Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Meenutades möödunut ja oodates uut

   Nelli Vassila. Arhiiv. Möödas on jõulupeod ja saabumas uus aasta. Vana aastat ära saates meenutatakse nagu ikka möödunut, tehakse kokkuvõtteid, analüüsitakse olnut ja antakse lubadusi tulevikuks. Milline oli sinu aasta? Millega tegelesid möödunud aastal ja mida oma prioriteediks seadsid? Milliseid muresid lahendasid ja mille pärast su süda valutas? Mis oli sinu hingel? Praegusel koroonaajal on möödunud aasta täis sellega seotut. On majanduslikke muresid, on ...

Armastagem oma ligimest nagu iseennast – hingehoidlikud kodukülastused

Hingehoidja Nelli Vassila. Pange korraks silmad kinni ja kujutage ennast ette kauges tulevikus – olete vana ja teie keha on nõrkenud. See on nii põduraks jäänud, et kodunt lahkumine on pingutust vajav ettevõtmine. Seejuures ei ole lootust, et olukord paremaks läheks. Te olete õnnetu ja üksik. Tahaks jagada oma muret, aga pole seda kõrva, mis kuulaks.  Mida te selles tulevikus tahate, et inimesed teile teeksid? Kas tahate, et nad jätaksid teid üksindusse? Või ...

Ühistöö kogukonna hüvanguks

Rahvusvahelise SEMPRE-projekti koosviibimisel Luleås Rootsis oli koos 17 sotsiaalvaldkonna ja haridusasutuse partnerit Saksamaalt, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest, Rootsist, Eestist ja Taanist. Eestit esindasid Merle Krigul Ühiskonnatöö Sihtasutusest ja Nelli Vassila EELKst. Läänemere regiooni Interreg projekt SEMPRE (Social empowerment in rural areas) keskendub maapiirkonna sotsiaalsele võimestamisele. Projekti osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜd, kogudused, ...