Kõik autori postitused

Armastuse aluseks on usaldus

Krall,Peeter_2014

Issand ütles: Nemad on tõesti minu rahvas, lapsed, kes ei tee pettust. Ja ta tuli neile päästjaks. Kõigis nende ahistustes tundis ta ahistust ja tema palge ingel päästis nad. Armastuse ja kaastunde pärast ta lunastas nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil päevil. (Jesaja 63:8–9) Tänases, prohvet Jesaja raamatust pärit kirjakohas räägib Issand prohveti suu läbi oma suhtest Iisraeli rahvaga, kelle ta oli valinud kõigi teiste rahvaste seast, et teda hoida ja ...

Jumal pani Aabrahami proovile

Krall,Peeter_2014

1Ms 22:1–13 Mis aastal see juhtus, seda pühakirjas ei teata, aga mõned uurijad on järeldanud, et Aabraham pidi elama millalgi 2. aastatuhandel enne Kristust. Et toonaseid sündmusi õigesti mõista, peaksime esmalt suutma toimunut vaadelda selle aja inimeste silmade ja südamete läbi. Aabraham oli juba kõrgesse ikka jõudnud oma naisega lapsi saamata, kuni Jumal neile ühise poja sündimist tõotas. See tõotus kõlas Aabrahami ja tema naise Saara vanust arvestades kõike muud kui ...

Ära lase kurjal võitu saada enese üle

Krall,Peeter_2014

Selle nädala pühapäeva teemaks on valitud usuvõitlus. Kas ei kostu see intrigeerivana meile kasutada antud ajahetkes? Samal ajal, kui väljas ilmad jahenevad, kütab massimeedia katlale hagu alla, et kahte kolmandikku meie rahvast vihkajaiks, tagurlasteks ja tigedikeks tembeldada. Viimaste kuude sündmused näitavad ka pimedale kätte poliitikute poolt nii hingepõhjani ihaldatud demokraatliku ühiskonna tegeliku olemuse. Kuulates elukutseliste poliitikute sütitavaid kõnesid, on ...