Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Südame kõne Jumalaga

Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.                                                                 Jh 16:33 Elu kohta ütleb laulusalm, et see „on maine ja okkaline, kuid siiski taevane“. Just keset maist, rasket, ausat ...

Taevariigi kodanikuna maailmas

Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi.                                                Jh 16:23 Aina küsimusi esitada kuulub vist inimese olemusse. Muidugi. Me tahame ju teada. Juba väike laps küsib järelejätmatult küsimusi, tal on küsimus küsimuse otsa, sest ta ju õpib maailma tundma. Ja kõige sagedasem küsimus lapsel on „miks?“. Ka meie, ...

Jumala rahva 

koduigatsus Teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks.                                      Jh 16:20 Küllap teame kõik seda ütlust usu kohta, et usk teeb omad võõrasteks ja võõrad omadeks. See tähendab seda, et usule tulnu jaoks muutub kõik, kaasa arvatud tema väärtushinnangud, kuna muutunud on kogu tema elu ja olemus. ...

Hea Karjane

Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind.                   Jh 10:14 Igal loomal on oma elutarkus, igaüks kasutab oma ellujäämisstrateegiat. Kuid kõige elusa üle kehtib üks peamine printsiip: hea on see, mis elu soodustab ja toetab. Halb see, mis elu takistab ja hävitab. Kusjuures „halb“ tuleb väljastpoolt eluringi; üksteise ärasöömine pole looduses veel halb. Kui hunt murrab lamba maha ja sööb selle ära, ...

Ülestõusnu tunnistajad

Teda ei ole siin, ta on üles äratatud!                          Mt 28:6   Nii ütles ingel naistele, kes tulid varahommikul Jeesuse hauale. Ingel tähendab Jumala sõnumit inimestele. Piiblis ilmub ingleid väga harva, aga kui ta ilmub, siis on ta esimesed sõnad inimestele tavaliselt „Ärge kartke!“. Seekord on sõnumiks „Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud!“. Aga kus on siis Õpetaja keha? Kus on ...

Kristus on surnuist üles tõusnud

„See on lõpetatud!“ Kolm sõna. Need ulatuvad peadpööritavalt sügavale ja tõusevad kõrgustesse enesekaotuseni. Üks tegi selle ära, teeb praegu ja teeb veel. Sest igale uuele hingele, iga järgmise põlveni on need sõnad ootel, kuni kestab selle maailma ajastu. Sõna sai lihaks. Lõpuni. Jumala arhiivides on kõik eelmiste aegade kaustad talletatud sama pitseriga. Meie ajast läbi kasvavad need sõnad. Need sõnad kulgevad edasi ajasilmapiiri taha, kuid on selgelt kuuldavad ka ...

Aukuninga alandustee

Just seepärast rahvahulk tuligi talle vastu, et ta kuulis teda olevat teinud selle tunnustähe.                            Jh 12:18 Jeesus on just teinud oma vägevaima tunnustähe endast kui Messiast. Ta on Laatsaruse surnust üles äratanud. Muidugi levis see uudis kulutulena ja nüüd pidid kõik mõistma, et tema ongi see kuningate kuningas. Too Õige, kes muistse kuningriigi taastab, vihatud paganad minema ...

Kannatuse pühapäev

... on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub.                             Jh 11:50 Rahva ülemad Jeruusalemmas otsisid võimalust Jeesus kõrvaldada, kuid nad olid täbaras olukorras – see mees on liiga ohtlik, temast tuleb igal juhul lahti saada. Kuid kuidas seda teha? Teda ei saa avalikult kinni võtta, kuna ta on liiga populaarne. Samas, kui ta tõepoolest on trooninõudleja, ...

Eluleib

Tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. Jh 6:14 Evangelistid kirjeldavad Jeesuse tegevust sageli väga täpse aja- ja kohamääranguga. „Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tibeeriase järve.“ „Ent paasa, juutide püha, oli ligi.“ Nii teevad kõik evangelistid. Nad kirjutavad täpselt, kus ja millal miski toimus. Me kõik elame ajas ja ruumis, kuid Jumal oleks nagu sõrme sirutanud ning märkinud ära ühe kuldse täpi ajaloo kulgemises – siin ja sel ajal. ...

Jeesus – kurjuse võimu võitja

Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Lk 11:20 Ehk panevad evangeeliumite lugejat imestama Jeesuse imeteod nonde kurjade vaimude väljaajamisel. Kust need nüüd äkki välja ilmusid? Vanas Testamendis mainitakse noid väga harva, kuid nüüd näikse neid palju leiduvat. Kuid selles asi ongi, et Jeesuses on Jumala riik juba jõudnud meie juurde, ja nii ei saa miski kuri ennast enam varjata. Esiteks tunnevad Jeesuses ära Jumala ...

Palve ja usk

Oh naine, sinu usk on suur!                                                Mt 15:28 Niiviisi ütles Jeesus ühele Kaanani naisele, kes oli tulnud temalt abi paluma. Jeesus oli juudalane, kuid see naine kaananlanna, see tähendab võõras. Ja mitte lihtsalt võõras, vaid ka rahva hulgast, kellega oli juudalastel vana vaen. Pealegi austasid kaananlased ...

Jeesus – kiusatuste võitja

Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!“                                                Mt 4:10 Kõigi Jeesuse kõrbekiusatuste ühine mõte on, et Jeesus loobuks oma ülesandest kui Jumala plaanist. Et ta võiks oma Jumala Poja vägevuses ennast otsekohe Messiana ilmutada, teha ...

Jumala armastuse ohvritee

Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet.                                   Lk 18:34 Luukas paneb sellesse lausesse koguni kolm eitust järjest: nad „ei mõistnud midagi“, „see oli nende eest peidetud“, „nad ei taibanud“. Evangelist justkui rõhutaks, kuivõrd erinevad on inimese mõtted, kavatsused ja soovid Jumala omadest. Kuid ...

Jumala sõna külv

Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad.                                                            Lk 8:15 Jumala sõna toidab närtsivat vaimu ja kosutab väsinud hinge, mida alati ja igal juhul vaja on. Eriti praegu. Sõna on nagu vihm, mis ...

Teenimatu arm

Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Mt 20:15 Tõde ja õigus on asjad, mida alati ja igal pool on suureks väärtuseks peetud ... aga on midagi, mis on neist üle. Tähendamissõna töötegijatest viinamäel näitab seda. Kõiki neid kutsutakse, kõiki palgatakse viinamäele tööle, kuid erinevatel aegadel. Nii tulebki välja, et mõned on töötanud seal kauem, aga tasu saavad kõik ühtemoodi. Kus on õiglus? Töötamine Issanda viinamäel on võimalus, mitte kohustus. Ja tasu ...