Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Alati püsib lootus kadunut leida

Lk 15:11–32 Kindlasti on meist igaüks kunagi midagi kaotanud. Oleme mõne asjaga hoolimatult ringi käinud või midagi lihtsalt hajameelsusest kuhugi unustanud. Mida hinnalisem on asi, seda suuremat kurbust tunneme. Kuid kurvaks ei tee üksnes hinnalise eseme kaotamine, vaid ka asi, millel on ajalooline või emotsionaalne väärtus. Üldiselt tuntaksegi kõige suuremat kurbust emotsionaalse väärtusega asjade kadumise üle, nagu näiteks kalli inimese kingitus, mis on täis häid ...

Küünlajalad jõuavad taas koju

EELK Paldiski Nikolai kogudusel on väga hea meel teada anda, et meie kiriku kadunuks peetud küünlajalad jõuavad pärast 78aastast eemalolekut taas tagasi koju. Kuna Paldiski kogudus on pidanud oma keerulise ajaloo jooksul mitmeid kordi kogu oma varaga kolima, siis peeti unustusse vajunud küünlajalgu hävinuks. Lootustandva vihje küünlajalgade võimaliku olemasolu kohta andis mõned aastad tagasi üks inimene, kes helistas ja rääkis sellest, kuidas tema vanaisa oli ...

Kui Jumal meid nõnda on armastanud …

Prass,Siim_Merle_2009sept

Lk 10:25–37 Pühakiri ütleb: „Kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks.“ Tõsi, kas pole? Kuid armastusega seotud teemad on tihtilugu keerulised, tuues endaga kaasa segadust ja valestimõistmist. Me räägime sageli, et tuleb armastada Jumalat ja oma ligimest, aga kuidas on see kõik võimalik, kui me ei armastada iseennastki? Tegelikult ei ...

Kunagi pole hilja muutusteks

Prass,Siim_Merle_2009sept

Mt 25:31–46 Jeesus Kristus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle“ (Mt 25:40). Keegi on kunagi toonud sellise võrdluse, et kui sa jätad tänaval kerjusele raha andmata, siis oled sa tegelikult jätnud selle Jeesusele andmata. See on päris tabav võrdlus, milles on oma mõte ja tõde sees. Ütleb ka Jeesus ise, et mida oleme jätnud tegemata teistele, seda oleme jätnud tegemata talle. ...

Lääne-Harju praostkonna sügissinod peeti Paldiskis

Sinodist osavõtjad. Anu Väliaho Reedel, 13. oktoobril kogunesid Lääne-Harju praostkonna vaimulikud, töötegijad ja saadikud Paldiski Nikolai kirikusse korralisele sügissinodile. Sinodipäev algas armulauapalvusega, mida juhtis praost Jüri Vallsalu ja kus teenisid kaasa praostkonna vaimulikud. Muusikatöö koordinaator Pille Metsson mängis alles eelmisel pühapäeval (lõikustänupühal) kasutusele võetud uut elektriorelit, olles muusikapalad valinud sellest lähtudes, et oreli ...

Usk on kõige alus

Prass,Siim_Merle_2009sept

Apostel Peetrus ütleb: «Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie. Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks, ja usk, mis tuleb Jee­suse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all.» (Ap 3:15,16) Seljataha on jäänud kannatusnädala rasked sündmused. Suurel reedel asetasime Jeesuse hauda ning kolmandal päeval äratati ta surnuist üles. Me oleme ...