Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Usuõpetusest kirikukoolis

Usuvabaduse hulka kuulub ka vabadus usku õpetada. Erakooliseadus tunnustab konfessionaalset usuõpetust. Usuõpetuse tund on tunniplaanis Tartu luterlikus Peetri koolis. Liina Raudvassar Haridus- ja teadusministeerium on teinud Tartu luterlikule Peetri koolile ja Kaarli koolile ettekirjutuse muuta oma töökorraldust nii, et luterlik usuõpetus oleks õpilastele vabatahtlik. See annab põhjuse küsida, milline on vanemate otsustusõigus laste usulisel kasvatamisel ja harimisel ...