Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jeesuse sünnist

Jacob de Backer (u 1540/1545–1591/1600). Jeesuse sünd.U 1560–1590. Õli, puit. Erakogu Juba lapsepõlvest alates on meeles kirikupildid Jeesus-lapsest. Ka on meeles, kuidas isa võttis paksu piibliraamatu ja luges: Aga see sündis neil päevil, et sõna keiser Augustusest välja läks, et kõik maailm pidi üleskirjutatud saama. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. (Lk 2:1–2) Teatavasti korraldas keiser Augustus oma valitsusajal ...

Jumalale meelepärased teod

Mt 25:31–46 (Tähendamissõna viimsest kohtust) Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Sel aastal tähistame 500 aasta täitumist luterlikust reformatsioonist ja 100 aastat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku sünnist. Nende suurte sündmuste taga olid elavad inimesed, kes neid asju korraldasid. EELK jaoks üheks oluliseks isikuks oli Johan Kõpp, kelle iseloomustamiseks toon mõned mõtted. Muidugi on meil põhjust Jumalat tänada õp Margit ...

Mida ütleb Piibel seksuaalelust

Roosimaa

Kuidas suhtuda normidesse, mida Piibli sõnumi kohaselt Jumal ühiskonnale annab? Üheks vaidlusaluseks teemaks on inimeste seksuaalelu praktika, sh samasooliste kooselu. Läkituses «Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses» (16. okt 2008) on püütud tuua Piiblile toetuvaid põhjendusi, miks homoseksuaalne käitumine on taunitav. Kuid nii nagu mitte kõik Piiblis olev ei ole üheselt mõistetav, ei ole ka kõik teoloogid nõus EKNi argumentidega. Näiteks leiab EKNi ...