Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Päästelugu lühidalt

Päästeloo all mõistetakse Jumala tegevust patuse inimkonna päästmiseks. See Jumala päästeplaan on toodud esile Piiblis kirjas oleva Jumala ilmutuse kaudu. Kõik viitab sõnumile Jeesusest Kristusest. Ülestõusmise järel ilmus Jee­sus oma jüngritele. Ta saatis nad Püha Vaimu väel jutlustama pattude andeksandmist. Elame Jumala riigi töö tegemise ajal, mil evangeelium viiakse iga inimeseni. Inimene pääseb üksnes Jeesuse lepitustöö varal. Loomine Jumal on sõna läbi loonud ...