Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kitsas on värav ja ahtake on tee …

Need seal tõstavad häält, rõkatavad rõõmust, Issanda ülevuse tõttu hõiskavad lääne poolt: „Seepärast austage ka ida pool Issandat, mere saartel Issanda, Iisraeli Jumala nime.“ Maa äärest kuuleme kiituslaule: „Austus õigele!“ Aga mina ütlen: Kadu mulle, kadu mulle! Häda mulle, petised petavad, jah, petised petavad petise kom­bel! Js 24:14–16 Oleme sel kirikuaastal meenutamas Vana Testa­mendi prohvetite sõnumeid.  Kirjakohad, mis kirikukalendri järgi meile ...

Jumala auks ja koguduse toeks

Nõva kirik sai tagasi oma aegadetaguse ilu. Veel 10 aastat tagasi oli Nõva kirikuhoone seisundis, mille kirjeldamiseks sobivad hästi prints Hamleti surematud sõnad „Olla või mitte olla, selles on küsimus …“. Pehkinud torni konstruktsioonid ja väsimusest viltu vajunud hoone läbitilkuva katuse all, kuid ometi paik, kust Püha Vaimu ligiolu kunagi lahkunud ei ole. Rahataotlus oli koguduse eestpalves Hävingust oli seda pühakoda päästnud vaid kohalike usklike omaalgatuslik ...

Armastuse aluseks on usaldus

Krall,Peeter_2014

Issand ütles: Nemad on tõesti minu rahvas, lapsed, kes ei tee pettust. Ja ta tuli neile päästjaks. Kõigis nende ahistustes tundis ta ahistust ja tema palge ingel päästis nad. Armastuse ja kaastunde pärast ta lunastas nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil päevil. (Jesaja 63:8–9) Tänases, prohvet Jesaja raamatust pärit kirjakohas räägib Issand prohveti suu läbi oma suhtest Iisraeli rahvaga, kelle ta oli valinud kõigi teiste rahvaste seast, et teda hoida ja ...

Jumal pani Aabrahami proovile

Krall,Peeter_2014

1Ms 22:1–13 Mis aastal see juhtus, seda pühakirjas ei teata, aga mõned uurijad on järeldanud, et Aabraham pidi elama millalgi 2. aastatuhandel enne Kristust. Et toonaseid sündmusi õigesti mõista, peaksime esmalt suutma toimunut vaadelda selle aja inimeste silmade ja südamete läbi. Aabraham oli juba kõrgesse ikka jõudnud oma naisega lapsi saamata, kuni Jumal neile ühise poja sündimist tõotas. See tõotus kõlas Aabrahami ja tema naise Saara vanust arvestades kõike muud kui ...

Ära lase kurjal võitu saada enese üle

Krall,Peeter_2014

Selle nädala pühapäeva teemaks on valitud usuvõitlus. Kas ei kostu see intrigeerivana meile kasutada antud ajahetkes? Samal ajal, kui väljas ilmad jahenevad, kütab massimeedia katlale hagu alla, et kahte kolmandikku meie rahvast vihkajaiks, tagurlasteks ja tigedikeks tembeldada. Viimaste kuude sündmused näitavad ka pimedale kätte poliitikute poolt nii hingepõhjani ihaldatud demokraatliku ühiskonna tegeliku olemuse. Kuulates elukutseliste poliitikute sütitavaid kõnesid, on ...