Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Rahvahääletus Eestis, kus kristlus oli au sees

Usuõpetuse teemalise rahvahääletuse tulemused valdade, linnade ja alevite kaupa on hõlpsalt kättesaadavad, sest need avaldati ajakirjas Eesti Statistika (1923, nr 14(3)). Neid uurides torkab kõigepealt silma, et peaaegu kõikides setu, rannarootsi ja vene enamusega valdades oli toetus usuõpetusele väga kõrge – enamasti isegi üle 90%. Eestlaste seas oli poolehoid usuõpetusele harva nii üksmeelne. Ometi olid nemadki tollal veel üles kasvanud keskkonnas, kus kristlust ...

Sada aastat Läti luterlikku kirikut

Hetk piiskoppide Kārlis Irbe ja Peter Harald Poelchau ametisse seadmiselt 16. juulil 1922.  Vikipeedia Läti luterlastel on tänavu palju põhjust minevikku vaadata. Lisaks reformatsiooni Vana-Liivimaale jõudmise 500. aastapäevale tähistatakse just tänavu ka Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) 100. sünnipäeva. Raske algus Läti varasem kirikulugu ei erine märkimisväärselt meie omast. Kirikul olid siin teatavasti suured teened emakeelse hariduse ja kirjakultuuri ...

Rinalds Grants  saab Riia abipiiskopiks

Abipiiskop aitab leevendada peapiiskopi töökoormust. Praegu on lisaks peapiiskop Jānis Vanagsile Läti Evangeelses Luterlikus Kirikus (LELK) ametis kaks piiskoppi: Liepāja piiskop Hans Martin Jönsson ja Daugavpilsi piiskop Einārs Alpe. Iga piiskop võib aga vajadusel ametisse nimetada ka abipiiskopi, kes on piiskoppide kogu hääleõiguseta liige. Tema volitused lõpevad, kui ametist lahkub teda määranud piiskop. Otsust Riia abipiiskopi ametikoha loomisest põhjendas ...

Rahvaloenduse tulemusi oodates

Kristjan Luhamets. EELK kirikurahva seas pöörati üsna suurt tähelepanu äsjasele rahvaloendusele, sest selle tulemused peaksid muu hulgas andma aimu ka luterlaste osakaalust Eesti rahvastikus. Tõsi, päris üheselt see EELK kandepinda meie ühiskonnas hinnata ei võimalda. Tunnen näiteks isiklikult inimesi, kes end luterlasteks peavad, ent samas EELKst rõhutatult distantseeruda tavatsevad. Teisalt aga neidki, kes pole kristlased ega mõnikord isegi ristitud, ent luteri ...

Koroonakriis Läti moodi

Oktoobris ja novembris tabas Baltimaid järjekordne uue koroonaviiruse laine. Mõtteainet pakub aga asjaolu, et nii kriisi raskus, üldsuse reaktsioon kui valitsuse rakendatud meetmed olid Lätis meie omadest üsna erinevad. Näiteks eestlased suhtusid nakatumisnäitaja tõusu esialgu üsna rahulikult. Läti tervishoiueksperdid kritiseerisid valitsust aga juba oktoobri algul tegevusetuse pärast, rõhutades, et see tähendab mängimist inimeludega. Valitsusele avaldasid survet ka ...

Rändekriis pakub mõtteainet

Sündmused Poola-Valgevene piiril tuletavad taas meelde, et maailm on väike. Isegi üpris kaugetes maades toimuv ei jää sageli mõjutamata meidki. Juba mitmendat kuud on nimelt tuhanded peamiselt Iraagi Kurdistanist ja mujalt Lähis-Idast pärinevad immigrandid üritanud Valgevene kaudu ebaseaduslikult Euroopa Liitu pääseda. Neid toetavad aktiivselt Valgevene ametivõimud, kes loodavad sel viisil survestada Euroopa Liitu leevendama riigi vastu kehtestatud ...

Poola saab naispastorid

Hetk hääletuselt naiste pastoriks ordineerimise üle. Oma hääle annab diakon Halina Radacz. Luteranie.pl. Poola luteri kirik hakkab peagi pastoriks ordineerima ka naisi. Vastava otsuse tegi Poola Evangeelse Augsburgi Usutunnistuse Kiriku sinod 16. oktoobril. Poolt hääletas 45 saadikut, vastu oli 13 ja erapooletuks jäi üks. Otsus jõustub järgmise aasta esimesest jaanuarist. Poola luteri kiriku pea piiskop Jerzy Samiec avaldas Luterliku Maailmaliidu veebilehe ...

Koduplaneeti päästmas

31. oktoobrist 12. novembrini toimub Šotimaal Glasgow’s järjekordne ÜRO kliimamuutuste tippkohtumine. Kogu maailmast sõidavad sinna kokku eksperdid ja riigijuhid, et arutada meetmeid kliima soojenemise peatamiseks. Enamik teadlastest kinnitab, et eelkõige peab vähendama fossiilsete kütuste nagu kivisöe, nafta ja maagaasi põletamist. Selle asemel tuleks kasutusele võtta keskkonnasõbralikumad energiaallikad, ent üleöö seda paraku teha ei saa. Alternatiiviks oleks ...

LELK liitub konservatiivsete luterlaste maailmaliiduga

Hiljutisel Läti luterlaste sinodil langetati otsuseid, millel on suur kaal kiriku välissuhete seisukohast. Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) kirikukogu nimetatakse üldsinodiks. Tavaliselt koguneb see üks kord nelja aasta jooksul. 2020. aastal toimuma pidanud LELK-i 28. sinod lükati pandeemia tõttu edasi ja peeti lõpuks tänavu 6. augustil Kuramaal Roja lauluväljakul. Seekordse sinodi otsustest pälvisid rahvusvahelist tähelepanu otsused lahkuda Euroopa Evangeelsete ...

Kodaniku vastutus

Vaktsiinide kasutuselevõtt pole suutnud COVID-19 epideemiat summutada, mistõttu on ikka veel põhjust olla valvas ja ettevaatlik. Iga kodaniku panusest sõltub, kui palju ohvreid uus koroonaviirus veel nõuab. Tõsi, olukord on ikka veel mõnevõrra harjumatu. Uskusime ju, et ajad, mil inimesed surid tuhandete kaupa nakkushaigustesse, on jäädavalt minevikku vajunud. Tänapäeval peaks riigivõim ometi piisavalt tõhus olema, et mis tahes ohtliku tõve levikut hõlpsasti ...

Poola katoliiklus on kriisis

Ühes Euroopa kõige katoliiklikumas riigis maadleb kirik noorte usuleiguse, poliitilistest vastuoludest tulenevate pingete ning kõlbeliste skandaalidega. Teistmoodi noored Poola on põhjusega kuulus oma elanike religioossuse poolest. Tänapäeva Euroopas on tõepoolest haruldane, et 9/10 elanikest peab ennast kristlasteks ning üle kolmandiku täiskasvanuist pühapäeviti kirikus käib. Viimastel aastatel toimunu näitab aga, et see ei pruugi nii jääda enam kuigi kauaks, sest ...

Koroonakriisi õppetunnid

Nüüdseks juba üle aasta kestnud COVID-19 epideemia on teinud meie ühiskonna kohta ilmsiks nii mõnegi ebamugava tõe. Juba pelgalt see on mõtlemapanev, et epideemia puhkemist ei suudetud selle algfaasis edukalt ohjeldada. Et see oli täiesti võimalik, näitavad ju mitte ainult Hiina ja Vietnami, vaid ka demokraatlike riikide, nagu näiteks Taiwan, Austraalia ja Uus-Meremaa, kogemused. Euroopas aga jäi nähtavasti puudu nii riigivalitsejate otsusekindlusest kui kodanike ...

Euroopa usukaugete maade minevikust

Kirikusse mittekuuluvate inimeste osakaal Saksamaa 2011. aasta rahvaloenduse järgi. Selgelt eristub riigi idaosa, kus 1945–90 olid võimul kommunistid, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26833561Michael Sander. Lisaks Eestile paistavad kristlaste vähese osakaalu poolest rahvastikus meie maailmajaos silma ka Saksamaa idaosa (endine SDV) ja Tšehhi. Viimati nimetatud kaks maad eristuvad aga omakorda ateistide suure osakaalu poolest. Nimelt väitis 2008. aastal ...

Kui rahvast ei suudeta veenda

Katoliku kiriku sõna maksab ühiskondlikes ja poliitilistes küsimustes üha vähem. Eriti ilmekalt annavad sellest tunnistust mitmes sügavate katoliiklike juurtega riigis juba tehtud või kavatsetavad seadusemuudatused, mis käivad risti vastu kiriku selgelt väljendatud seisukohtadele. Nii kiideti äsja Hispaania parlamendis heaks eutanaasia legaliseerimine. Teisisõnu võidakse seal peagi lubada parandamatu ja piinarikka haiguse käes oleva patsiendi elu lõpetamine, kui too ...

Perekonna mõiste tulipunktis

Abielu ja perekonda puudutavad küsimused on just kirikute initsiatiivil omandanud mitmes Ida-Euroopa riigis suure poliitilise tähtsuse. See kehtib ka Läti kohta, kus viimastel kuudel on kirglikult vaieldud perekonna mõiste fikseerimise üle põhiseaduses. Asi sai alguse Läti põhiseaduskohtu poolt mullu 12. novembril tehtud otsusest, mille kohaselt on õigus vanemapuhkusele ka lapsevanema samasoolisel partneril. Seda põhjendati lapse heaolu tagamise vajadusega ning ...