Kõik autori postitused

Kui rahvast ei suudeta veenda

Katoliku kiriku sõna maksab ühiskondlikes ja poliitilistes küsimustes üha vähem. Eriti ilmekalt annavad sellest tunnistust mitmes sügavate katoliiklike juurtega riigis juba tehtud või kavatsetavad seadusemuudatused, mis käivad risti vastu kiriku selgelt väljendatud seisukohtadele. Nii kiideti äsja Hispaania parlamendis heaks eutanaasia legaliseerimine. Teisisõnu võidakse seal peagi lubada parandamatu ja piinarikka haiguse käes oleva patsiendi elu lõpetamine, kui too ...

Perekonna mõiste tulipunktis

Abielu ja perekonda puudutavad küsimused on just kirikute initsiatiivil omandanud mitmes Ida-Euroopa riigis suure poliitilise tähtsuse. See kehtib ka Läti kohta, kus viimastel kuudel on kirglikult vaieldud perekonna mõiste fikseerimise üle põhiseaduses. Asi sai alguse Läti põhiseaduskohtu poolt mullu 12. novembril tehtud otsusest, mille kohaselt on õigus vanemapuhkusele ka lapsevanema samasoolisel partneril. Seda põhjendati lapse heaolu tagamise vajadusega ning ...

Paavst ja diktaator

Eestlastegi seas on rohkesti tähelepanu pälvinud Valgevene võltsitud presidendivalimiste järel augustis alguse saanud protestiliikumine. Praeguseks ei toimu seal enam küll suuri, sadu tuhandeid inimesi kokku toonud meeleavaldusi, kuid tagasihoidlikumas vormis jätkuvad igapäevased protestid tänini. Palju mõtteainet pakub seejuures ka kirikute roll. Tõsi, üldiselt ei ole religioon ka Valgevene ühiskonnas kuigi oluline. Suurem osa valgevenelastest kuulub küll Moskva ...

Rahvused tundmatu tuleviku lävel

Eesti rahvusluse elujõust on elavat tunnistust andnud laulu- ja tantsupidude populaarsus. Pildil hetk XIX üldtantsupeo kontserdilt Tallinna Kalevi staadionil (2014). Ivo Kruusamägi, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33933607. Rahvuste mineviku ja tuleviku teema on meilgi viimastel aastatel palju kõneainet pakkunud.  Nii põhjustas seitsme aasta eest elavat vastukaja ajaloolaste diskussioon selle üle, kas võime rääkida ühtse eesti rahva olemasolust ...

Usk valimistulemust mõjutamas

Demokraat Joe Biden (77) kuulutati laupäeval USA presidendivalimiste võitjaks. Temast saab riigi 46. president. Oma võidukõnes ööl vastu pühapäeva kutsus Biden üles lõpetama üksteise vaenlastena kohtlemine. Internet. Ka seekordsete, demokraatide kandidaadi Joe Bideni võiduga lõppenud USA presidendivalimiste puhul ei saa üle ega ümber religiooniteemast.  See pole üllatav, sest võrreldes eurooplastega on ameeriklaste seas märksa rohkem aktiivseid usuinimesi. Selle taga ...

Koroonakriis kirikuelu muutmas

Õpetaja Anne Burghardt vahendab Luterliku Maailmaliidu Euroopa regioonide kirikujuhtide konsultatsioonidel kõneldut, kuidas maailm koroonaviirusega toime tuleb. Arhiiv. COVID-19 epideemia on toonud Euroopa kirikutele nii argiraskusi kui uusi teoloogilisi probleeme. Epideemiaga seonduvat arutati muude küsimuste seas ka Luterliku Maailmaliidu Euroopa regioonide kirikujuhtide konsultatsioonidel, mis leidsid aset internetis. EELK poolt osalesid neil peapiiskop Urmas ...

Eesti misjonärid andsid panuse Aafrika arengusse

Misjonärid ei kuulutanud Aafrikas mitte ainult evangeeliumi, vaid andsid panuse ka rahvahariduse arengusse. Sellel XX sajandi alguses tehtud fotol istub harmooniumi taga Valga lähedalt Kaagjärvelt pärit Karl Lukin (1874–1941), kes tegi misjonitööd Keenias ja Tansaanias. Valga Muuseum, VaM F 2351:6. Kristlik misjon on mänginud Aafrika viimaste sajandite ajaloos kaalukat, ent ka mõneti vastuolulist rolli. Misjonäridena tegutses seal XIX sajandil ja XX sajandi alguses ka ...

Milline on kristlik poliitika?

Kristlikele väärtustele ja neil põhinevale poliitikale viitavad poliitikud ja publitsistid kuu­lutavad sageli eri­nevaid ja üksteisele vas­tukäivaid tõdesid. Ta­suks küsida, kas üldse leidub selliseid arusaamu kristlikest väärtustest, mida tõepoolest suurem osa ristirahvast jagaks. Seejuures tuleks kõigepealt loobuda mistahes katsetest sõe­­luda Piiblist välja ühe­seid lahen­dusi meie aja päeva­poliitilistele küsimustele. Kes seda siiski teeb ja selle põh­jal väita ...

Jumalateenistusele saab sageli vaid autoga

Keskusest eemal asuvatesse kirikutesse on kaugemalt võimalik tulla vaid autoga. Kätlin Liimets. Maakoguduste liikmed pää­se­vad kirikusse sageli vaid ju­hul, kui neil on oma auto. Mõ­nikord organiseerib kiri­ku­liste transportimist aga ko­gudus ise või koguni sponsor. Autota ei saa Ühistranspordiga saab mitmel pool Eestis nüüd tasuta sõita, ent sõidugraafikud on hõredad ning mõnesse kaugesse külasse ei sõida buss enam üldse. Seetõttu on isikliku sõiduauto omamine ...

Monument vastuolu külvamas

Monumentide püstitamise kaudu tavatsetakse sageli defineerida identiteete ja väljendada võimusuhteid. Erandiks ei ole seejuures ka esmapilgul puhtusulise iseloomuga mälestusmärgid. Nii põhjustab Inglismaal praegu poleemikat kava rajada Birminghami äärelinna suur kristlikele palvevastustele pühendatud monument, mis peaks valmides olema 51 meetri kõrgune ja paistma kümne kilomeetri kaugusele. Iga kivi selles esindaks ühte tõestisündinud juhtumit, kus inimene on ...

LMLi Euroopa regiooni nõupidamiselt

22. ja 23. septembril toi­mu­nud konsultatsioonide peateemaks oli koroonakriisi mõju kirikuelule. Luterliku Maailmaliidu (LML) Euroopa liikmeskirikute juhtide seekordne kohtumine toimus pandeemia tõttu interneti vahendusel. Kodu­lehe lutheranworld.org poolt vahendatud kokkuvõtte ko­haselt nentisid osalenud, et kõikides Euroopa regioonides on koroonakriis kiirendanud protsesse, millega kirikud ja ühiskonnad on viimastel aas­tatel silmitsi seisnud. Näi­teks tõstatas ...

Eriolukord tõmbas tähelepanu kunstile

Hetk Keila kihelkonnapäevade ajalookonverentsilt. Vasakul ajaloo­dok­tor Anu Mänd, paremal õp Matthias Burghardt. Keila linna Facebooki-leht. Keila kihelkonnapäevade raa­mes toimunud ajaloo­kon­­ve­rents keskendus see­kord kir­i­kus leiduvatele kunsti­väär­tustele. Kihelkonnapäevi korraldab Keila Miikaeli kogudus koostöös linnavalitsusega teist aastat jär­jest. „Ma arvan, et see on üks vä­ga hea võimalus kogudusena välja paista ja püüda midagi te­ha ka koos nendega, ...

Disaini abil Jumala sõna kuulutamas

Läti luterliku kirikuvalitsuse hoonet ehib piiblisalmist Jh 10:9 inspireeritud sõnum. LELK-i koduleht. 3. septembrist ehib Riia va­na­linnas Jakobi kiri­ku naab­ruses asuva Läti Evan­geel­se Luterliku Kiriku (LELK) ki­ri­ku­valitsuse seina tekst „Kristus: Mina olen uks. Kes läheb sisse minu kaudu, see pääseb“. Tegemist on osaga projektist „Religioosne tekst kaasaegse keskkonnaobjektina“, mis al­ga­­ta­ti lu­ter­li­ku kiriku poolt seo­­ses 500 aasta möö­du­misega ...

Miks kristlased meie ajal kirikust eemale jäävad

Maailma kristlikus meedias kõneainet pakkuvate pedo­fiilia­skandaalide tõttu on kannatada saanud paljude katoliiklaste usaldus oma kiriku vastu. Ent on ka teisi põhjusi, miks paljud sii­rad ja tulised kristlased meie ajal kirikust eemale jäävad või ko­guni usu kaotavad. Sageli on ajendiks pe­ttu­mine inimestes, kelle kaudu ris­ti­usku tundma õpitud on. Tä­napäeval liituvad inimesed kogudusega ju sageli suuresti isiklike mõjutuste ajel. Kui aga re­­ligioosseks ...

Toomas Nigola teenib kirikut meediatööga

Toomas Nigola (vasakul) on oodatud külaline Eesti Kiriku toimetuses. Pildil intervjueerib teda toime­taja Rain Soosaar. Liina Raudvassar. Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola on üks neist EELK vaimulikest, kes lisaks teoloogilisele haridusele saab kirikut teenida ka oma teise eriala kaudu. Sel aastal tunnustas kirik teda meediapreemiaga. Toomas Nigola on nimelt lõpetanud ka Tartu ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal ning kasutab omandatud teadmisi kiriku ...