Kõik autori postitused

Kui mõtlen õppimisele

Sander_Ove2010 copy

Õnnistatud kooliaasta algust, kallid õpilased ja õpetajad, üliõpilased ja õppejõud, vanemad ja vanavanemad, ristivanemad, õed ja vennad. Andku Jumal oma arm ja õnnistus, et kevadel võiksime vaadata tagasi käidud kooliteele 2016/17 ning tänada teda, et kõik on hästi korda läinud. Oleme saanud targemaks ja paremaks. Meie usk ja armastus on kasvanud. Taas oleme kogenud Jumala õnnistust ja saanud talle lähemale. Kui mõtlen õppimisele, siis esmalt tõuseb südamesse tänu. Seda ...

Andke teie neile süüa

Sander_Ove2010 copy

Jumala armust oleme võinud ära käia poole paastuaja teekonnast. Läinud pühapäev oli «eriline peatuskoht ja rõõmuallikas paastuaja kõrberännakul», kui kasutada meie jumalateenistuste käsiraamatu sõnu. Seda pühapäeva on nimetatud ka eluleiva pühapäevaks – Jeesus Kristus ise on selleks eluandvaks leivaks nii meie maisel rännakul kui taevateel. «Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust» (Mt 4:4). Meenub kunagine Võrumaa praost Armand Leimann, ...

Tänu

Täname südamest meile osaks saanud armastuse, toetuse ja tunnustuse eest meie ordinatsiooni 25. aastapäeval. Jumala rohket õnnistust Teile, Teie perede ja teenimise keskele. Tänu ja kiitus Jumalale, kes meid kõiki on õnnistanud. Tema nimel jätkame oma ühist teenistust EELKs. Gustav Kutsar ja Ove Sander

Kristuse tulemine, Kristuses olemine

Sander, Ove

Advent on tulemise aeg ja tulijaks on meie Issand Jeesus Kristus. Kirikus on läbi sajandite olnud tavaks kõnelda Kristuse kahest tulemisest – tulemisest väeti jõululapsena kahe aastatuhande eest ning tulemisest kuningana taevapilvedel, et hävitada kurjus ja tuua oma lastele igavene pärandus. Nende kahe tulemise vahele mahub aga kolmas tulemine – Kristuse meie juurde tulemine pühas sõnas ja armurikastes sakramentides. Kirikule antud armuvahendites ta ei tule vaid hetkeks ...

Ecclesia legens

Sander, Ove

Kõik, kes kas või pisut on teoloogiat õppinud, teavad, et on olemas notae ecclesiae ehk kiriku tunnused. Mõte on selles, et kui kirikul on need olemas, siis on tegu kirikuga. Neist peamised on loetletud juba Nikaia usutunnistuses: kirik on «üksainus, püha, kristlik ja apostlik». Lisame siia kindlasti juurde Jumala sõna ja pühad sakramendid. Tahaksin omalt poolt lisada veel ühe tunnuse (ma muidugi ei tea, mitmes EELK kirikukogu selle ametlikuks kuulutab): ecclesia legens – ...

Elektidele

Sander, Ove

Ei ole just igapäevane, et meie kirikus seatakse ametisse piiskop. Enamgi veel, selle lehe ilmumisele järgneval päeval oleme tunnistajateks Jumala armule, milles seatakse pühasse ülevaataja ametisse meie vennad Joel ja Tiit. Ühinen paljude õnnitlejatega meie kirikust, sõpruskirikutest ja laiemast üldsusest ning soovin teile mõlemale Jumala armu ja väge, kannatlikkust ja tarkust, pühadust ja püsivust selles kõrges kutses. Tõesti, «kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta ...

Kristuses on meie tulevik

Sander_Ove2010 copy

Head sõbrad, õed ja vennad, soovin Teile õnnistatud Eesti riigi 97. sünnipäeva. Sel päeval on põhjust mõelda tänumõtteid Jumalale, kes meile meie riigi on andnud ja seda tänini hoidnud. Loomulikult on inimestel selles suur osa, kuid viimaks on kõik Jumala kätes. Ent mida tähendab fookusemuutus inimestelt Jumalale? Eelkõige tänulikkust. Meie silmade avanemist kõigele sellele, mida elu tänases Eestis võimaldab. Tänulikkust loomulikult ka olnu eest, kõigi nende inimeste eest, ...

Puhtast ja pühast hingest

Sander,Ove

Oktoobri lõpp ja novembri algus on kirikuaastas erinevate, aga tihedalt läbipõimunud mõtete aeg. Nõnda kõnelevad meile kolm püha: usupuhastuspüha, kõikide pühakute päev ja hingedepäev. Mida ütlevad nad meile üksikult ja üheskoos? Usupuhastusega peaks olema kõige selgem. Meie ette asetatakse õpetus, mille kohta ütles usuisa, et sellest sõltub «kiriku tõusmine või langemine». Keskseks sisuks on lapsemeelne usaldus ja seda saatev sügav arusaamine, et ainus tee Jumala ja tema ...

Hea osa on olemas

Sander_Ove2010 copy

Lk 10:38–42 Mäletan üht ammust intervjuud dirigent Eri Klasiga. Temalt küsiti, millistelt kuulsatelt dirigentidelt on ta kõige enam oma dirigenditeele kaasa saanud. Küsija jaoks pisut ootamatult vastas maestro, et on eelkõige õppinud oma ametikaaslaste vigadest. Arvan, et see seaduspärasus maksab mingil määral ka usuasjades ja kirikuelus. Tõepoolest, kas mitte just nõrkused ja puudujäägid – olgu need siis enda või teiste omad – pole meile nii tihti saanud uue tunnetuse ja ...

Rohkem kiriklikkust

Sander,Ove

Nädal päevi tagasi sain oma healt sõbralt kingituse – väliseesti tuntud kirjaniku ja publitsisti Hellar Grabbi raamatu «Neli presidenti». Autor kirjutab Eesti eluolust, kuid eelkõige meie neljast riigijuhist. Neid iseloomustades toob ta sisse mõisted «kosmopoliitsus» ja «rahvusvahelisus». Selgitades neist viimast, möönab ta, et see kuulub suuresti vaimukultuuri valdkonda. Kui nüüd lähtuda eeldustest, et kirik on vaimukultuuri üks kandjatest, ning defineerida ...

In memoriam Kaja Tassa

Kaja Tassa

Kaja Tassa 24.04.1966 – 19.07.2014 «Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad Tema ilmumist.» (2Tm 4:7.8) Selle sõnaga on hea meenutada kallist sõpra ja ustavat jumalariigi kaastöölist Kaja Tassat, kellele avanesid isakodu väravad läinud kuu kuumal ja kirkal 19. päeval. Nii nagu iga ristiinimese ...

Päeva kolm lugu

Sander_Ove2010 copy

Päevad on erinevad – ühtedes on lugusid ja tähendust, teistes mitte. Muidugi on põhjust loota, et igal päeval on mõte ja Jumala arm. Siiski osas hetkedes saab see enam nähtavaks. Lausa nii nähtavaks, et seda märkavad meis ka teised. Esimene lugu. On kolmapäev, kell on üheksale lähenemas ning sisse astub ammune Nõmme Rahu koguduse liige. Tean ka põhjust, miks ta tuleb – ta tahab rääkida usuteaduse instituuti õppima asumisest. Ometi polnud selle loo sisuks infojagamine ...

Piiskopi amet on Jumala poolt seatud

Ove_Sander_03

Küsimused peapiiskopikandidaatidele 1. Praegu teatakse teid kui kantslerit ja rektorit. Ometi olete alustanud maal ja tavalise koguduseõpetajana. Nii ei saa teile olla tundmatu mistahes tahk kirikuelus. Mida olete kaasa võtnud algusest, oma esimesest kogudusest? 2. Kui ühtne on EELK aastal 2014? Või ei peakski ühtsusest kõnelema maailma muutumise taustal? 3. EELK 167 kogudust on üsna eriilmelised, ka oma materiaalse toimetuleku tõttu. Kui Tallinna Kaarli koguduses on ...

Enam diskussiooni, julgust ja avatust

Vaimulike konverentsiga seoses külastasid meie kirikut ametivennad Inglismaalt Ro­chesterist: arhidiakon Paul Wright ning preestrid Alan Smith, Paul Keown, David Green ja Martin Booth. Enne nende koduteele asumist avanes hea võimalus üheskoos paariks tunniks UIs toidulaua ümber istuda ning Eestis oldud ajale tagasi vaadata. Külalised – eriti siis, kui ollakse juba piisavalt lähedaseks saanud, et öeldaksegi seda, mida tegelikult mõeldakse – on suureks Jumala õnnistuseks. ...

Avameelselt arvudest

Sander_Ove2010 copy

Arvude ja aruannete kuu jaanuar on seljataha jäänud. Mõnele oli see rõõmuks, mõnele võibolla ka ristiks. Ilmselt enamikule aga kirikuseadusest tuleneva aruandluskohustuse täitmiseks. Tunnistan, et minus endas küll ülemäära suurt aruandeusku ei ole, kuid möönan, et kindlasti on aruannetes midagi, mis meile teenimise jaoks vajalik on. Eelkõige info käesoleva olukorra hindamiseks ja tulevikusihtide seadmiseks. Seda loomulikult juhul, kui meil on aega arvudemaailma süvenemiseks, ...