Kõik autori postitused

Põlvamaal hävis ristimets

Ristimärk puutüves. Vikipeedia Maausuliste ja teiste rahvapärandi kaitsjate seas on tekitanud pahameelt Põlva lähedal Tännassilma külas kasvanud Viglasoo ristimetsaga toimunu. Ristimetsadeks nimetatakse metsatukkasid, kus kasvavatele puudele on matusekommete osana riste lõigatud. Folklorist Marju Kõivupuu on kirjutanud, et sellel Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis levinud taval oli varasemalt maagiline otstarve; näiteks usuti, et nii välditakse surnute hingede ...

Rahvahääletus suhtumist kirikusse peegeldamas

Usuõpetuse rahvahääletuse tulemused erinesid piirkonniti märkimisväärselt. Kaart ajakirjast Eesti Statistika nr 14(3), 1923. Eestis 1923. aastal toimunud usuõpetuse rahvahääletuse tulemused annavad tunnistust märkimisväärsetest piirkondlikest erinevustest hoiakutes luteri kiriku suhtes. Ilmnes, et rahva suhtumine kirikusse oli üldiselt palju soodsam kui iseseisvusaja algpäevil domineerinud vasakpoolsetel poliitikutel. Ent üksmeelselt usuõpetuse algkoolidesse viimist ...

Kirikud ootavad teelisi

Kanepi kirik on üks neist, mis suvel peaaegu iga päev teelistele avatud on. Arhiiv Enamasti tuleb Eesti pühakodadega tutvumiseks kogudusega eelnevalt ühendust võtta, ent mõnel pool on kirikute uksed lahti peaaegu iga päev. Turismiinfopunktidesse on jõudnud tänavune „Teeliste kiriku“ brošüür, kust huviline leiab 450 pühakoja lühitutvustused eesti ja inglise keeles. Kodulehel teelistekirikud.ekn.ee on sama informatsioon lisaks ka prantsuse, rootsi, saksa, soome ja vene ...

Kultuurisuvi ei jää tulemata

Tänavune suvi tuleb seoses koroonaviiruse levimisega ka Eestis tavalisest erinev. Paljudele eestlastele on eriti kurvastav küllap see, et ei toimunud suuri avalikke jaanitulesid. Aegsasti lükati järgmisesse aastasse edasi ka suurüritused, mis eeldasid põhjalikumaid ettevalmistustöid, teiste seas EELK kirikupäev ja vaimulik laulupäev „Rõõm üle maa“. Pidamata jäävad ka mõned kontserttuurid, näiteks juulikuus kaheksas kirikus toimuma pidanud „Kukerpillid kukega ...

JäPe tuleb taas

Alanud on registreerumine tänavusele kristlikule noortefestivalile „Järgmine peatus“ ehk JäPe, mis toimub 21.–23. augustini Pilistveres. Festivalile on oodatud noored alates 13. eluaastast, 13–17-aastased vajavad seejuures vanemate kirjalikku nõusolekut. Osavõtu eest tuleb maksta juunis 30, juulis 35 ja augustis 40 eurot. Registreerida saab festivali kodulehel jape.ee. Samast võib leida ka üksikasjalikke juhtnööre osa võtta soovijatele. Tõsi, programmi kohta on ...

Leinapäeva küsimused

Kuigi juuniküüditamisest on nüüd möödas juba 79 aastat, pöörab avalikkus jätkuvalt suurt tähelepanu selle traagilise sündmuse meenutamisele. Nagu igal aastal, nii toimusid ka seekord üle Eesti arvukad mälestustseremooniad, teema võeti jutuks pühapäevastel jumalateenistustel ning sotsiaalmeedias jagati päevakohaseid mõtteid ja sugulaste mälestusi. Kuid vähe pöörame tähelepanu sarnastele inimsusevastastele kuritegudele, mis tänagi kaugetes maades aset leiavad. Kui ...

Viirus ei säästa kirikuid

Sellest Maini-äärses Frankfurdis asuvast palvemajast sai alguse uue koroonaviiruse nakkuspuhang. Internet. Saksamaalt ja USAst on teada mitu juhtumit, kus uus koroonaviirus on levinud koguduste kaudu. Viimastel nädalatel on COVID-19 epideemia uuteks tulipunktideks saanud Venemaa, India ja Ladina-Ameerika. Enamikus Lääne-Euroopa maades ja Põhja-Ameerikas näitab haiguspuhang aga juba vaibumise märke. Kogu ühiskonda hõlmavate piirangute kehtestamise asemel on neis ...

Läti luteri kirik stalinismi haardes

LELKi peapiiskop Gustavs Tūrs valis kiriku säästmiseks koostöö kommunistlike võimudega. Vikipeedia. Stalini aeg pani ka meie lõunanaabrite luteri kiriku raskete valikute ette. Üksikasjaliku ülevaate Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) käekäigust aastatel 1944–50 on kirjutanud Helsingi ülikooli kirikuloo professor Jouko Talonen (snd 1953). Järgneva aluseks on tema teemakohase doktoritöö põhjal avaldatud populaarteaduslik käsitlus (Jouko Talonens. Baznīca staļinisma ...

Ilmus muinsuskaitse aastaraamat

Muinsuskaitseameti välja antud teoses leiab rohket kajastamist ka pühakodade temaatika. 2019. aasta muinsuskaitse aastaraamatut on võimalik soetada muinsuskaitseametist ning Apollo ja Rahva Raamatu kauplustest.  Tegemist on artiklikogumikuga, mis annab ülevaate eelmise aasta olulisematest muinsuskaitsevaldkonnaga seotud sündmustest nii arhitektuuri, kunsti, arheoloogia kui linnaruumi arendamise alal. Muu hulgas leiab kajastamist ka pühakodadega seonduv. ...

Raamat evangeeliumi tõest

Eesti keeles on nüüd interneti vahendusel kättesaadav Fredrik Gabriel Hedbergi menuteos „Usuõpetus õndsuseks“. Hedberg (1811–1893, pildil) oli Soome kirikuõpetaja ja evangeelse äratusliikumise rajaja. Olles algul mõjutatud pietistidest, kritiseeris ta hiljem mitmeid nende seisukohti Martin Lutheri õpetusele tuginedes. Kõnealune raamat ilmus 1843. aastal. Vormiliselt on tegemist Efesose kirja esimese peatüki kommentaariga, sisuliselt aga arutlusega päästekindluse ...

Hingetuge saab nüüd internetist

Hiljuti internetiaadressil sinuabi.ee avatud hingehoiuportaal on juba pälvinud kirikurahva seas omajagu tähelepanu. Küsimusi on ajendanud aga see, kes on ettevõtmise taga ja kellele see mõeldud on. Võtsin ühendust projekti koordinaatori Kristiina Krabi-Klenbergiga, kes oli lahkesti nõus sellekohastele küsimustele vastama. Asi sai tema sõnul alguse Eesti Evangeelsete Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu kuuluva 3D koguduse poolt äsjase koroonakriisi alguses ...

Põlva kirik pääseb avariiohust

Tellingud Põlva Maarja kirikus. Põlva Maarja koguduse Facebooki-leht. Aprilli lõpus algas Põlva Maarja kirikus avariiremont. Portaali Eesti Uudised järgi on kavas peatada kiriku võidukaare vajumine ja korrastada katusekonstruktsioone. Tööde tegemiseks kulub 100 000 eurot, millest lõviosa kaetakse omandireformi reservfondist. Lisaks panustasid remonti nn katuserahaga riigikogu saadikud Priit Sibul (Isamaa) ja Tarmo Tamm (keskerakond).Töid teeb Võru ettevõte Edepol ...

Kogudused rakendavad ohutusmeetmeid

Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola kohaliku kristliku Jakobi erakooli sümboolikaga näomaski kandmas. Facebook. Vaimulikud on nakkushaiguste leviku ajal eriti ohustatud, sest puutuvad lähedalt kokku paljude inimestega. Samuti võivad haigused nende kaudu hõlpsasti levima hakata. Eesti Kirikule teemat kommenteerinud EELK vaimulike sõnul võeti uue koroonaviiruse levimise ajal ohtu tõsiselt ning rakendati vajalikke ettevaatusabinõusid. Nii kinnitas Järva praost ja ...

Maailm muutub

Suur osa pandeemiajärgse maailma üle arutlejaist on kindlad, et ees ootavad suured muutused, ehkki nende suuna osas puudub üksmeel. Esiteks mõjub kriis hävitavalt maailmamajandusele, ja seda üsna sõltumata sellest, mida valitsused ette võtavad. Turism, meelelahutus ja mitmed teised tegevusalad, mis paljudele tööd ja leiba pakkunud, ei tule nii või teisiti veel mõnda aega madalseisust välja. Kasvav tööpuudus vähendab aga nõudlust ja seetõttu on suur majanduslangus ...

Eriolukorra lõpp

Võitluses uue koroonaviirusega on Eestil esialgu olnud õnne. Seoses nakkusohu vähenemisega lõppes pühapäeval ka üle kahe kuu kestnud eriolukord, ehkki paljud selle ajal kehtestatud piirangud jäävad kehtima ilmselt veel kauaks. Üldiselt on Eesti aga ühiskonnaelu kitsenduste leevendamisel olnud päris julge. Reedene riigipiiride avamine Läti ja Leeduga äratas seetõttu üsna suurt rahvusvahelist tähelepanu. Esirinnas oleme Euroopas ka usuühendustele seatud piirangute ...