Kõik autori postitused

Oikumeenia ja külalislahkus

5.–12. jaanuarini toimuvad Euroopas ja Eestis alliansspalvenädala jumalateenistused. Selle üle kümneaastase pikkusega traditsiooni taga on Euroopa Evangeelse Alliansi ja Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) üleskutse korraldada iga aasta alguses palvenädalaid, mille raames erinevate kirikute ja koguduste liikmed peavad ühiseid oikumeenilisi jumalateenistusi, loevad ja tõlgendavad pühakirja ning palvetavad üheskoos oma maa, rahva ja kodukoha pärast. EEA kodulehe andmetel toimuvad ...

Usutav usk

Tiitus,Marko

Möödunud nädalal algas registreerimine EELK vaimulike konverentsile, mis leiab aset 21.–22. jaanuaril 2014 Roosta puhkekülas. Seekord on konverentsi peateemaks EELK usuaastatest lähtuvalt «Usutav usk». Ettekannetega astuvad üles usuteaduse instituudi dotsent dr Arne Hiob, kelle sulest äsja ilmus esinduslik käsitlus «Luterliku dogmaatika alused», Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge, Tartu ülikooli usuteaduskonna professor dr Anne Kull ja õpetaja Matthias ...

Inimese tõeline olemus on tema nõrkus

Kirikuaasta lõpul oma ajalikkusele ja surmale otsa vaadates ning meenutades kalleid kaasteelisi, kelle jäetud jälgi aastakümned või -sajadki ei saa olematuks pühkida, tuleb ikka ja jälle meelde küsimus: mis on inimese elus määrav, otsustav ja seeläbi ka püsiv? Toomas Pauli palveraamatus «Sinu tahtmine sündigu» on see kokku võetud nõnda: «On tõsi, et see määrav miski jääb väljapoole meie haardeulatust, õigemini, see ei tohigi olla meie kontrolli all. See saab olla midagi, ...

Eestlane ja (kiriku)ruum

Üks osa kommunikatsioonist on ruumikäitumine – see, kuidas kasutame ruumi enda ümber ja missugust distantsi vestluspartneriga hoiame. Ruumisuhted ja territooriumi piirid mõjutavad otseselt meie igapäevaelu, kuigi teadvustame seda endale alles siis, kui meie territooriumi piire rikutakse. Kontroll oma territooriumi piiride üle on üks rahulolu tingimusi. Eri kultuurides on omad ruumireeglid, mis sätestavad, kuidas tajutakse avarust, ülerahvastatust, distantsinormide rikkumist ...

Aeg sünnib koos armastusega

Tiitus,Marko

C. S. Lewis kirjeldab oma raamatukeses «Lihtsalt kristlus» «uusi inimesi», keda leidub siin-seal üle maailma ning kes kannavad endas Jumala uue loomise tunnusmärke: «Nad ei sarnane kuigivõrd sellega, mida tavaliselt mõeldakse usklike inimeste all. Nad ei tõmba enestele tähelepanu. Me kaldume arvama, et meie oleme nende vastu lahked, aga tegelikult on nemad meie vastu lahked. Nad armastavad meid rohkem kui teised inimesed, aga nad vajavad meid vähem (me peame ületama oma ...

Quo vadis, liturgiauuendus?

5.–10. augustini Würzburgis toimunud Societas Liturgica (rahvusvaheline liturgiateadlaste, õppejõudude ning kirikute jumalateenistuselu korraldajate ühendus) biennaalkonverents oli pühendatud 50 aasta möödumisele II Vatikani kirikukogu liturgiakonstitutsiooni Sacrosanctum Concilium vastuvõtmisest ning kandis pealkirja «Liturgiareformid kirikutes». Nimetatud dokumendi näol oli tegemist mitte üksnes roomakatoliku kiriku liturgiareformi ametliku sissejuhatusega, vaid olulise ...

Rahvaloendaja külaskäik

Nüüdseks on Eesti rahvas ja tema usk ära loendatud – 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmete põhjal on 15aastaste ja vanemate eestimaalaste hulgas õigeusklikke 176 773 ja luterlasi 108 513. Kui 2000. aasta rahvaloendusel tunnistas luteri usku 14,8% ja õigeusku 13,9% elanikkonnast, siis mullu olid vastavad protsendid 10 ja 16. Mis siis õigupoolest lahti on? Postimehe juhtkiri (30.04) viibutab kiriku suunas näppu: «Kui kirik on autoritaarsuse ja minevikku hoidmise ...

Töö, elukutse ja elu kutse

Keskajal ühe suure katedraali ehitusplatsil oli kolmel töölisel sama ülesanne – kive raiuda. Esimese töölise käest küsitakse: «Mida sa teed?» See vastab: «Ma raiun kive.» Teisele esitatakse sama küsimus. Tema vastab: «Ma teenin oma perele leiba.» Kolmanda käest küsitakse samuti. Aga tema vastab: «Mina? Mina ehitan katedraali.» Kõik kolm meest tegid sama tööd, aga nende elukutsed ja elu kutsed olid erinevad. Sellele loole tasub mõelda töörahvapüha künnisel. Enamik inimesi ...

Kirikumuusik Taimi Välba: Loojale kingitud süda

V2lba,Taimi

Laupäeval, 9. märtsil kell 16 toimus Viljandi Jaani kirikus kontsert «Ma annan oma südame …», millega teenekas koorijuht, õppejõud ja kirikumuusik Taimi Välba (fotol) pühitses oma 75. sünnipäeva. Kontserdil lasksid helidel Looja kiituseks kõlada Jaani koguduse naisansambel Iris, meeskoori Sakala topeltkvartett, solistid Kristel Kutser, Diana Taal, Marie Johanna Univer, Bert Langeler ja Aaro Tetsmann. 1960. aastal tuli Tartust pärit Taimi, Tallinna riikliku ...

Poolt, vastu, erapooletu …?

Möödunud nädalal lootsin endamisi, et pääsen kommentaaridest teemal «EELK vaimulikud ja vabamüürlus» – eelkõige seetõttu, et ma pole vabamüürlusega tuttav ei teoreetiliselt ega praktiliselt ning eluaastate lisandudes olen õppinud vältima resoluutseid ja üldistavaid hinnanguid inimestele ja olukordadele, mille kohta mul napib informatsiooni. Ent võta näpust! Ei möödunud ükski leeritund, piiblitund ega aastapäevapidustus, kus keegi poleks küsinud kiriku ja minu enda arvamust ...

Sõna hind

Iga kõneleja ja kirjutaja peab endalt aeg-ajalt küsima, miks ta seda teeb. Kirjanik ja kolumnist Mihkel Mutt sedastab oma juubeliintervjuus: «Inimesele pakub täit rahuldust ainult see teadmine, mida ta saab kaasinimesega jagada. Muidu jääb see tema teadvuses üksnes häguseks aimduseks. Aga kui seda teistega arutada, peab ta andma sellele verbaalse kuju. Inimkeelsena muutub asi ka endale arusaadavamaks, armsamaks ja seeläbi tähtsamaks. Kolumn on lühijutlus: võtad ja räägid, ...

Usuterve pilk kirikule ja maailmale

Eelmises kirikulehe juhtkirjas tõdeb usuteaduse instituudi rektor Ove Sander, et kiriku edasimineku suurimaks takistuseks on kirikliku teenimise liigne ja ülemäärane sissepoole pööratus. «Tegu on vaimset laadi orientatsiooni nihkega, mille üheks avaldusvormiks on kõrgendatud tähelepanu oma struktuuridele, nende tööshoidmisele, normatiivide loomisele ja täitmisele, kontrollimehhanismidele jne.» Eeloleva nädala teisipäeval ja kolmapäeval koguneb Läänemaal Roosta puhkekülas ...

Olen täiesti üksinda ma …

Kesk pakast ja lumiseid välju olen täiesti üksinda ma. Mu südamepõhjas, kuis hilju, üks mälestus ei unune ta, et kuskil on soe tuba, soe tuba ja jõulupuu. Isa taevas, Sa kord veel luba, jõuluõnnistust palub mu suu. Selle Tõnis Mäe laulu sõnade autoriks on Lea Rebane, kes tüdrukutirtsuna pöördus niiviisi taevase Isa poole ühel kaugel jõuluööl Siberi avarustes asumisel viibides. Kuid selleks, et tunda end jõuluõhtul üksikuna või üksildasena, ei pea olema kesk pakast ...

Kirik kui võrgustik või koostöövorm

Eeloleval pühapäeval peetakse meie kirikutes ja kogudustes misjonipüha. Ka tuleva aasta 22.–23. jaanuaril toimuv EELK vaimulike konverents keskendub misjonile. Konverentsil kõnelevad prof Randar Tasmuth (misjonist algkristluses), õp Annika Laats (misjonist luterliku teoloogia valguses), dr Lea Altnurme (eestlaste ootustest kirikule) ja õp Tauno Toompuu (misjoni rakendusvõimalustest tänases kirikus). Oma kogemusi tutvustavad Soome ja Inglismaa kirikute esindajad. Tauno ...

Vaimulik – kellele ja milleks?

Sel aastal sai teist korda teoks tähelepanuväärne ja ülimalt vajalik ettevõtmine – EELK juhatuse esimeeste konverents, mis toimus 23.–25. oktoobrini Audrus Villa Andropoffis. Loodetavasti tuleb taolistele kokkusaamistele lisa, vähemasti konverentsi toimkonna liige Kaja Tassa on optimistlik: «See on suurepärane võimalus koguda teadmisi, jagada mõtteid teiste koguduste juhtidega ning saada osa meeleolukatest esinemistest ...