast Varssavis võtsid osa Saksamaa kantsler Angela Merkel, USA asepresident Mike Pence ning palju teisi kõrgeid riigitegelasi. Aktiivselt tähistasid aastapäeva aga ka nii Poola kui Saksamaa kristlased. Lisaks ühisele suurele oikumeenilisele jumalateenistusele Berliini toomkirikus toimus mõlemas riigis hulk teisigi ettevõtmisi. Teiste seas osales sõja alguse ...

Baltimaade piiskopid pidasid nõu

26.–28. augustini Vilniuses toimunud Balti riikide luterlike piiskoppide kohtumisel arutati kirikute päevaprobleeme ning osalemisvõimalusi rahvusvahelises kirikuelus. EELKd esindasid peapiiskop Urmas Viilma, piiskopid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe, kantsler Andrus Mõttus ning välissuhete assessor Kadri Põder. Üheks kirikujuhtide poolt arutatud teemaks oli Baltimaade kirikute rahvusvaheline suhtlus. Nimelt on erinevalt EELKst Läti ja Leedu luterlastel aktiivsed ...

Represseeritud vaimulike mälestuseks

vaimulikest_usumärtrid

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) on välja andnud raamatu nõukogude režiimi ohvriteks langenud vaimulike elulugudest. Raamat „Eesti vaimulikest usumärtrid 1917–1991“ on välja antud EKNi teema-aasta „Eesti usk“ raames. Tõsi, pealkirja valik ei näi olevat õnnestunud. Paljude hukkunud vaimulike puhul pole nimelt selge, kuivõrd nende represseerimine usuliste põhjustega seotud oli. Tundub, et sageli mängis olulist rolli hoopis ühiskondlik tegevus, sealhulgas kuulumine ...

Baltimaade piiskoppide kohtumine Leedus

vilnius1

Leedus Vilniuses kohtusid 26.–28. augustini Balti riikide luterlike kirikute piiskopid. Avapäeval tähistati üheskoos Leedu luterlaste ülemkarjase Mindaugas Sabutise sünnipäeva ning ka 30 aasta möödumist Balti ketist. Sel puhul tehtud ühispildil Martin Lutheri kuju juures on (vasakult) peapiiskop Sabutis, tema abikaasa Vilma Sabutienė, Läti luterliku kiriku õpetaja Andris Krauliņš, Daugavpilsi piiskop Einārs Alpe, Liepāja piiskop Hans Martin Jönsson, Liepāja piiskop emeeritus ...

Lootus meie ajaloost

Sel aastal möödub 30 aastat kommunistliku režiimi kokkuvarisemisest Ida-Euroopas. Juunis meenutati seetõttu „Solidaarsuse“ valimisvõitu Poolas, ees ootavad Berliini müüri langemise ja Tšehhoslovakkia sametrevolutsiooni aastapäevad. Siiski ei näi need tähtpäevad pälvivat nii suurt avalikkuse tähelepanu, kui nende ajaloolist tähtsust arvestades eeldada võiks. Sama võib öelda ka äsjase Balti keti 30. aastapäeva kohta, sest eriti palju suuri üritusi sel puhul ju ei korraldatud. ...

Mõtteainet pakkuv näitus

Rain_Soosaar_oige copy

Tartu linnamuuseumi näitus „Kirikust kristallipoodi. Mitut usku Tartu“ on mitmes mõttes külastamist väärt. Siit ei saa nimelt mitte ainult teadmisi usuelu muutumisest Emajõelinnas viimase saja aasta jooksul, vaid ka rohkesti mõtteainet praeguse kirikuelu kohta. Tõsi, kirikuinimesele võib kuraatorite lähenemine harjumatu ja võõristavgi tunduda. Esimesele iseseisvusajale pühendatud väljapanekus keskendutakse nimelt tollal mõnedes haritlaste ringkondades levima hakanud huvile ...

Kogukond hindab Valga kirikut

Valga Peetri-Luke koguduse elu märksõnadeks on kiriku remont ja koostöö kogukonnaga. Suveperioodil saavad valgalased oma linna uhkuseks olevat Ladegasti orelit kuulda mitte ainult jumalateenistustel, vaid ka kontsertidel. Viimane neist toimus 6. augustil, kui esines Soome organist Marko Kupari. Üle nelja aasta oli pill pakitud ehituskilesse, et kaitsta seda ehitustolmu eest. Nüüdseks on kate kõrvaldatud ning pill läbinud ka korralise hoolduse ja häälestuse. Koguduse ...

Eesti muslimite inimlik pale

islam1

Islamiga seonduv pakub tänapäeva Eesti inimestele teadagi suurt huvi. Seetõttu on avalikkuses juba omajagu tähelepanu pälvinud ka Ege Lepa 25. märtsil Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitstud doktoritöö teemal „Eesti islamikogukonna dünaamika pärast taasiseseisvumist“. See põhineb intervjuudel, mida töö autor tegi 2015–2017 peamiselt Tallinnas Keevise tänaval tegutsevas Eesti islami keskuses koos käivate muslimitega. Pettuma peavad aga need, kes otsivad Lepa doktoritööst ...

Sündmusterohke suvi

Ühelt poolt on suvi koguduseelus vaikne aeg. Ehkki jumalateenistusi peetakse nagu tavaliselt, on see aastaaeg nii mõneski koguduses üsna üritustevaene. Paljud kiriku töötegijadki on puhkusel. Teisal on suvi aga hoopis üpris sündmusrikas. Eriti tasub mainida õige paljudes kohtades toimuvaid kirikukontserte. Muu hulgas on sel suvel juba mitmes Eesti pühakojas olnud heategevuskontserdid Türi koolipoisi Rasmus Juhansoni taastusravi toetuseks. Peale selle on suvekuud sobilikud ...