Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Lastepäev täis mõõtmatut armastust

Ühel maikuu pühapäeva ilusal hommikul kogunes ligi 100 inimest – Lääne-Harju praostkonna pühapäevakooli lapsed ja õpetajad ning lastevanemad – Hageri kirikusse praostkonna lastepäevale. Ühises lauluproovis kirikus harjutati Merle Libliku ja Sig­rid Põllu juhendamisel laule «Väikene süda», «Taevaisa on mind loonud nii» ja «Ma olen väike karjane», et kolmainupüha jumalateenistusel kaunite lauludega kaasa teenida. Jagamise rõõm Hõlbustamaks jumalateenistusele järgnenud ...

Praostkonna õnnelikud lapsed said kokku Ristil

«Tarkade laste» töötoas tuli osata vastata küsimustele Piibli kohta. Viktoriini korraldavad Risti koguduse noored. Erich Roots Maikuu kolmandal püha­päe­val toimus Lääne-Har­ju praostkonnas Risti koguduses praostkonna lastepäev «Õnnelikud lapsed». Lastepäev algas jumalateenis­tusega Risti kirikus, kus teenis abipraost õpetaja Annika Laats, orelil mängis Helle Suurlaht. Risti koguduse lastele tuli külalisi Hagerist, Keilast, Paldiskist, Raplast ja Sakust. Koos täiskasvanutega ...

Usaldus Jumala vastu

Lääne-Harju praostkonna pühapäevakooli suvine lastelaager toimus tänavu pärast jaanipäeva. Ligi 100 laagrilist kogunes Massu külakeskusse Vändra vallas Pärnumaal, kus kõik oli diakon Kalle Kõivu rõõmsal meelel ja juhtimisel ette valmistatud. Et laagris veedetud kolm päeva meeldejäävad oleksid, tegid pühapäevakooli õpetajad ettevalmistusi juba möödunud aasta sügisest. Koordineerimine ja vastutus jäi praostkonna pühapäevakooli sekretäri Pirjo Rootsi kanda. Praost Jüri ...