Kõik autori postitused

Tulevikule mõeldes

Tänavapilti jõudnud valimisreklaamid panevad argiaskeldustega hõivatud inimesi muu hulgas ehk rohkem mõtlema ka Eesti ja kogu maailma tulevikule. Üsna mitmed erakonnad väidavad nimelt, et nad paluvad valijatelt mandaati pikaajalise strateegia elluviimiseks. Sellesse tuleks suhtuda skeptiliselt, sest juba nelja aasta pärast võivad võimule tulla hoopis teised poliitilised jõud, kes senisele poliitikale kriipsu peale tõmbavad. Lisaks sellele ei saa erakonnad tavaliselt oma ...

Kiriklik meedia kogukonda loomas

Rain_Soosaar_oige copy

Eesti Kirik ja teised kiriklikud meediaväljaanded täidavad mitmeid rolle, millest üheks olulisimaks on kahtlemata kiriku seisukohtade vahendamine laiemale üldsusele. Ent unustada ei tohiks ka nende tähtsust kirikuinimeste ühteliitmisel. Ühisidentiteedi tekkimise aluseks on nimelt suhtlemine. Kui inimesi on palju, ei saa see aga toimuda vahetult, vaid ainult massikommunikatsiooni abil. Heaks näiteks on rahvusluse esiletõus XIX sajandil. Tuhandete väga erinevate inimeste ...

Ungari kogemustest tasub õppust võtta

Risti koguduse õpetaja Annika Laats võttis augusti lõpus osa Ungaris sealse evangeelse luterliku kiriku Põhja piiskopkonna vaimulike konverentsist. See oli hea võimalus saada aimu hõimurahva kiriku- ja ühiskonnaelus toimuvast. Ungari 10 miljonist elanikust peab end luterlaseks umbes 200 000, liikmesannetajaid on Laatsi sõnul luterlikul kirikul 80 000. Samas on tegemist ühega kolmest nn ajaloolisest kirikust, millel on suhetes riigiga eristaatus. Ungari luterlastel on kolm ...

80 aastat osadust Inglise Kirikuga

80

Tallinna toomkoguduse lõikustänupüha jumalateenistus oli sel aastal eriti esinduslik. Kaasa teenisid nimelt Porvoo osaduskonna 14 liikmeskiriku esindajad, sealhulgas seitse piiskoppi. Tallinna olid nad tulnud, et osaleda järjekordsetel osaduskonna konsultatsioonidel. Ühtlasi tähistati aga ka 80 aasta möödumist täieliku osaduse loomisest Inglise anglikaani kiriku ning Eesti ja Läti luterlike kirikute vahel. Minevikku meenutades Inglise Kirik oli juba XX sajandi algusest ...

Arutati kristliku meedia probleeme

raado7synna9

Raadio 7 eestvõtmisel toimus 13. oktoobril Tallinnas Energia avastuskeskuses konverents, mis oli pühendatud Eesti kristliku meedia taasloomise 30. aastapäevale. Nimelt just 1988. aastaks olid poliitilised olud meil muutunud nii vabaks, et taas sai hakata välja andma usulist ajakirjandust. Esimeste kristlike lehtede seas olid tollal EELK Võru praostkonna Sõna ja Saarte praostkonna Pühapäev. Üleskutse koostööks Konverentsil oli olevikust ja tulevikust siiski rohkem juttu kui ...

Raadio 7 muudab elusid

Aan2

Neil päevil oma 25. sünnipäeva tähistav Raadio 7 on toonud kristliku usu juurde paljusid Eesti inimesi. Sünnipäevapeost osavõtnud said raadiojaama minevikust põhjaliku ülevaate. Muu hulgas räägiti, et juba 1988. aastal saanud üks Rootsi pastor seenelkäigu ajal Jumalalt sõnumi, et Eestisse tuleb rajada kristlik raadiojaam. Suure panuse selle mõtte teokstegemisse andsid Rootsi kristlik IBRA Radio ning väliseestlasest nelipühi pastor Allan Laur (1945–2004). 1. oktoobril 1993 ...

Kirik ja Läti valimised

Läti luterlik kirik uuris üldvalimiste eel erakondade seisukohti usku ja moraali puudutavates küsimustes. Parlamenti pääses vähemalt kaks parteid, mille vaated on kiriku omadele lähedased. 6. oktoobril peetud 13. seimi valimiste tulemusel pääses parlamenti seitse parteid. Oodatult võitis sotsiaaldemokraatlik erakond Koosmeel, mida toetavad peamiselt venekeelsed valijad. Uue valitsuse moodustavad aga tõenäoliselt väiksemad, lätikeelset elanikkonda esindavad parteid. Kirikuga ...

Paavsti visiidi vastukajad

Rain_Soosaar_oige copy

Paavsti külaskäik andis maailma ajakirjandusele üle mõne aja põhjust Baltimaadele tähelepanu pöörata. Ühtlasi saime ka aimu selle kohta, mis välismaa vaatlejale meie ühiskondlikus ja kirikuelus kõige rohkem silma torkab. Tõsi, teiste Franciscuse seni tehtud visiitidega võrreldes pälvis Baltikumi oma küllaltki vähe maailma meedia tähelepanu. See on ka mõistetav, sest eelmised külaskäigud on toimunud riikidesse, mis on paistnud silma oma rahvusvahelise kaalu, piirkonnas ...

Katoliku kirik löögi all

Jätkuvalt pakuvad kõneainet roomakatoliku kirikuga seotud seksuaalsete kuritarvituste skandaalid, mis puudutavad riike kogu maailmas. Asjasse on segatud ka kõrgeid vaimulikke. Hiljuti pälvis sellega seoses erilist tähelepanu USAs, Austraalias ja Tšiilis toimunu. 25. septembril esitles oma raportit aga Saksamaa katoliku kirik. Tulemused olid jahmatavad. Tehti kindlaks, et alates 1946. kuni 2014. aastani on alaealisi seksuaalselt kuritarvitanud vähemalt 1670 vaimulikku (4,4% ...

Koostöö turvalisuse tagamiseks

RohtmetsPriit2017jaan_reformatsioonikoosolekul_f.TPikkur

Kogudused, kes soovivad anda oma panuse kogukonna ja ühiskonna hüvanguks, saavad seda nüüd teha oma esindajate kaudu maakondlikes turvalisuse nõukogudes. Teatavasti on maavalitsused selle aasta algusest likvideeritud ning nende ülesanded üle antud omavalitsusliitudele ja maakondlikele arendusorganisatsioonidele. Et neil oleks hõlpsam sisejulgeoleku küsimustega tegelda, ongi siseministeeriumi toel maakondlikud turvalisuse nõukogud ellu kutsutud. Siseministeeriumi poolt ...

Väitekiri haiglahingehoiust

Tartu ülikooli usuteaduskonnas väitles end 24. augustil doktoriks Liidia Meel. Töö teemaks oli „Interdistsiplinaarse meeskonnapõhise hingehoiu mudel Eesti tervishoiuasutustele“. Juhendajaks oli usuteaduskonna prof Tõnu Lehtsaar, oponendiks dr Anne Vandenhoeck Leuveni ülikoolist Belgiast. Silmapaistev töö Tartu ülikooli usuteaduskond on praegu Eestis ainuke koht, kus on võimalik omandada teoloogilist haridust doktoriõppe tasemel. Teaduskonna juhataja Urmas Nõmmik kinnitab, ...

EELK noorte piiblikursus alustas taas

21.–23. septembrini toimus Saku lähedal Talu laagrikeskuses järjekordse noorte piibli- ja misjonikursuse esimene kokkusaamine. Kursust korraldab EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) koostöös misjonikeskuse ja usuteaduse instituudiga ning see on mõeldud 18–30-aastastele noortele, kes soovivad paremini kristlikku usku mõista, saada tervikpilti Piiblist ning kasvada usus kristlastena. Kursuse koordinaator, LNÜ laste- ja noorsootöö spetsialist Titta Hämäläinen selgitas, ...

Toomkoguduses uus abiõpetaja

1. oktoobrist asub Tallinna toomkoguduse abiõpetajana tööle Joel Siim. Siim on sündinud 1975. aastal. 1993 konfirmeeriti ta Keila koguduses, kus alustas kolme aasta pärast ka oma vaimulikuteed diakonina. 1998. aastal ordineeriti Joel Siim õpetajaks ning on 1999. aastast tänini teeninud Harju-Madise kogudust. Tema abikaasa Merle-Prass Siim on kirikuõpetaja Paldiskis. „Kuigi kogudusele ei ole midagi ette heita, tekib pika aja peale teatud kulumine,“ selgitab Siim ...

Kihelkonnapäevad tutvustavad kirikut

Paari aastakümne eest rääkisid kihelkondadest peamiselt rahvakultuuri ja folkloori uurijad. Viimasel ajal on aga nendega soetud ajaloolise pärandi vastu hakanud huvi tundma ka laiem avalikkus. Heaks näiteks on tänavu „Teeme ära!“ talgute korraldajate üleskutse värvida bussiootepaviljone, piirdeaedasid ja muid objekte oma kodukihelkonna värvidesse. Talgute kodulehe järgi toimuski selliseid värvimistalguid umbes nelisada. Iseloomulik oli see, et korraldajad pakkusid ...

Hageris püsib vennastekoguduse pärand

Ka tänavune, 15. ja 16. septembril peetud Hageri palvemaja aastapäev tõi kohale rohkesti rahvast. Tipphetkil võis osalenuid olla saja ligi. Enamik neist näis olevat vennastekoguduse kogukonna liikmed, ent silma hakkas ka ajaloolasi ning arvukalt EELK vaimulikke. Eriline oli, et sel korral möödus palvemaja arvatavast rajamisest kakssada aastat. Juubeli väärikaks tähistamiseks korraldati esinduslik vennastekoguduse temaatikale pühendatud konverents. Selle avamisel rõhutas ...