Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Nähtav ja nähtamatu, tuntav ja tundmatu

Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma Isas ja ...

Palve

Tekst ja foto: Mikk Leedjärv Tee taevasesse kodusse käia on meil, sest südames igatsus kord jõuda igavesse rahusse ja rõõmu. Tee on pikk ja käänuline, kuid taevane valgus risti väes sel näitamas õiget suunda.

Palve

Tekst ja foto: Mikk Leedjärv Sinu lambukeste pilgud on suunatud Sulle, Issand Jeesus. Sulle, kes oled meie hea karjane ja juhatad meid kõigest läbi. Sulle, kes Sa hoolid meist ja armastad meid. Sulle, kes juhid meid taevasesse õndsusesse. Sulle, kes Sa oled meie Hea Karjane!

Palve

Tekst ja foto: Mikk Leedjärv Puhkevad kevadõied tunnistavad valgusest. Isegi siis, kui ümbritseb neid tara ja piirab pimedus. Aga taevase valguse soojus on üle kõigest pimedusest ja taradest. Nõndasamuti tunnistavad uskuvad südamed Kristuse ülestõusmisest. Isegi siis, kui ümbritseb neid kaduvus ja piirab pimedus. Sest taevase armastuse soojus on üle kõigest kaduvast ja piiravast.

Muutustega silmitsi

Maise elu olemus on pidev muutumine, sest isegi kui inimene saavutab enda jaoks milleski stabiilsuse, ei pruugi see üldse kaua püsida, ning nõnda tuleb ikka ja taas seista kõigil silmitsi muutustega. Samas otsib inimese hing muutuste virvarris rahu. Aga kui juba ammu on minetatud oskus leida hingerahu või pole seda oskust kunagi saavutatudki, ongi seis selline, nagu tänapäeva ühiskonnast vastu vaatab. Igaühel on oma „tõde“, mis muutub veel kiiremas tempos, kui sekundiseier ...

Diktaatori kiusatus 

Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame! Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!                          ...

Rahu ja vabadus

Nõnda nagu üle metsade sirguvad kirikutornid tõusevad palved rahu eest taeva poole. Mikk Leedjärv Eestimaa on täis pikitud kirikutorne, ja need ei kõnele üle puude latvade sirgudes üksnes Kristuse toodud lunastusest, vaid tuletavad meelde ka aegu, kus eestlased järjest enam eestlastena end määratlema hakkasid. Sest pärineb ju enamik neist tornidest just 19. sajandist, kus rahvusliku ärkamise aeg tõi kirikutesse nõnda palju inimesi, et kirikud jäid väikeseks. ...

Jumala käes on kõik võimalik

Nõnda ütleb vägede Issand: Kuigi see on neil päevil ime selle rahva jäägi silmis, kas peaks see olema ime ka minu silmis? küsib vägede Issand. Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, mina päästan oma rahva päikesetõusu maalt ja päikeseloojaku maalt. Ja mina toon nad tagasi Jeruusalemma elama: nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, ustav ja õiglane. Sk 8:6–8 Jumala käes on kõik võimalik. Inimene ainult omaenese piiratuses arvab millegipärast, et Jumala võimete ...

Palve

Tekst ja foto: Mikk Leedjärv Kannatused närivad mind, nad närivad pealt ja seest,  nii et väsib mu ihu ja murdub mu vaim. Kuid Sina, Issand, päästad mind! Sina võidad kõik kannatused, kui usaldan Sind. Siis murduma ei pea ma,  sest Sina hoiad ja toetad mind. Sina annad uue kasvamise, Issand.

Eluleib

Tekst ja foto: Mikk Leedjärv Kogume seemneid, ja aretame neid, et leib saaks pehmem ja meelepärasem, mahedasti maitsev ja hõrk. Tõelise eluleiva seeme on aga muutumatu. Eluleib ise on muutumatu – Issand Jeesus Kristus.

Palve

Foto: Mikk Leedjärv Meil Kristus on aluseks seatud,teist alust ei ollagi saa.Ta elavaks kiviks on saanudja meidki teeb elavaks Ta.Ta tahab meid vormida, muutaja hoonesse laduda siis;meid üksteise külge nii liita,et kaoksid kõik vaenud ja riid.(KLPR 240 1. ja 2. salm, sõnade autor Elvi Vares, 1928–1983)

Teenides Jumalat ja ligimesi

LeedjärvMikk2019

Jeesus ütleb: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ (Mk 16:15). Eelkõige on küll sellest salmist lähtutud misjonipõllu harimisel, kuid kindlasti haakub maailma mineku ja evangeeliumi kuulutamisega väga tihedalt ka kõikide erinevate kaplanaatide töö, sest on seegi ju minemine inimeste juurde, just sinna, kus nemad on ja tegutsevad või viibivad. Olgu need siis erinevad jõustruktuurid või hoolekande- ja haridusasutused. Tõsi, misjonitöö läbi kaplanite ...

Armastus aitab

LeedjärvMikk2019

Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa piirkonna keskele. Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käe ta peale. Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle: „Effata!“, see on „Avane!“ ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Ja Jeesus keelas ...

Palve

Miku pilt 26.12

Sokid on soojad ja käpikud kenad, neisse on kootud armastuse soojus. Soojus, mis hoiab me hinge, ja rõõm, mis ärgitab tundeid. Hoida ja tunda, tunda päriselt seda sooja on õndsuse rõõm. Ühendus, milles Issand loob, ja lubab tunda – perekonda.

Palve

Valguse kuma ja hiilguse sära. Külmuse karguses soojuse hingus kõneleb – Issand on lähedal. Kui kaugel? – Ei tea! Aga armastuse hingus paitab südant ja puudutab hinge oma headusega. Issand on ligidal, Issand on väga lähedal, Issand on meis oma armastuse väes!