Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Tori kirik kui fenomen

Augustikuu viimase päeva keskpäeval (homme) tähistatakse Tori kirikus vaba Eesti päeva. 31. augustil 1994 lahkusid Eesti pinnalt meie maad pool sajandit rüüstanud ja reostanud Vene sõdurid. Okupatsiooniarmee lahkumine tähendas Eesti jaoks põhimõtteliselt Teise maailmasõja lõppemist. Tänavu saab sellest 29 aastat. Eestlastele võiks see päev olla sama suur nagu 8. mai, võib-olla suuremgi. Ja seda päeva võiks tähistada mujalgi kui Toris. Vähemalt võiksime seda päeva ...

Riigikaitsest ja kirikust

Aeg-ajalt on hea elu tähtsaid teemasid – ka vaimulikke – läbi mõelda, kasutades erinevaid sõnastusi või võrdlusi. Aastakümnepikkune kaplanitöö on mind asetanud koguduseõpetaja argipäevast pisut kaugemale ja võimaldanud jälgida kirikuelu teise nurga alt. Jagan paastuaja alguses siin mõnda värsket võrdlust, mille olen saanud viimasel aastal Kaitseliidu uues ametis. Sisseelamine Kaitseliidu argipäeva on andnud mulle äratundmisrõõmu: Kaitseliidu jõud rajaneb vabatahtlikel – ...

Kaitseväe ja Kaitseliidu peakaplani pöördumine kirikute ja koguduste poole seoses veteranipäevaga

Eeloleval jüripäeval, 23. aprillil tähistatakse Eestis kümnendat korda veteranipäeva. Aprillikuu kui veteranikuu jooksul kogutakse sinilillekampaaniaga toetust Eesti ja ka Ukraina veteranidele. Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud on andnud veteranikuule oma panuse sellega, et veteranipäeva eelsel pühapäeval – tänavu 17. aprillil – võetakse jumalateenistustel eestpalvesse veteranid ja nende lähedased ning mälestatakse langenud sõdureid. 23. aprillil kell 12 toimub Toris ...

Kaplanid toetavad kaitsetahet 

Oleme selle aasta algusest omapärases olukorras, kus militaarvaldkonnas tegutsevaid kaplaneid juhib kaks peakaplanit – kaitseväel oma ja Kaitseliidul oma. Selgitus on üsna lihtne: kuigi kaitsevägi koondas eelmise aasta lõpus Kaitseliidu vanemkaplani ametikoha, jätkab Kaitseliit iseseisvalt oma kaplanite töö koordineerimist. Kaitseliidu kaplaniteenistuses ei ole sisuliselt muutunud muud, kui et seni kaitseväe peakaplanile alluva tegevväelasest vanemkaplani asemel on ...

Jumala visitatsioon

PaenurmPeeter2019aug3_fSoome suursaatkond

Lk 19:41–48 Kui palverändur astub Jeruusalemmas üle Õlimäe ja laskub keskmist teed mööda Kidroni orgu, jääb tee äärde väike kabel nimega Dominus flevit (ld ’Issand nuttis’). 1955. a valminud kabeli altari taga olevast kaarjast aknast avaneb kaunis vaade Templimäele ja muslimite kullatud Kaljukuplile. Selles pildis sulab kurvalt kokku tänane ja kahe aastatuhande tagune Jeruusalemm. Kabel tähistab sündmust, mida kirjeldab evangelistidest ainsana Luukas: kui Jeesus oma ...

Kaitseväe kaplan ja kirik

Kaitseväe kaplan Peeter Paenurm (vasakul) ja peakaplan Gustav Kutsar. Erakogu Mai esimeses pooles toimus kaitseväe suurõppus Siil 2018, mis hõlmas ligi 15 000 inimest, nende hulgas ka kristlasi, ning üle 10 tegev- ja reservkaplani. Kirikuleht läks sellest teemast peaaegu vaikides mööda. Minagi ei peatu sellel rohkem. Kirjutama ajendas hoopis artikkel politseikaplanitest (vt EK 16.05.2018, Tuuli Raamat: Politseikaplanid osalevad politsei igapäevatöös). Hea ja ülevaatlik. Lugu ...

Suurel nädalal kirikupingis

Kristlikud pühad on seotud paljude kommete ja sümbolitega. Kõige parem on kristlikke pühi tähistada sellega, et läheme kirikusse jumalateenistusele. Võtan koos lugejaga ette kirikutee suure ehk vaikse nädala erinevatele teenistustele. Iga kogudus peab seda nädalat oma võimaluste ja kohalike traditsioonide järgi. Kirjeldan siin Eestimaa X koguduse pühadenädalat, kus kasutatakse uut kirikukäsiraamatut, ja püüan selle kaudu selgitada nende teenistuste ...

Ehitame heale vundamendile

paenurm

1Kr 3:7–15 Paulus võrdleb koguduse rajamist ja ülesehitamist põllutööga ja maja ehitamisega. Põllul on nii, et üks istutab, teine kastab. Koguduses on palju asju, mis sõltuvad kristlaste aktiivsusest, leidlikkusest ja pühendumisest. Kõik need tööd ja töötegijad on olulised, kuid kahjuks – või õnneks – ei ole meil universaalset koguduse eduka arengu mudelit. Näe, elab jõudsalt kogudus, kus väliste näitajate järgi see ei saaks olla võimalik. Ja mõnigi kord märkame, et kõigist ...

Rännak toomapäevast kolmekuningani

Jõuluõhtul kuuleme kirikus evangelist Luuka talletatud lugu Jeesuse sündimisest Petlemmas, inglitest ja karjastest. Foto: Repro

Vanarahvas ütles, et Toomas toob jõulud tuppa. Päris jõuluaeg algab jõulupühadega ja kestab kuni kolmekuningapäevani. Kahte nädalasse mahub palju erinevaid kirikupühi ja erilisi päevi oma rikkaliku sisu ja sõnumiga.21. detsember on Jeesuse jüngri ja apostel Tooma mälestuspäev (toomapäev). Kirikuaastas pööratakse Toomale rohkem tähelepanu hoopis ülestõusmispühadel, kui ...

Kirikutähtedest ja kirikukirjadest

Elektronkirjade levides on arved ja kirikutähed muutunud peaaegu ainsaks postiks, mis ümbrikus koguduse postkasti saabuvad. Kuigi koguduse vahetamise teema peaks olema igas leerikoolis läbi võetud, tõusevad sellealased küsimused taas ja taas üles nii koguduseliikmete kui ka vaimulike endi hulgas.   Iga Eesti luterliku kiriku liige on kuskil koguduses hingekirjas. Ristimisel saab laps kiriku liikmeks ja tema andmed kantakse ...