Kõik autori postitused

Palve

Vesi ja jää ja udu – Isa ja Poeg ja Püha Vaim! Segunematud, sest olete kolm! Lahutamatud, sest olete üks! Kolmainu Jumal – loodu ja elu alus! Sina oled valgus igaühele, kes vaid usub, Sina oled kosutus janusele hingele, igatsevale südamele, kes loodab Sinu peale!

Palve

Püha Vaim, valgusta mind, et miski ei saaks lahutada Sinu taevalikust valgusest mind! Kui on ka varjud ja puudub selgus, siis valgusta ikka mind, et rõõmus kuulutaksin Sind ja tärkaksin usus taas!

Palve

Jumala Püha Vaim, Tõe Vaim, kes Sa oled tulnud taevast alla ja lohutad igaüht, kes usub, ole tegev ja elustav, halastav ja rõõmustav igaühele, kes avab ennast Sulle! Luba tärgata elul meis taas, kui on olnud ka raske ja oleme närbunud, luba rõõmsasti hõisata taas, sest Sinu heldus on taevastest saadik, on üle kõige ja iga inimese, kes vaid usub Sinusse.

Palve

Issand, Sinu käes on pääste ja andeksandmine! Õpeta meidki ikka enam andestama, et hoida meid varisemast põrmu. Hoia meid, et jaksaksime andestada nii palju kui iganes vaja. Õnnista meid, et saaksime olla ligimesele toeks.

Palve

Usus on rahu ja valgus, usk toidab hinge ja hoiab, usk südame soojaks teeb, kui külmus on tõusmas teel. Sest usk on Jumala and, mis juhatab inimest veel, kus iganes kaugustes ei eksle ka mõte ja mölla su meel. Kui tõuseb ka kahtluse udu, usk kindel kui kalju, kas saan sellest aru, või lihtsalt usun ma veel! Usk Jumala and ja Looja töö! Mikk Leedjärv

Palve

Kõigeväelise Jumala ainusündinud Poeg! Sinu saadik on igaüks, kes usub, igaüks, kes usub Sinu päästvasse armu ja mõõtmatusse halastusse! Kes usub, et Sina muudad ka kivid elavaks ja avad meilegi taevaste õuede kaunidust ja rõõmu. Seepärast olgu meie usk Sinusse ikka tuline ja elav, et mitte ükski müür seda piirata ei saaks, mida ikka ju enda piiratuses rajada püüame! Sinu arm olgu üle kõikide usklike! Mikk Leedjärv

Palve

pyhapaevapilt

Vili on lõigatud ja saak on kogutud! Lõikuse Issand on olnud armuline ja hea. Nii saab olla meel rõõmus ja südames tänu, sest Looja on lasknud kõigel hästi korda minna. Kuid südames on siiski palve: Oh armas Jumal, anna tarkust saaki hästi tarvitada, et sellest saaks küll igale suule, mis toitmist vajab, et jaguks igaühele, kes oskab tänulik olla. Tekst ja foto Mikk Leedjärv

Palve

Üks ja ainus oled Sina, Issand, üksainus kolmainu Jumal – üks Isa, üks Poeg, üks Püha Vaim! Nii palju Sinu väest ja armust on aga varjul meie silme eest, sest inimesena ei oska mõista me Sinu armu täiust! Üht kihti mõistes ei tea, kui palju on neid peidus. Aga Sina oled üks eile, täna ja homme, Sa hoiad meid Isana, Sa lunastad meid Pojana, Sa pühitsed meid Püha Vaimuna!

Palve

Vaimu väe ilu ja lummus, eluväe jõud ja rohkus – nii õnnistad Sa, Issand, inimhinge, et tõelisuseks saaks armastuse vägi, armastus, millega Sina kõike armastad. See vägi, mis annab elu kõigele, selles väes kasvatad Sa mind, selles väes voolid Sa mind, selles väes puhastad Sa mind, et mu käsi ikka hästi käiks. Nii saan olla tänulik igas hetkes, mida elan, igas hetkes, mil võin tunda Su armu, igas hetkes, kus tunnen Su ligidust, alati, kui Sinu Püha Vaim on minus.

Palve

Vaikses kohinas, laine loksumises ja linnulaulus ma kuulen Sind. Sest oled ju Sa kõikjal ja kõiges, juhatamas mind minu teel, kandmas mind oma peopesa kumeruse sees, et ma vähekegi kõrvale kaldudes ei hukkuks! Sa hoiad mind kõrvale kaldumast, juhatad mind hellalt ja õrnalt, Sa kõneled vaikuses mu südames – ja kohinas ja laine loksumises ja linnulaulus! Mikk Leedjärv

Palve

Sina paned mind elama, sinu Vaimu vägi paneb mind liikuma! Sina, Issand, annad oma Püha Vaimu väes jõu ja hingamise! Sinu Vaimu tuul muudab meidki igaüht elavaks ja rõõmsaks!

Palve

Liig sageli on inimsüda kivine ja kõva, kuid sina, Looja, võid murda läbi ka kõige kivisemast südamest. Sina, Issand, võid murendada kõige tugevama kalju ja sina võid muuta elavaks iga inimese südame, kõneldes selles taevalisest armastusest, mis annab maailmale elu!

Palve

Sina, Issand, näitad mulle valgust, sa juhatad mind eemale karidest ja madalikest, õnnistad meid kauniduse ja iluga! Ja kui sa annad mulle ülesande jagada sinu taevalist valgust, siis, Issand, ole minu ligidal ja ole minus!

Palve

Kõik maine on kaduv ja rabe, kõik taevane on püsiv ja jääv! Looja, hoia meid meie maistes kodudes, et võiksime tunda su armastuse väge ning et kõik rabedus kaoks ja armastus püsiks! Juhata meid, et võiksime jõuda kord taevasesse kodusse, kus sinu arm ja heldus on igavesti!

Palve

Pimedus on seljataha jäänud ja valgus on ees, kui vaid meie oskame näha Sinu valgust, Issand! Varjud on saatmas meid teel, kuid pöördununa Sinu poole on siht meil selge. Sinu riik on valguse riik, Sinuga koos saab pimedus sama valgeks kui päev.