Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kiriku Varahalduse jõulutervitused

Ja nüüd valmistage teed armastatud kuningale; Tema oma armukäed sirutab ka teie poole.        KLPR 2 Õnnistatud advendiaega, rõõmsaid jõulupühi ja teguderohket Issanda aastat 2016 soovib Eesti Kiriku lugejatele OÜ Kiriku Varahaldus Hea Eesti Kiriku lugeja! Igal aastal õnnistab ja lummab advendiaeg meid oma sõnumikuulutuse, kauniduse ja hingelähedusega. Meeli täidab rahulolu tehtust ja tänutunne kõigevägevamale, et ta on lubanud korda saata heategusid ning ellu viia midagi ...

Uue kirikujuhi ootuses

Mati Maanas

«Õnnelikud on su mehed, õnnelikud on need su sulased, kes seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust» (1Kn 10:8). Tahan juhtida tähelepanu ühele ebaõnnestunud sõnakasutusele Eesti Kiriku 8. oktoobri numbris, kus oli  lugeda peapiiskopikandidaatide debatist Põltsamaal. Olin ise kohal ja jälgisin  suure huviga. Toimunu vastab tõele. Eksitav on pealkiri aga selles osas, et debatti kui sellist tegelikult ei toimunud. Kandidaatide sõnavõtud olid rahumeelsed, vaidlusi ei võetud ...

Valveküsimustele vastamisest ei piisa

MaanasMati

Peapiiskopi valimiste avapaugud on kõlanud ja praostkondade kevadised korralised sinodid toimunud. Uue kirikujuhi kohale kandideerib hetkeseisuga viis vaimulikku, kellest kaks tõusid poodiumile vana kaardiväe hulgast ja kolm kuuluvad noorema põlvkonna ridadesse. Kas keegi neist peab vajalikuks enne valimisi loobuda või kerkib esile kirikukogu kümne liikme allkirjadega esitatud uus kandidaat, on täna raske ütelda, aga intrigeeriv on see mõte kohe kindlasti. Lugesin paar ...

Järjekindlalt järjepidevusest

Mati Maanas

Targalt juhitud järjepidevus on püsima jäämise ja jätkusuutliku arengu oluline eeldus. Me peame olema järjekindlad oma igapäevastes tegudes ja põhjapanevates otsustes, mida teeme tulevikku kavandades. Ühtviisi järjepidevad peame olema oma hingelises ja materiaalses maailmas. Märgilise tähtsusega hoonetest ja ehitistest, mida on rajanud meie eelkäijad, ei tohi kergekäeliselt loobuda. Nende sihipärane kasutamine ja säilitamine on meie jätkusuutlikkuse kindel osa ja ...

Valimisaasta tulekul

Mati Maanas

Olen tihti mõelnud, millisena paistab luterlik kirik väljapoole. Kas me oleme piisavalt luterlik, õigustame oma nime ja oleme ühtmoodi veenvad nii väliselt kui seesmiselt. Kas me oleme ühtsed oma tegudes kiriku sees ja väljaütlemistes kirikust väljapoole. Kas ei ole mitte nii, et luterlikud põhimõtted on juba pikemat aega taandumas ja üle võetakse teistele kristlikele uskudele omaseid tõekspidamisi ning liturgilisi toiminguid. Kaldun arvama, et meie kiriku nägu on igavavõitu ...

Kas usalduskriis kirikus?

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoppide läkituses ülestõusmispühadeks AD 2013 on kirjutatud: «Usalduse loomise ja püsimise eelduseks ühiskonnas, inimsuhetes ja kirikus saab olla üksnes usk ülestõusnud Issandasse.» Ei ole põhjust selles tões kahelda, kuid samas tekib tahtmatult küsimus, kas sellest meie igapäevaelus ja tegemistes ikkagi piisab. Usaldamatusest ja kahtlustustest on saanud viimase aja läbiv teema kirikuelu eri valdkondades. Ühed ametivennad ei usu ega ...

Raha ei kasva puu otsas

Raha ei ole kunagi palju, raha on alati vähe. Enamjaolt sõltub määratlus sellest, kui suur vajadus raha järele antud ajahetkel on. Õnneks on vajaduse kujuteldav kogum aritmeetiliselt väljendatav suurus, mida lihtsa lahutamistehtega saab lõputult piirata ning sellise sunniviisilise tegevuse tagajärjeks võib kujuneda rahavajadusest sõltuvuses olevate institutsioonide väljasuremine. Riik on oma mured tugevama õigusega ajalooliselt väljakujunenud kombel lahendanud. Toimiv ...