Kõik autori postitused

Usutav usk

Sander, Ove

Mõtteavaldusi vaimulike konverentsiks Kuu aega tagasi, kui olin perega Ameerikas, küsis üks mu hea väliseestlasest sõber: «Millised on praegu EELKs kõige olulisemad teemad? Mida peaksime esmajärjekorras tegema, et meie kirikuelu võiks jätkuda ja edasi areneda?» Üsna sarnased küsimused nendele, millega püüame tegelda järgmisel nädalal vaimulike konverentsil «Usutav usk». Milline see on, kust seda leida, milles see väljendub jmt? Jumala armu ukse avamine Enne kui ...

Määrab see, mis sees

Viimastel kuudel olen saanud väga vahvaid, aga võib-olla ka pisut mõtlemapanevaid kommentaare. Seda põhjusel, et kannan usuteaduse instituudis töötades sutaani. Ametivend (kaastundlikul ilmel): «Mille sa nüüd küll endale selga tõmmanud oled?!» Praost (tervituse asemel): «See jutt ongi siis õige, sa ikkagi kannad sutaani!» Kirikuvalitsuse liige (tõredalt, samas rõõmsameelselt): «Võta see ürp kohe seljast ära, ma ütlen sulle ... Nojah, ega riietus ju meest ei riku.» Muidugi ...

Tänuavaldus juhatuseesimeeste konverentsi juhatusele ja osalejatele

Tahan väljendada oma südamlikku tänu kutse eest tänavusele juhatuseesimeeste suurfoorumile. Pean suureks eesõiguseks, et võisin osaleda nii paneeldiskussioonil kui ka pidada ühe ettekannetest. Eriliselt puudutas mind Teie ind ja pühendumine kirikutööle. Samuti jäi väga hea mulje konverentsi vaimulikust ja vaimulikke toetavast õhkkonnast ning teoloogilise diskussiooni märkimisväärsest tasemest. Palun Jumalat ja loodan, et suudame edaspidi korraldada ka vaimulike ja ...

Õppiv ja õpetav kirik

Tervitan südamest ja soovin Jumala õnnistust kõigile õppijatele ja õpetajatele! Soovin Jumala armu ja hoidmist esmalt neile, kes esimest korda kooliteele asumas. Soovin tarkust ja püsivust neile, kel õppimise raskusi ja rõõme peitev tee on jätkumas. Olgu Jumala õnnistus meie kodude ja peredega, sest ainult üheskoos ning üksteist toetades ja julgustades võime midagi püsivamat saavutada. Soovin armastust ja tarkust ülevalt meile, kes me seisame klassi ees või kateedri taga. ...

Tunnustatud nõukogudeaegne haridus

Sander,Ove

Neil, kes lõpetasid usuteaduse instituudi (UI) enne 20. augustit 1991 ja on läbinud vähemalt nelja-aastase õppekava, on riiklikult tunnustatud magistrikraad. Tee UI hariduse tunnustamiseni on olnud päris pikk ning väldanud ligi kaks aastakümmet. 6. juunil 2005. a võeti vastu Vabariigi Valitsuse määrus «Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus». Selle dokumendi üheks keskseks reguleerimisalaks on ...

Uute sihtide aeg

Uue aasta alguses seame ikka uusi sihte ning mõtleme isegi uusi mõtteid. Vähemalt püüame seda teha ning kogetud lootuse ja rõõmuga teele minna. Minu jaoks hetkel kõige olulisem töövaldkond on hariduse ja usuteaduse instituudiga seonduv. Jumal on meid palju õnnistanud ning loodame, et tema hea õnnistus jääb saatma nii meie kiriku kui kooli tegemisi. Töötame selle nimel, et ettevalmistus, millega siit majast minnakse, võiks vastata koguduste vajadustele ja sobituda kogu ...

Väliseestlusel on tulevikku

Minu ja mu pere esimesed kokkupuuted Ameerika väliseestlusega viivad tagasi aastase 1993. Olime tollal õppimas koguduste väikerühmatöö metoodikat ja läbiviimist ühes Minneapolise luterlikus kirikus. Ei tea täpselt, kuidas, aga mingil viisil said kohalikud eestlased teada meie sealolemisest ning otsisid meid üles. Need olid meie esimesed põgusad kokkupuuted selles kesklääne suurlinnas elavate kaasmaalastega ning poleks tookord osanud arvata, kui lähedaseks ja tihedaks meie ...

On, mille eest olla Jumalale tänulik

Augustikuu lõpp ja septembrikuu algus on meie kiriku hariduselule olnud väga õnnistusrikkad. Esmalt mainiksin meie kiriku esimese kooli, Tallinna toomkooli taasavamist. Tõsi, Jumala armust alustasime koolitööga Vanalinna hariduskolleegiumi Püha Miikaeli kooli juures juba läinud õppeaastal, kuid iseseisva koolitusloa saime paari päeva eest. See on Jumala õnnistuse ja ühiste suurte jõupingutuste vili. Eriti tahaksin tänada Egle ja Urmas Viilmat, kelle riskivalmidusel, usul ja ...