Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kõikidesse koolidesse usuõpetus?

Rõõmustame Tartu ülikooli usuteaduskonnas koos EELK ja Joel Luhametsaga (vaata 11. detsembri juhtkiri Eesti Kirikus) Pastoraadi avamise üle, mis annab uusi võimalusi inimeste vaimulikuks teenimiseks. Oma juhtkirjas unistab Joel Luhamets suurelt ning kirjutab: „Pastoraadi näol avatud koolituskeskus annab kindluse selleks, et kui aeg peaks taas muutuma ja kõik Eestimaa koolid vajavad lisaks uusi usuõpetajaid, siis saab lühikese ajaga neid suurel hulgal ette valmistada.“ Need, ...

Religiooniuuringute uusi suundi

Eestit külastab professor Robert Jackson (fotol), kes koos oma kolleegidega Warwicki ülikoolist on välja töötanud interpreteeriva lähenemise religioonide uurimisel. Lisaks teadustööle osaleb ta aktiivselt ka religiooni ja hariduse kohta käivates debattides, on Euroopa Wergelandi keskuse religioosse mitmekesisuse ja hariduse professor, samuti nõustab ta religioonialase, kodaniku- ja inimõiguste hariduse küsimustes Euroopa Nõukogu komisjone. Ta on osalenud mitme Euroopa ...

Kui paljudes koolides õpetatakse usundiõpetust

Eesti Kirikus ilmus (3.10.2012) usutlus teadus- ja haridusministeeriumi asekantsler Kalle Küttisega, kus avaldati religiooniõpetust, filosoofiat ja kultuurilugu õpetanud koolide arv. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmed võimaldaks näidata ka eraldi filosoofia, kultuuriloo ja usundiõpetuse ainet, koguni eristada usuõpetust, religiooniõpetust ja usundiõpetust õpetavad koolid. Kuid need arvud ei vasta tegelikkusele. Mitmeid koole, kus tegelikult ainet õpetatakse, pole ...