Kõik autori postitused

Mitte mina ei laula, vaid kirik laulab

Tiitus,Marko_2014

Käesoleva nädala reedel ja laupäeval leiab aset EELK ajaloos ja kogu Eesti kultuuriloos ainulaadne sündmus – lauluraamatukonverents, millele vahetult eelneb äsja 25. sünnipäeva tähistanud EELK Kirikumuusika Liidu korraldatud EELK kirikumuusikute konverents. Üle 100 osavõtja koguneb kaheks päevaks Tartu Pauluse kirikusse, et anda ühine panus ja sisend uue lauluraamatu koostamisse. Lauluraamatukomisjoni sekretär Eerik Jõks kirjutas 3.10.2018 Eesti Kirikus: „Konverentsi ...

Jumal äratab meis armastust

Tiitus,Marko_2014

Kui küsida, mis on Jeesuse õpetuses ja ristiusus üldse kõige olulisem, siis võime viidata tema sõnadele Johannese evangeeliumi 13. peatükis, kui ta õhtul enne oma kannatamist ja surma jättis õpilastele ja sõpradele oma vaimse testamendi, öeldes: „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!“ (Jh 13:34) Elades lugematute käskude-keeldude-regulatsioonide maailmas on õigustatud küsimus, kas armastust on üldse ...

Avameelselt kirikumuusikast

Tiitus,Marko_2014

Usuteaduse instituudi toimetiste sarjas ilmunud kogumikus „Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100“ sõnastab muusikateadlane ja värske lauluraamatukomisjoni sekretär Eerik Jõks oma kujutluse kirikumuusika terviklikust arendamisest EELKs ja visandab selleks järgmised eesmärgid: 1) Eesti kirikumuusika ajaloo kirjapanemine ja publitseerimine; 2) tasakaal loomingulise ja teadusliku tegevuse vahel kirikumuusikas, sh uute muusikaliste võimaluste otsimine jumalateenistuste ...

EELK liikme annetus kogudusele on oluline

Tiitus,Marko_2014

Eestis ei ole riigikirikut – see tähendab, et riik ei finantseeri kirikute ja koguduste tegevust. Kõik Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ning peavad leidma vahendid nii kirikuhoonete ülalpidamiseks ja ekspluatatsiooniks kui ka koguduse sisulise ja vaimuliku tegevuse korraldamiseks. Millest elab kogudus? Kõigepealt loomulikult usust, lootusest ja armastusest. Koguduse peamisteks sissetulekuallikateks on aga liikmeannetused, samuti ...

Seotusteadvusest

Tiitus,Marko_2014

Kolm mälupilti lõikustänupüha eelsest nädalast. Külastan sajale lähenevat vanadaami, head kogudusekaaslast. Enne lahkumist ütleb ta, et armastab mind nagu oma poega. Ta olevat ammu tahtnud mulle armastust avaldada ja kord jõulupeol oli tal selleks isegi ingliskeelne salm pähe õpitud, aga polevat julgenud … Seekord aga võttis ta südame rindu. Mulle on ka varem mõne naise armastusavaldus osaks saanud, kuid seekordne oli tõepoolest üllatav ja eriline. Kiriku käärkambris ...

Juubeliaastal uue lauluraamatu poole

Tiitus,Marko_2014

26. ja 27. mail kogunevad EELK vaimulikud, töötegijad ja vabatahtlikud kaastöölised Tartu Pauluse kirikus toimuvale kirikukongressile, millega tähistatakse saja aasta möödumist esimesest kirikukongressist ning EELK kui vaba rahvakiriku sünnist. Laiemas kontekstis on tegemist teemale „Vabaduse teetähised“ pühendatud aastate 2017–2018 ühe tipphetkega, mis meenutab ühtaegu nii reformatsiooni 500. aastapäeva kui ka Eesti kiriku ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Kirikukongress ...

Aukartus valu ees

Tiitus,Marko_2014

Evangeeliumid jutustavad Jeesuse kolmekordsest ettekuulutusest oma eelseisva saatuse kohta Jeruusalemmas: ta antakse paganate kätte ja teda mõnitatakse ja talle sülitatakse näkku, ning kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad ta ära ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.  Miks Jeesus rääkis sellest kolm korda? Taolist prohveteeringut taibata ja omaks võtta oli kõike muud kui lihtne – isegi nendel, kes olid Jeesusele ta maise elu päevadel kõige lähemal. „Aga nemad ei mõistnud ...

Kui kristlik on Kristus?

Tiitus,Marko_2014

Tänavu suvel peapiiskop Urmas Viilmale saadetud kirjas vastas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi peapiiskopi küsimusele, kas Tallinnas tegutseb mõni kristlik munitsipaalkool, kus kristlikud väärtused on sisse kirjutatud kooli alusdokumentidesse, nii: «Põhihariduse üldinimlikud alusväärtused – ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu –, mille alusel toimub õppetöö kõigis Eesti koolides, on kantud eetilistest ...

Kas ma mahun oma ellu ära?

Paar aastat tagasi etendus Ugala teatris Carlo Goldoni komöödia «Kahe isanda teener», mille peategelaseks on samaaegselt kahe isanda teenistusse asuv teener Truffaldino. Loomulikult ei tea kumbki isand teineteise olemasolust midagi ja sellest tuleneb hulk lustlikke olukordi, kus Truffaldino peab korraga kahele isandale õhtusööki serveerima, jookseb liudade ja vaagnatega end hingetuks ning ajab road ja seltskonnad sassi. Või siis saadavad mõlemad isandad Truffaldino ...

Teekond põhjatusse sügavusse

Tiitus,Marko_2014

Ühel suvepäeval lugesin sõbra ja ametivenna Jukka Huttuneni, endise Pappisliitto (Soome kiriku vaimulike kutseliit) juhatuse esimehe Facebooki kontolt postitust, kus oli teade, et Jukka jõudis täna hommikul taevasesse koju, ning tänu kõigile eestpalvete ja toetavate sõnumite eest. Näoraamatus jagatakse ikka surmasõnumeid ja kaastundeavaldusi ning Jukka on hõimurahva seas levinud mehenimi, sestap ei pööranud ma teatele suuremat tähelepanu. Miski jäi kripeldama ning paar päeva ...

Surm või väljalülitamine

Kirjanik Viivi Luik pidas Ööülikoolis loengu «Vale mitu olekut», mille tekst avaldati juulikuu Loomingus. Kirjanik on selgepilguliselt ja prohvetlikult analüüsinud vale võidukäiku praeguses maailmas ning küsib, mis on inimeses muutunud, et ta nii laiahaardeliselt valetab ja kõige pöörasemaid valesid usub. Kokkuvõtlikult: «Valel on lööki seal, kus valitseb sisemine ebakindlus, kahevahel olek, kus inimesed ei usu mitte midagi, ei tunnista elu niinimetatud põhiväärtuste, ...

Pagulased – probleem või võimalus?

Tiitus,Marko_2014

Kirikupäev ja vaimulik laulupidu on selleks korraks jäänud seljataha, ent puudutavad ja inspireerivad kohtumised, laulu- ja mängurõõm, kogemus lootusrikkalt Jumalale vaatavast ning kaasinimesi ja ühiskonda teenivast ja rikastavast Eesti kirikust ja kristlaskonnast tuleb kaasa homsesse ja ülehomsesse. On põhjust olla uhke oma kiriku üle ning veel kord südamest tänada kõiki, kes kirikupäeva ja laulupeo õnnestumiseks panuse andsid. Religiooniõpetaja ja Eesti Kiriku kolumnist ...

Hellalt kumiseb kodukiriku kell

4. juuni hilisõhtul, vahetult pärast Viljandis toimuvate rahvusvaheliste hansapäevade avatseremoonia lõppu, pühitseb piiskop Tiit Salumäe Viljandi Jaani kiriku uue kellamängu kellad. Selle õhtuga saab peaaegu et punkt pandud projektile «Tornikell meie linnas», mille raames valati Jaani kirikule Saksamaal Gescheri kellavalukojas kaks uut tornikella, paigaldati neile elektrilised helistamismasinad ning Hollandis valatud ainulaadne 25 kellast koosnev kellamängu komplekt, mis ...

Hariduse pühadusest

Tiitus,Marko_2014

21. jaanuaril läks Vikerraadio saates «Ööülikool» eetrisse Tartu ülikooli usuteaduskonna õppejõu Marju Lepajõe intrigeeriva pealkirjaga loeng «Miks haridus on püha?». Ta juhib tähelepanu sellele, et praegu valitsev suhtumine haridusse on mitmes mõttes ambivalentne. Ühelt poolt ei möödu päevagi, ilma et avalikkuses arutataks haridusega seotud teemasid, teisalt ei ole hariduse toimejõud olnud väga kaua aega nii nõrk kui praegu: haritud inimesi kohtab tegelikkuses üsna harva ...

Kümme aastat hiljem

1. aprillil täitus mul kümme aastat teenimist Viljandi Jaani koguduse õpetajana. Kui jätta kõrvale vanematekodu ja omaloodud perekond, siis pole ma üheski inimkoosluses püsinud nii pikalt ja pidevalt (ametid ja rollid, mille täitmine eeldab kohalviibimist mõned korrad kuus või aastas, ei lähe siinkohal arvesse). Olen palju mõelnud sellele, kui kaua peaks vaimulik ühel ametikohal teenima. Ühest vastust sellele küsimusele pole, sest vaimulikud, kogudused ja nende ...