Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Päev, mil rohigi ei kasva …

Mäletan juba oma varasest lapsepõlvest ütlemist, et taevaminemispüha ehk rahvakeeli suur ristipäev on nii oluline püha aastas, et sellel päeval ei kasvavat isegi rohi. Ega ma seda väidet meie liigirikkas ja õiterohkes koduaias kunagi mõõdulindiga kontrollimas ei käinud, kuid alateadlik aukartus selle päeva kohta öeldu suhtes jäi mu teadvusse ometi püsima ja püsib seal imekombel tänini. On karta, et enamik tänaseid lapsi, aga võib-olla ka juba nende vanemad ja ...

Jumal armastab rõõmsat andjat

Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, nagu on kirjutatud: „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.“ Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka ...

30 aastat Rapla kirikumuusika festivali

Merille Hommik. Tänavu 30aastaseks saava Rapla kirikumuusika festivali algataja ja esimese kunstilise juhi Raimo Kivistikuga kohtusin esimest korda Tallinna Kaarli koguduse õpetajana kusagil 1980ndate lõpus – 1990ndate alguses. Muusikamänedžerina vabamate aegade saabudes oma sõpradest Eesti muusikutele Soomes ja Skandinaaviamaades esinemisvõimalusi otsides organiseeris ta samas ülelahe muusikutele kontserte ka Eestisse, sealhulgas kirikutesse. Et meil oli tekkinud ...

Õige elab usust

Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.“                               Rm 1:16–17 Ilmumisaja 3. pühapäeva lühikeses, vaid kahesalmilises jutlusetekstis on nähtud omamoodi kokkuvõtet kogu Pauluse Rooma kirjast, mis ...

Rapla kirik 120

Rapla rahval oli eelmisel pühapäeval eriline põhjus koguneda tänujumalateenistusele, et tähistada oma praeguse kiriku pühitsemise 120. aastapäeva. Keskaegne Rapla kirik, mis Põhjasõjas müürideni maha põlemise järel üles ehitati, oli 19. sajandi lõpuks ligi kümne tuhande liikmeliseks kasvanud kogudusele kitsaks jäänud, mistõttu uue kiriku püstitamine oli lausa möödapääsmatu. Juba algusest peale võeti eeskujuks 1870. aastal valminud Tallinna Kaarli kirik ning vastava ...

Tänulikkus ja loobumise õnnistus

Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!“ Ja Jumal ütles: „Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks! Ja ...

Presidendi ootuses

Eesti Vabariigi kuuenda presidendi ootuses oleme sattunud mõneti eriskummalisse olukorda, kui vaid mõni nädal enne riigipea valimisi ei ole veel teada, kes erakondade poolt üles seatavate kandidaatidena üldse valimisvõitlusse astuvad. Pikantsemaks muudab olukorra veel ka see, et nädala pärast tähistame oma iseseisvumise taastamise 30. aastapäeva, mis juba iseenesest sunnib küsima, millist riigipead tänane Eesti vajab.Iga viie aasta tagant toimuvate presidendivalimiste eel ...

Nelipüha õnnistus

Nelipüha kui kirikuaasta ühe suurema püha tähendus on kahjuks jäänud tänapäeval isegi enamikule koguduse liikmetele üpris kaugeks ja võõraks. Põhjusi selleks võib olla mitmeid. Nelipüha sündmuse kirjelduses ei näe me midagi samaväärset jõuluidülliga või suure reede tragöödiaga, vaid hoopis Jeruusalemma elanike ja pealinna kogunenud palverändurite hämmeldust ja nõutust, kui Jeesuse jüngrid hakkasid järsku rääkima keeltes, mida nad ise ei vallanud, kuid mida selle kuuljad ...

Sõna Issandalt

Möödunud reedel tähistati Tartu Jaani kirikus ajalehe Eesti Kirik taasilmumise 30. aastapäeva.  Nagu taolistel pidupäevadel ikka, tänati Jumalat, kiideti tegijaid, meenutati möödunut ja vaadati tulevikku. Rõõmsat meeleolu ei pisendanud ka see, et algselt 13. märtsiks planeeritud üritus tuli koroonapandeemia tõttu üle poole aasta edasi lükata. Pigem lisas see sinna ühe olulise tänu- ja eestpalveteema veel juurde.   Nagu piiskop Joel Luhamets, kes oli 1990. ...

Kirik püha paik, koda Issanda …

Eesti Kirikute Nõukogu president emeriitpeapiiskop Andres Põder on mõni aeg tagasi tõstatanud olulise küsimuse: „Kas pühadus on meie ajal võimalik, ehkki vaimsuse allakäik, eetilis-religioossete põhimõtete taandumine küünilisuse ja vulgaarse, hingetu materialismi ees on omandanud kohati apokalüptilise ulatuse?“ On karm reaalsus, et veel kolmkümmend aastat tagasi meile ainsa tõsiselt võetava kristluse kantsina tundunud ja kõigiti eeskujuks olnud lääne ühiskonnas ...

Tõde, mis vabastab kartusest

Jeremija rääkis Juuda vürstidele ja kogu rahvale, öeldes: „Issand on mind läkitanud prohvetlikult kuulutama selle koja ja selle linna kohta kõiki neid sõnu, mis te olete kuulnud. Ja nüüd parandage oma eluviise ja tegusid ja kuulake Issanda, oma Jumala häält, siis Issand kahetseb õnnetust, mida ta teile on tõotanud. Aga mina, vaata, olen teie käes; tehke minuga, nagu teie silmis on hea ja õige! Ometi teadke kindlasti, et kui te mind surmate, siis tõmbate süütu vere iseeneste ...

Alguses oli Sõna

KukkMihkel2_2016

Küllap meist paljud mäletavad koolipõlves loetud lugu taluperenaisest, kes läks poodi sulge ja tinti ostma. Muidugi tahtis ta teada, kas sulg ka hea on. Kaupmees oli lahke pakkuma paberit, et emand saaks uut sulge proovida. Aga ostja ei leidnud kuidagi sobivat sõna, mida paberile kirjutada. Kaupmees pani ette üht ja teist, kuid ükski sõna polnud emanda meelest piisavalt väärikas. Lõpuks kirjutas ta sinna „Suur leivaahi“. Oli küll hea sulg ... Eestlaste suhtumist sõnasse kui ...

Loodu(s)hoid, kas kõigi või igaühe asi?

KukkMihkel2_2016

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) on kutsunud üles tähistama 6.–13. oktoobrini loodu(s)hoiu nädalat, mille eesmärgiks on pöörata kõrgendatud tähelepanu keskkonna hoiule ja kliimamuutustega kaasnevatele globaalsetele probleemidele, nende sotsiaal-majanduslikele põhjustele ning samas ka kristlaste vastutusele panustada keskkonda mõjutavate õiglaste suhete loomisesse ja arendamisse. EKNi eluväärtuste ja eetika töörühm on ette valmistanud ka abimaterjale loodu(s)hoiu nädala ...

Rapla tähistas kogu suve oreli 80. sünnipäeva

Rapla_orel0002

3. septembril möödus 80 aastat Rapla kiriku suursuguse ja heakõlalise kontsertoreli pühitsemisest. Tegemist on Haanja orelimeistrite vendade Kriisade ühe viimase enne II maailmasõda valminud pilliga. Orelil lasti kõlada 2. septembril 1939 kirjutasid uue oreli vastuvõtuaktile alla professor August Topman, Verner Mühlen ja Hugo Lepnurm, kes andsid vastvalminud pillide kuningale väga kõrge hinnangu. Märgiti, et lepingus ettenähtud nõuded on vendade Kriisade poolt täidetud ...

Credo quia absurdum

KukkMihkel2_2016

See teise ja kolmanda sajandi vahetusel elanud kirikuisa Tertullianuse paljutsiteeritud lause „Ma usun, sest see on absurdne“ tahab öelda, et iga järgimist vääriv ja usutav tõde ilmutatakse meile sageli absurdina. Mõtleme kasvõi paljudele Jeesuse tähendamissõnadele, mille taipamine kuulajates tõsiseid raskusi valmistas, või ka apostel Paulusele, kes 1. Korintose kirja 1. peatükis kirjutas, et kuigi juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, kuulutame meie ...