Kõik autori postitused

Alandlikkuse rõõm

Leedjärv,Mikk

Fl 2:5–11 Jeesuse maisest elust teame, et oli kaks hetke, kus inimesed püüdsid teda kuulutada oma kuningaks. Esimesel korral juhtus see ju siis, kui kolm idamaa tarka tulid tähte järgides Juudamaale, et kummardada vastsündinud juutide kuningat. Ja teine kord on see päev, mil Jeesus sõitis „kuninglikult“ Jeruusalemma. Sel teisel juhul võib küll vaielda selle üle, kes selleks tõuke andis, sest evangeeliumidest teame ju, et Jee­sus ise, teades, mis teda ees on ootamas, palub ...

Palve

Issand Jeesus, Sina võidad kõik poolikuse ja vildakuse! Sina aitad sirguda kõverusest taeva poole ja ka kõige sügavama sügaviku kaanetad Sina oma headuse helgusega, nii et sügavuse tumedusest saab taevase valguse peegeldus. Sina üksi võidad kõik kurjuse väe!

Palve

Issand Jeesus, Sina võidad kõik! Sina vormid meid ja hoiad, Sina õpetad meid ja juhid. Sina ise sulatad jää meie südames, mille külmutavad sinna kõik kiusatused ja meie tahtmised. Sina ise valgustad meie hinge ja annad meile uue elu Sinu lastena, Sinu riigi kodanikena!

Palve

Jumala arm ulatub taevastest saadik. Seades samme silmapiiri poole arvab inimene, et sinna jõudes jõuab ta taevasse. Kuid pakkude ritta ladumine ja laudade nendele asetamine ei vii inimest taevasesse Jeruusalemma. Teod on jõuetud, jõudmaks taevasse. On vaid üks tee, Jumala armastuse ohvritee, milles usu läbi Jeesusesse on Looja avanud tee taeva ilusse ja rõõmu. Tee usu headuse juurde igale südamele, mis armastab. Selle ilu on silmaga nähtavast taevast kaunim ja armastuse ...

Palve

Nii kui lambid valgustavad meie elu hämarikust hommikuni, nii valgusta, Issand, oma Vaimu valgusega meie hingi, kui rändame maisuse teid. Luba meid ikka alandlikuks jääda Sinu evangeeliumi valguse ees, nii nagu Sina oled alandlik oma Isale taevas. Alandlikkuses paistku Sinu taevane valgus meie südamesse!

Palve

viimase leheküljele

Maisusest igavikku astumine näib nii tume, kui puudub usk. Usuta on see minemine tundmatusse, kuid usus on see minemine Issanda juurde, minemine taevasesse kodusse, kuhu Jeesus on läinud meile aset valmistama.

Palve

Nagu linnuema valvab oma poegi, nii valvad Sina meie üle! Hoides oma tiiva varjus meid, õpetad meidki Sa valvama, Issand, et miski kuri ei saaks meile kahju teha.

Palve

Andeks anda, kui kõik on kadunud? Jah, kindlasti! Sest andestus annab uue lootuse, uue jõu kasvada isegi siis, kui kõik näib hävinud olevat. Andestuse läbi jõuab Jumala armu imelisus inimeseni ja loob kõik uueks. Loob südamesse rahu, toob meeltele rõõmu ja hoiab kõike armastuse sees!

Palve

Usus hajutad Sina, Issand, kõik kahtlused, usus toetad ja hoiad Sina, kui pind kipub jalge alt kaduma. Usus kannad Sina üle lainete ja valgustad, sest usus on Su kõiksuse hiilgus! Ja isegi kui mõistus vahel võitleb usuga, siis Sina ise annad väe meeleparanduseks ja puhastad meid heaga kõigest kurjast. Nii õnnistad ja hoiad Sa igaüht, kes usub Sinusse, Issand!

Jumal on loonud kiriku pidevalt uuenevaks

LeedjärvMikk2017

Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.“ Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. Jh 7:37–39 Jumala plaani järkjärguline teoks saamine Jee­suse elu ja tegevuse kaudu tundub ikka endiselt inimese mõistuse jaoks tõeline müstika, sest seda ...

Palve

Mis on kaduv ja mis on kadumatu? Päev tõuseb ja päev loojub, ämblik koob võrku ja võrk katkeb, inimene ehitab, kuid kõik laguneb. Usk aga püsib Jumalas, lootus igaviku vaates üha kasvab ja armastus on üle kõige, mis kaduv! Jumala arm on kadumatu!

Palve

Vesi ja jää ja udu – Isa ja Poeg ja Püha Vaim! Segunematud, sest olete kolm! Lahutamatud, sest olete üks! Kolmainu Jumal – loodu ja elu alus! Sina oled valgus igaühele, kes vaid usub, Sina oled kosutus janusele hingele, igatsevale südamele, kes loodab Sinu peale!

Palve

Püha Vaim, valgusta mind, et miski ei saaks lahutada Sinu taevalikust valgusest mind! Kui on ka varjud ja puudub selgus, siis valgusta ikka mind, et rõõmus kuulutaksin Sind ja tärkaksin usus taas!

Palve

Jumala Püha Vaim, Tõe Vaim, kes Sa oled tulnud taevast alla ja lohutad igaüht, kes usub, ole tegev ja elustav, halastav ja rõõmustav igaühele, kes avab ennast Sulle! Luba tärgata elul meis taas, kui on olnud ka raske ja oleme närbunud, luba rõõmsasti hõisata taas, sest Sinu heldus on taevastest saadik, on üle kõige ja iga inimese, kes vaid usub Sinusse.

Palve

Issand, Sinu käes on pääste ja andeksandmine! Õpeta meidki ikka enam andestama, et hoida meid varisemast põrmu. Hoia meid, et jaksaksime andestada nii palju kui iganes vaja. Õnnista meid, et saaksime olla ligimesele toeks.