Kõik autori postitused

Kuulav ja tegutsev Rändmeister

Tallinna Toomkirikus viibis taas rändmeister! Eks neid on siin toimetanud 13. sajandist saadik, mil nii meistreid kui ka objekte nappis, nii et ehitajail tuli palju ringi liikuda. Tänapäevaks on tegutsemisjärg jõudnud OÜni Rändmeister, mille juhatajat Juhan Kilumetsa on pühakodade korrastamise eest tunnustatud Toomkoguduse kultuuripreemiaga Maarja medaliga. Seekord polnud tegu suure objektiga, vaid viie­istmeline, eelmise sajandi II veerandist pärit pink tuli kohandada ...

Lasnamäel kristlikku traditsiooni loomas

Juba kümme minutit pärast kodust väljumist istuda soojas saalis toolil, laulda slaidiesitluselt kitarrile kaasa tänapäevase vaimuliku laulu sõnu ning mõelda kaasa Nehemja raamatu seletusele – veel paar nädal tagasi võis see Lasnamäel utoopiline tunduda. Jaanuarist 2015 kavatseb Lasnamäe luterliku koguduse algatusrühm aga hakata kokkusaamisi korraldama igal teisipäeval. Lindakivi kultuurikeskuse konverentsiruumis on plaanitud kuukavva kaks piiblitundi koos lühikese ...

Foorum «Kirik keset küla» sidus kogukonda

Viimsi kirikupäevade raames arutati Rannarahva Muuseumis foorumil kodukiriku ja kohaliku kogukonna suhtluse võtmeteemasid. Nelja tunni sisse mahtus mõniteist pikemat sõnavõttu nii valla, külade, koguduste kui ka üksikisikute tasandilt. Sisukat muusikat pakkus ansambel Oleviste kogudusest. Kandke üksteise koormaid Maarjamaa aastale kohaselt soovitas peapiiskop Andres Põder alustuseks kuulajail järgida Maarja soovitust Johannese evangeeliumist: «Mida iganes Jeesus teile ...

Perekond Kelami jaoks on kirik kodu osa

Tunne ja Mari-Ann Kelamile on kodukirikud lapsepõlvest tipp-poliitikani tähtsat rolli mänginud. Mari-Ann sündis pärast II maailmasõda Saksamaal põgenikelaagris, kust pere edasi USAsse siirdus. Sinna polnud oodatud igaüks, vaid enne uuriti põhjalikult, kus kavatsetakse tööle asuda, milline on tervis ja maailmavaade. «Eesti pagulastele tuli appi Ameerika luterlik kirik, otsides ettevõtjaid, kes oleksid nõus eestlasi tööle palkama. Töökohta sõitmiseks laenati raha, mis ...

Urmas Kiviselg: meile antakse nii mõneski asjas märku

Saame Randvere koguduse juhatuse esimehe Urmas Kiviseljaga kokku Mähel, pean ta ära tundma hõbedase Toyota Avensise järgi. Kirikuni Tallinna ühistransport ei vii, Urmast olen näinud vaid heeroldiks maskeerituna jõulunäidendis Randvere külakeskuses.  Maal vanaema juures Viimsi-Randvere teele 1852. aastal sisseõnnistatud väheldane kivihoone ei paista, usaldada tuleb pruuni kultuurimälestiste noolt. Lühikese tornijupiga punane katus paistab hästi ära hoopis eemalt, kooli ...

Usk, osadus, palve …

Kolmandat aastat tulid vennastekoguduse liikmed ja sõbrad suvepäevaks kokku 31. mail Nabala palvemajas. Teemaks oli seekord usk. Esimene suvepäev peeti 2012 Nissis misjoni teemal, mullu kogunesid selle äratusliikumise austajad Kuusalus Piiblile keskendudes. Tänavused 110 osalejat olid kinnituseks, et sellist päeva on tarvis. Mis siis, et vennastekogudusel on ametlikke liikmeid ainult mõnekümne jagu rohkem – nüüdki olid lisaks tavalistele Tallinna Endla, Harku, Nissi, ...

Kuidas kogudus toimib?

Aastaid kiriku kaastööliste koolitust koordineeriv Kat­rin-Helena Melder veendub järjest enam aktiivsete koguduseliikmete koolitamise vajalikkuses, olgu kogudus suur või väike. «On näha, et inimesed vajavad elementaarseid teadmisi meie kiriku ülesehitusest, toimimisest ja seadusandlusest. Nad vajavad lahtimõtestamist, miks nad kogudusetööd teevad, ja seda mitte ainult üksi, vaid koos teistega, suheldes. Külastan ise täiendkoolitusi, et osata jagada teavet selle kohta, ...

Eestlanna Nele perega misjonitööl Hongkongis

Perekond Borchardt kolis Hiina Rahvavabariigis asuvasse Hongkongi erihalduspiirkonda kahe aasta eest. Soome Misjoniselts lähetas neid jumalasõna levitama. Borchardti pere on neljaliikmeline: Francis (31), Nele (35),  Alexandra (4) ja Sophia (2). Lapsi aitab hoida filipiinlanna Liberty ja temagi kuulub perre. Vanem tütar Alexandra käib iga päev kolm ja pool tundi lasteaias, mis olemuselt on küll rohkem kool. Väike Sophia saab tuleva suveni veel kodus olla. Francis on ...

Saajaist andjaiks kasvamine

Kahel nädalalõpu päeval arutleti Tallinnas misjoni võimalikkuse üle. Küsimus välismisjonäride läkitamise kõhklevast olukorrast Eestis oli esimesel päeval nelipühikiriku majja Tallinnas kokku meelitanud ligikaudu 80 osavõtjat meilt, Rumeeniast, Saksamaalt, Lätist, Brasiiliast, Soomest, Venemaalt jm.  «Mis elu see on, kui me ei kuuluta Jumala armastust, seda kaaslastega ei jaga?» alustas avapalvust retoorilise küsimusega peapiiskop Andres Põder, lisades: «Maised piirid siin ...

Toetagem omasid Lõuna-Siberis kiriku ehitamisel

Vastavalt EELK välissuhete komisjoni otsusele on misjonikeskus avanud korjanduse, toetamaks Ülem-Suetuki kiriku remonti ja uue kiriku ehitamist Karatusas. Krasnojarski krais Lõuna-Siberis kuuleb tänini eesti keelt. Siinsetesse luterlikesse küladesse ehitati esimesed kirikukoolid ja palvemajad 1850ndatel. 1888 valmis Ülem-Suetuki ja 1893 Alam-Bulanka kirik. Praegugi kasutab Ingeri Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse kuuluv kogudus hoonet, mis päästeti hävingust käesoleva ...

Toetagem omasid Lõuna-Siberis!

Misjonikeskus on avanud korjanduse, toetamaks Ülem-Suetuki kiriku remonti ja uue kiriku ehitamist. Krasnojarski krais Lõuna-Siberis kuuleb siiamaani eesti keelt. Siinsetesse luterlikesse küladesse ehitati esimesed kirikukoolid ja palvemajad 1850ndatel. 1888 valmis Ülem-Suetuki kirik ja 1893 Alam-Bulanka kirik. Ülem-Suetuki kirikuhoone on Ingeri kirikusse kuuluval kogudusel kasutada siiamaani. Kirik on saanud uue katuse ja kellatorni, kell kingiti Eestist. Hoone vajab ...

EELKs teenivad välismisjonärid said taas kokku Tallinnas

EELK misjonikeskus on välismaalastest kaastöölistele korraldanud kaks korda aastas kohtumisi, kus jagatakse rõõme ja muresid kogemuskaaslaste seltsis ning saadakse kasulikku infot. Seekord jagas teavet kantsler Urmas Viilma, tutvustades kiriku majanduspoolt. Misjonäre töötab EELKs praegu 17, osa neist viibib kodumaal. Peale ühe norralastest abielupaari on kõik Soome luterlikust kirikust. Misjonäride abi on Eestis üldjuhul vaja läinud seal, kus puuduvad kogemused mõne uue ...

Kogudusekool vabatahtlikele

Nissi Maarja koguduses algas meie kirikus uuelaadne koolitus, mida korraldab EELK misjonikeskus: kogudusekool vabatahtlikele. Kaheaastase kursuse eeskujuks on Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Uurali praostkonnas aastast 2001 korraldatav õppevorm, mille töötas välja sealne praost Juha Väliaho, kes juhib kogudusekooli ka Eestis. «Kogudused, kus õpetaja kõik tööd ise ära teeb, ei kasva,» rõhutab kahekümneaastase staažiga misjonär Juha lihtsat tõde. Koos abikaasa Anuga ...

Räägime Jumalast teistmoodi

Sellisel teemal said kiriku töötegijad ja vabatahtlikud mõtteid vahetada 13.–16. augustil Nelijärve puhkekeskuses EELK Misjonikeskuse 16. suveseminaril. Lektoriks oli, nagu tavaliselt, missioloog dr Robert Kolb USAst. Eestist pakkusid lisa usundiloolane dr Ringo Ringvee ning õpetajad Kaisa Kirikal ja Tauno Toompuu. Seminari teema tulenes paljude kogemustest, kui raske on saavutada kaasmaalastega usu üle vesteldes tihti mingitki üksteisemõistmist, sest kristlik ...

Kohvikud üle kirikupiiride

Misjonitöö tuum, sõnum Jeesusest Kristusest ühendab kõiki kristlasi ning Eesti erinevate konfessioonide misjonärid tutvustavad oma tööd ühiselt kohvikuõhkkonnas. Kõikidele huvilistele avatud misjonikohvikute idee tekkis luteri, baptisti, metodisti ja nelipühi kiriku misjonitöö eestvedajate ümarlauakohtumisel aasta tagasi, kui peeti nõu, kuidas misjoniteemat inimestele ...