Kõik autori postitused

Toetagem omasid Lõuna-Siberis kiriku ehitamisel

Vastavalt EELK välissuhete komisjoni otsusele on misjonikeskus avanud korjanduse, toetamaks Ülem-Suetuki kiriku remonti ja uue kiriku ehitamist Karatusas. Krasnojarski krais Lõuna-Siberis kuuleb tänini eesti keelt. Siinsetesse luterlikesse küladesse ehitati esimesed kirikukoolid ja palvemajad 1850ndatel. 1888 valmis Ülem-Suetuki ja 1893 Alam-Bulanka kirik. Praegugi kasutab Ingeri Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse kuuluv kogudus hoonet, mis päästeti hävingust käesoleva ...

Toetagem omasid Lõuna-Siberis!

Misjonikeskus on avanud korjanduse, toetamaks Ülem-Suetuki kiriku remonti ja uue kiriku ehitamist. Krasnojarski krais Lõuna-Siberis kuuleb siiamaani eesti keelt. Siinsetesse luterlikesse küladesse ehitati esimesed kirikukoolid ja palvemajad 1850ndatel. 1888 valmis Ülem-Suetuki kirik ja 1893 Alam-Bulanka kirik. Ülem-Suetuki kirikuhoone on Ingeri kirikusse kuuluval kogudusel kasutada siiamaani. Kirik on saanud uue katuse ja kellatorni, kell kingiti Eestist. Hoone vajab ...

EELKs teenivad välismisjonärid said taas kokku Tallinnas

EELK misjonikeskus on välismaalastest kaastöölistele korraldanud kaks korda aastas kohtumisi, kus jagatakse rõõme ja muresid kogemuskaaslaste seltsis ning saadakse kasulikku infot. Seekord jagas teavet kantsler Urmas Viilma, tutvustades kiriku majanduspoolt. Misjonäre töötab EELKs praegu 17, osa neist viibib kodumaal. Peale ühe norralastest abielupaari on kõik Soome luterlikust kirikust. Misjonäride abi on Eestis üldjuhul vaja läinud seal, kus puuduvad kogemused mõne uue ...

Kogudusekool vabatahtlikele

Nissi Maarja koguduses algas meie kirikus uuelaadne koolitus, mida korraldab EELK misjonikeskus: kogudusekool vabatahtlikele. Kaheaastase kursuse eeskujuks on Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Uurali praostkonnas aastast 2001 korraldatav õppevorm, mille töötas välja sealne praost Juha Väliaho, kes juhib kogudusekooli ka Eestis. «Kogudused, kus õpetaja kõik tööd ise ära teeb, ei kasva,» rõhutab kahekümneaastase staažiga misjonär Juha lihtsat tõde. Koos abikaasa Anuga ...

Räägime Jumalast teistmoodi

Sellisel teemal said kiriku töötegijad ja vabatahtlikud mõtteid vahetada 13.–16. augustil Nelijärve puhkekeskuses EELK Misjonikeskuse 16. suveseminaril. Lektoriks oli, nagu tavaliselt, missioloog dr Robert Kolb USAst. Eestist pakkusid lisa usundiloolane dr Ringo Ringvee ning õpetajad Kaisa Kirikal ja Tauno Toompuu. Seminari teema tulenes paljude kogemustest, kui raske on saavutada kaasmaalastega usu üle vesteldes tihti mingitki üksteisemõistmist, sest kristlik ...

Kohvikud üle kirikupiiride

Misjonitöö tuum, sõnum Jeesusest Kristusest ühendab kõiki kristlasi ning Eesti erinevate konfessioonide misjonärid tutvustavad oma tööd ühiselt kohvikuõhkkonnas. Kõikidele huvilistele avatud misjonikohvikute idee tekkis luteri, baptisti, metodisti ja nelipühi kiriku misjonitöö eestvedajate ümarlauakohtumisel aasta tagasi, kui peeti nõu, kuidas misjoniteemat inimestele ...

Jumala sõna levitamine 2008. aastal

2008. aastal levitasid Ühinenud Piibliseltsid üle 28 miljoni Piibli, s.t umbes 5% enam kui 2007. aastal. Kasvutendents tervikpiiblite osas on viimastele aastatele iseloomulik, samas kui Uute Testamentide, Piibli osade ja valitud tekstide levitamine on pisut vähenenud. Siiski on mullu ÜPS maailmas kokku levitatud umbes 380 miljonit pühakirjaväljaannet. Erilise koha moodustavad selle materjali seas uutele lugejatele mõeldud piibliosad ...

Emakeelne jumalasõna hoiab põliskultuuri

Kanada Piibliselts üllitas mullu sügisel Uue Testamendi koos osalise Vana Testamendiga odžibvei keeles. Odžibveid elavad Kanadas ja USAs. Neid on üle 200 000 ning ehkki tänapäeval oskavad isegi paljud vanemad inimesed inglise keelt, on südameasjadest parem vestelda ikka emakeeles. Piibli osi oli odžibvei keelde tõlgitud juba aastast 1833. Uus Testament valmis täielikult siiski alles 1988. Nüüdse väljaande jaoks ...

Vaesus ja õiglus on Jumalal südamel

Juba enne majanduskriisi puhkemist, kevadel 2008 üllitas Inglise ja Walesi Piibliselts kogumiku «Vaesus ja õiglus Piiblis». Teoses on ära toodud üle 2000 kirjakoha, mis väljendavad Jumala seisukohti antud teemadel. Veel enne ametlikku esmaesitlust kristlikul suurüritusel, Spring Harvest’i festivalil, tutvustati kogumikku Briti parlamendi liikmetele, kes said selle omanikeks esimestena. «Teos näitab, et kristlased ...

Lugemist hõimuveljedest

Ilmunud on ajakirja Hõimurahvaste aeg uus number. Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Alliansi evangelismi- ja misjonitoimkonna, EELK Misjonikeskuse ja Rootsi organisatsiooni Ljus i Öster 2005. aasta lõpus algatatud ühisprojekti eesmärk on arendada hõimurahvaste misjoni koostöövõrgustikku. Ajakirja ülekonfessioonilise toimetuse koosseisus on Jaan Bärenson, Küllike Evartov, Mark Nelson ja Piret Riim.Käesolev ajakirjanumber on kolmas. Juhtkirjades EEKB Koguduste Liidu ...

Hõimurahvaste aeg Maailmapäeval

Külastajaid paelusid nii soomeugrilaste käsitöö kui Uus Testament ja misjonitöö info. Foto: Mark Nelson

Nagu kahel eelmisel aastal võttis EELK Misjonikeskus ka tänavu osa Maailmapäevast Tallinnas Tammsaare pargis. Arengukoostööd tutvustav kogupereettevõtmine leidis seekord aset 7. juunil Vanalinnapäevade raames, eestvedajaiks Arengukoostöö Ümarlaud koos välisministeeriumi ja Tallinna Noorsootöö Keskusega. Teemaks oli kultuuridevaheline dialoog ning vastavalt sellele otsustas misjonikeskus tutvustada soome-ugri misjoni edendamise projekti «Hõimurahvaste aeg» koostöös Eesti ...

Hispaania Piibliseltsi töö

Hispaanlane on läbi aegade tähendanud ühtlasi katoliiklast. Hispaania Piibliseltsile pani aluse 1836. aastal Briti ja Välismaa Piibliselts, reageerides seal elavate protestantidest inglaste vajadustele. Seltsi toetajateks ja kaastöölisteks läbi aegade kujunesid kohalikud protestantlikud kogudused, mida tekkis aegamööda juurde ja mille liikmed olid enamasti välismaalased. Francisco Franco, kes oli oma sõnul Hispaania valitseja Jumala armust, valitsemisajal 1939–1975 oli ...

Kokkusaamine apostlite tegude maal

Perge linna akropol, kus jutlustas apostel Paulus oma esimesel misjoniretkel Väike-Aasiasse. Foto: Jaan Bärenson

10.–16. veebruarini toimus traditsiooniline Euroopa ja Lähis-Ida piibliseltside peasekretäride nõupidamine, millest võtsid osa 57 riigi esindajad. Perge linna akropol, kus jutlustas apostel Paulus oma esimesel misjoniretkel Väike-Aasiasse. Foto: Jaan Bärenson Euroopa riikide kõrval ka araabia riigid Põhja-Aafrikast ja Vahemere piirkonnast kuni Iraagini. Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson ...

Peterburist, armastusega

Eestlased koos teiste Peterburis elavate Balti riikide inimestega jõulupeol Rahvaste Majas .Fotod: Enn Salveste erakogu

Peterburi eestlased kogunevad vähemalt kord kuus jumalateenistusele ingerlaste Peterburi Püha Maria kirikusse. Eestlaste oma Jaani kirik on ikka veel taastamisel. Alates 2007. aasta septembrist käib naaberriigis rahvuskaaslastele jumalasõna kuulutamas õpetaja Enn Salveste. Eestlased koos teiste Peterburis elavate Balti riikide inimestega jõulupeol Rahvaste Majas .Fotod: Enn Salveste erakogu Õpetaja Enn Salveste jõuab ...

Piire kompimas

Schengeni viisaruumi laienemine oli Valga jaoks pöördeline sündmus. Loodetavasti ei jää mõjuta ka eeloleval sügisel siin plaanitavad misjonipäevad. Juba novembris, mõni nädal pärast Rakvere suurüritust kohtusid Valgamaa kristlike koguduste juhid Valga koguduse pastoraadis misjonikeskuse esindajatega. Mõte koonduda kuulutustööle järgmisena Valgas oli sündinud üheaegselt nii ...