Kõik autori postitused

Palve

Sinu andestus, Issand, on üle kõige! Sina annad jõu ja väe kasvada ka kõige keerukamates oludes. Sina õpetad meidki andeks andma üksteisele, et andestuses võiks meiegi osa saada Sinu armastuse väest. Jõust, mis kasvatab meid keerukuste kiuste. Mikk Leedjärv

Palve

Kivises südames võib olla usuväge kui elu väge kivimüüris, millest kasvab puu. Olgu Sinu usuvägi meie südameis, Issand, et võitluses kivise südamega võitjaks jääks ikka usk Sinusse!

Palve

Tänu, Issand, päeva eest, päikese ja pilve eest! Tänu, Issand, vilja eest, voogava ja kauni põllu eest! Tänu, Issand, saagi eest, kosutava ja vajaliku toidu eest! Tänu, Issand, kõige eest, rahu, armastuse, rõõmu eest!

Palve

Miks on nii sageli meie süda kivine ja uskmatu? Miks tundub lihtsam olla kuri kui hea? Issand, muuda Sina meid! Uuenda meis ikka taas oma Vaimu väge, et suudaksime enam armastada! Täida meie südamed siira usuga ja sulata meis olev kivine süda. Et oleksime ikka enam uskujad kui uskmatud!

Seisata teelahkmel ja kuula Jumalat

Jh 16:23–33 Mõne aja eest juhtusin nägema üht pilti, millel oli kujutatud teelahe, kus ühe teena kulgenud rada hargnes kahte suunda. Sellel teel oli palju inimesi ning kõik peale ühe läksid lahknenud teel ühte suunda, vaid see üks astus teisele rajale. Pildi juures oli küsimus, kui sageli me nii tunneme. Tõepoolest on elus tihti nii, et tunneme end üksijäänuna, kõik käiksid justkui hoopis teisi radu, nii et meie teed ei kattu kuidagi. See teeb meele mustaks ja ...

Palve

Tee ja rada lähevad üles ja alla, käänakud on suured ja nurga taga tulevast pole aimugi, selline on elu maailmas – ei tea, mis rännak toob. Elades Jumala lapsena võib kindel olla: see, mis tuleb, on Looja tahtmine – tema arm ja heldus.

Palve

Mustast mullast tärkab elu, see on uus kasvamise aeg, see on uue loodu aeg, see on kevade aeg. Nii kui igatseb hing kevadet talve järel, igatseb ta pääsemist rahusse ja rõõmu, igatseb ta kasvamist vaimus, igatseb taevast aega.

Palve

Sina, Jeesus, oled hea karjane, Sa juhatad mind haljale aasale, Sa õnnistad mind kaasteelistega, ja Sa hoiad mind oma armuhõlmas. Hoia vaid, et suures ihutoitmise tuhinas ei unustaks ma tänada Sind, hea karjane!

Lunastus risti läbi

Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. (Mt 10:38) Juba päris mitmendat aastat võtsid Tallinna kogudused suure reede päeval nõuks üheskoos läbi käia pea kahetunnine ristiteerännak. Teekonda alustati Tallinna Jaani kirikus, õppides Eerik Jõksi juhtimisel ühiselt selgeks teekonna laulu ning läbides ka esimesed neli peatust, et meenutada ja enda jaoks enam lahti mõtestada Jeesuse ristiteed Kolgatale, alustades kohtuotsusest kuni Jeesuse ihu ...

Palve

Kevadine veetilk, mis imbub välja lumest, on märk saabuvast uuest ajast. Teda tabada on keeruline, kuid uus aeg algab siiski. Ülestõusnud Issand, kes tulid välja surmavallast, tõid uue elu igaühele, kes usub. Seda tunnistada on raske, kuid uus elu algas siiski.

Palve

Andestuse Jumal, õpeta meidki andestama. Kui oleme suured ja kohmakad, siis aita meid, et saaksime paremaks. Kui oleme isekad ja külmad, siis soojenda meie südant! Sinu armastuse soojus uuendab meid.

Jumal annab usu ja paiga kasvamiseks

Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast. Tema on otsekui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas; ta asub kõrbe kivirägas, soolasel, elamiskõlbmatul maal. Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega ...

Palve

Kaugelt silmates maad tekib kihk kiirelt pääseda sinna. Lainetel liikumine vajab aga rahu ja püsivust. Nii tekib inimeses võitlus. Võitlus usu ja mõtte vahel, et maal on kindlam olla kui laineil loksuda. Jumal, kingi Sina meile ikka usku, et võitluses mõtetega usk võitjaks jääks!

Palve

Inimene on kui puu, mis kasvab tee ääres, igaühes peidus soov minna mööda õiget teed, kuid … … teel käia puud ei saa. Valgus, mis paistab, toob nähtavale helge poole ja puude ilu. Sina, maailma valgus! Aita meil peegeldada Sinu valgust, et meie lähedal olijad näeksid Sind!

Palve

Päiksekiir, vihmapiisk ja mullapind, õhus lendlevad seemned ja maa sees ronivad seeneniidid. See on loomise ime, mida igal sammul kohtame! Looja, kes lubad kasvada toidul igale elavale hingele, täida meid kõige heaga, et meie hing ja ihu oleks toidetud, et me võiksime ikka kiita ja tänada Sind!