Kõik autori postitused

Tänu katab mure kinni

SanderOve_2017marts_TiiuPikkur

Jumala armust oleme taas võinud alustada usuteaduse instituudi akadeemilist õppeaastat. Valdavaks tundeks on tänu – Jumal on puudutanud südameid ja juhtinud otsustusi, et 25 meest ja naist on leidnud tee teoloogiaõpingute juurde. Kirikumuusika osakonda astujaid oli kolm. Esmaspäeval toimunud diakonikoolituse vastuvõtul ütlesime jah-sõna viiele sisseastujale ning nende ridade kirjutamise ajal sooritavad pro venia consionandi eksamit kolm kandidaati. Mõeldes meie rahva ja ...

Peolaudadest ja taevasest peolauast

SanderOve_2017marts_TiiuPikkur

Jumalariigi üheks ilusaimaks sümboliks on ühine rõõmus peolaud, mille Jumal on valmistanud oma lastele taevas. Sellest peolauast saab sõnades väljendamatu kogemus lõppematust rõõmust, jäävast osadusest ning ülevoolavast kiitusest pühale ja armulisele kolmainu Jumalale. Meie lootuseks on, et võime ükskord leida ennast ja oma häid teekaaslasi Kristuses selles lauas. Omapärasel viisil näitavad meie maised peolauad ja rõõmsad koosolemised samuti taevalaua poole. Tõsi, need on ...

Meil on rõõm

SanderOve_2017marts_TiiuPikkur

Oleme jõudnud paastuaja rännaku keskpunkti. Keskmised kohad on alati rasked ja keerukad. Seljataha on jäänud alustamise entusiasm ja kodusadama tuled veel ei paista. Võib-olla on nii ka minu eakaaslaste ja kaastöölistega Issanda viinamäel, kellega oleme koos käinud ja teeninud veerand sajandit. Ent just siin pakub kirikuaasta meile puhkehetke. Rõõmuoaasi, kus võime ennast pisut koguda ja eelseisvaks teeks jõudu ammutada. Nii paastutee kui teenimistee jätkamiseks. Nädala ...

In memoriam Olaf Millert

olaf copy

In memoriam Olaf Millert Professor emeeritus Olaf William Millert sündis Tallinnas 6. septembril 1924. Kuivõrd Millertite kodu oli Luise tänaval, sai Olafi kodukirikuks Kaarli kirik ning kooliks Jakob Westholmi gümnaasium, mille lõpetas 25. lennus 1943. aastal. Järgnenud kannatusrohked ja pöördelised aastad olid sissejuhatuseks pagulaselule – koos paljude kaasmaalastega põgenes Olaf Eestist sügisel 1944. Tema vanemad olid lahkunud kodumaalt juba varem ning vanem vend ...

Jumala ühtsusand

Sander_Ove2010 copy

Jeesus palub ülempreesterlikus palves, et tema jüngrid võiksid olla üks. Üks nii lähedaselt kui Isa Pojas ja Poeg Isas. Seda kõike eesmärgil, et meil võiks olla usku Jeesusesse kui Isa läkitatusse. Et tema on meie Issand ja Õnnistegija. Meie tema lapsed ja rahvas. Tundub, et Jeesuse palve – ning küllap tema palvega liidetuna meiegi palved – on hakanud viimastel aastatel eriliselt täituma. Kasutades emeriitpeapiiskop Andres Põderi sõnu aasta lõpul Pirita kloostris – ...

Kui mõtlen õppimisele

Sander_Ove2010 copy

Õnnistatud kooliaasta algust, kallid õpilased ja õpetajad, üliõpilased ja õppejõud, vanemad ja vanavanemad, ristivanemad, õed ja vennad. Andku Jumal oma arm ja õnnistus, et kevadel võiksime vaadata tagasi käidud kooliteele 2016/17 ning tänada teda, et kõik on hästi korda läinud. Oleme saanud targemaks ja paremaks. Meie usk ja armastus on kasvanud. Taas oleme kogenud Jumala õnnistust ja saanud talle lähemale. Kui mõtlen õppimisele, siis esmalt tõuseb südamesse tänu. Seda ...

Andke teie neile süüa

Sander_Ove2010 copy

Jumala armust oleme võinud ära käia poole paastuaja teekonnast. Läinud pühapäev oli «eriline peatuskoht ja rõõmuallikas paastuaja kõrberännakul», kui kasutada meie jumalateenistuste käsiraamatu sõnu. Seda pühapäeva on nimetatud ka eluleiva pühapäevaks – Jeesus Kristus ise on selleks eluandvaks leivaks nii meie maisel rännakul kui taevateel. «Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust» (Mt 4:4). Meenub kunagine Võrumaa praost Armand Leimann, ...

Tänu

Täname südamest meile osaks saanud armastuse, toetuse ja tunnustuse eest meie ordinatsiooni 25. aastapäeval. Jumala rohket õnnistust Teile, Teie perede ja teenimise keskele. Tänu ja kiitus Jumalale, kes meid kõiki on õnnistanud. Tema nimel jätkame oma ühist teenistust EELKs. Gustav Kutsar ja Ove Sander

Kristuse tulemine, Kristuses olemine

Sander, Ove

Advent on tulemise aeg ja tulijaks on meie Issand Jeesus Kristus. Kirikus on läbi sajandite olnud tavaks kõnelda Kristuse kahest tulemisest – tulemisest väeti jõululapsena kahe aastatuhande eest ning tulemisest kuningana taevapilvedel, et hävitada kurjus ja tuua oma lastele igavene pärandus. Nende kahe tulemise vahele mahub aga kolmas tulemine – Kristuse meie juurde tulemine pühas sõnas ja armurikastes sakramentides. Kirikule antud armuvahendites ta ei tule vaid hetkeks ...

Ecclesia legens

Sander, Ove

Kõik, kes kas või pisut on teoloogiat õppinud, teavad, et on olemas notae ecclesiae ehk kiriku tunnused. Mõte on selles, et kui kirikul on need olemas, siis on tegu kirikuga. Neist peamised on loetletud juba Nikaia usutunnistuses: kirik on «üksainus, püha, kristlik ja apostlik». Lisame siia kindlasti juurde Jumala sõna ja pühad sakramendid. Tahaksin omalt poolt lisada veel ühe tunnuse (ma muidugi ei tea, mitmes EELK kirikukogu selle ametlikuks kuulutab): ecclesia legens – ...

Elektidele

Sander, Ove

Ei ole just igapäevane, et meie kirikus seatakse ametisse piiskop. Enamgi veel, selle lehe ilmumisele järgneval päeval oleme tunnistajateks Jumala armule, milles seatakse pühasse ülevaataja ametisse meie vennad Joel ja Tiit. Ühinen paljude õnnitlejatega meie kirikust, sõpruskirikutest ja laiemast üldsusest ning soovin teile mõlemale Jumala armu ja väge, kannatlikkust ja tarkust, pühadust ja püsivust selles kõrges kutses. Tõesti, «kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta ...

Kristuses on meie tulevik

Sander_Ove2010 copy

Head sõbrad, õed ja vennad, soovin Teile õnnistatud Eesti riigi 97. sünnipäeva. Sel päeval on põhjust mõelda tänumõtteid Jumalale, kes meile meie riigi on andnud ja seda tänini hoidnud. Loomulikult on inimestel selles suur osa, kuid viimaks on kõik Jumala kätes. Ent mida tähendab fookusemuutus inimestelt Jumalale? Eelkõige tänulikkust. Meie silmade avanemist kõigele sellele, mida elu tänases Eestis võimaldab. Tänulikkust loomulikult ka olnu eest, kõigi nende inimeste eest, ...

Puhtast ja pühast hingest

Sander,Ove

Oktoobri lõpp ja novembri algus on kirikuaastas erinevate, aga tihedalt läbipõimunud mõtete aeg. Nõnda kõnelevad meile kolm püha: usupuhastuspüha, kõikide pühakute päev ja hingedepäev. Mida ütlevad nad meile üksikult ja üheskoos? Usupuhastusega peaks olema kõige selgem. Meie ette asetatakse õpetus, mille kohta ütles usuisa, et sellest sõltub «kiriku tõusmine või langemine». Keskseks sisuks on lapsemeelne usaldus ja seda saatev sügav arusaamine, et ainus tee Jumala ja tema ...

Hea osa on olemas

Sander_Ove2010 copy

Lk 10:38–42 Mäletan üht ammust intervjuud dirigent Eri Klasiga. Temalt küsiti, millistelt kuulsatelt dirigentidelt on ta kõige enam oma dirigenditeele kaasa saanud. Küsija jaoks pisut ootamatult vastas maestro, et on eelkõige õppinud oma ametikaaslaste vigadest. Arvan, et see seaduspärasus maksab mingil määral ka usuasjades ja kirikuelus. Tõepoolest, kas mitte just nõrkused ja puudujäägid – olgu need siis enda või teiste omad – pole meile nii tihti saanud uue tunnetuse ja ...

Rohkem kiriklikkust

Sander,Ove

Nädal päevi tagasi sain oma healt sõbralt kingituse – väliseesti tuntud kirjaniku ja publitsisti Hellar Grabbi raamatu «Neli presidenti». Autor kirjutab Eesti eluolust, kuid eelkõige meie neljast riigijuhist. Neid iseloomustades toob ta sisse mõisted «kosmopoliitsus» ja «rahvusvahelisus». Selgitades neist viimast, möönab ta, et see kuulub suuresti vaimukultuuri valdkonda. Kui nüüd lähtuda eeldustest, et kirik on vaimukultuuri üks kandjatest, ning defineerida ...